Category Archives: Spara och placera

Eniro ”ger upp”, men marknaden applåderar!

Igår meddelade Eniro att de ingår ett strategiskt samarbete med Google vilket innebär att Eniro kommer att bli återförsäljare av Google Adwords. Samarbetet är bra för Google, men är det så fantastiskt för Eniro som marknaden verkar tro? Att synas på Google är som många redan vet idag oerhört viktigt om man vill öka sin […]

Nordisk fondanalys lurar till sig avtal genom aggressiv gatuförsäljning!

Nordisk fondanalys är ännu ett nytt bolag som genom aggressiv försäljning på gator och torg lurar folk att skriva på avtal om värdelös rådgivning. Tyvärr gäller inte lagen om distansförsäljnng i dessa fall så skriv absolut inte på någonting! Det är i princip omöjligt att komma ur det hela rent juridiskt! Nordisk fondanalys arbetar med […]

PPM – Pensionsarbetsgruppen vill stoppa massbyten av fonder

Pensionsgruppen som har utrett hur man skall lösa problematiken kring de massbyten som sker i vissa fonder har kommit fram till att möjligheterna för massbyten bör stoppas. Detta gör enligt min mening en redan dålig pensionslösning ännu sämre. PPM infördes av det skälet att man ville ge Sveriges pensionssparare mer inflytande och valfrihet när det […]

Inför 30 dagarsregeln för all aktiehandel!

Hastigheten i aktiehandeln på världens börser ökar hela tiden. Det senaste fenomenet som ökat explosionsartat de senaste åren är högfrekvenshandeln. Högfrekvenshandeln sker med hjälp av datorer som automatiskt lägger order på marknaden. Denna form av handel står uppskattningvis idag för två tredjedelar av börshandeln i USA. Högfrekvenshandeln slår bland annat hårt mot de Daytraders, banker […]

Spiltan Räntefond svarar

Fick ett förtydligande från Erik Brändström som är VD för Spiltan Fonder (se nedan). Av hans svar framgår det att alla svenskregistrerade fonder redovisar sin avkastning med hänsyn till den bruttoavkastning som erhållits i form av utdelning. Och självklart är det helt rätt att göra på detta vis! ”Hej Stefan Först vill jag tacka för […]