Spiltan Räntefond Sverige ger missvisande bild av avkastningen

Läser man igenom rapporter och tittar på grafer för hur avkastningen varit för Spiltan Räntefond Sverige så ser det ut som att avkastningen varit väldigt stabil. Sedan årsskiftet har man enligt dessa fått ca 0,58 % i avkastning vilket inte är lysande, men rätt bra med tanke på det låga ränteläget och den låga risk som fonden tar. Klicka på bilden nedan så ser ni bättre!

Problemet med detta är att rapporterna och graferna inte ger hela sanningen. I slutet av april i år så lämnade nämligen Spiltan Räntefond Sverige utdelning till sina andelsägare motsvarande 2,14 kr per andel. Denna utdelning beskattades med 30 % varefter resterande del i många fall återinvesterades i fonden.

Effekten av att fonden gett relativt låg avkastning blir att en person som köpt fonden precis innan årsskiftet de facto fått se sin insats i fonden minska med någon räntepunkt. Vart tog då de 0,58 % vägen som rapporterna och graferna visar på i avkastning?

För den som är snabb och tänker till så går det att lista ut att det är staten som tagit den avkastningen i form av källskatt. Absolut inget fel i det, men det får rapporterna och graferna avseende vilken avkastning fonden gett till sina andelsägare missvisande. För det är väl ändå det perspektiv som man som andelsägare i en fond har, dvs vad får jag i avkastning?

För att säkerställa att andelsägarna skall få de 0,58 % som anges i rapporter och grafer så måste andelsägarna de facto sälja sina fondandelar och realisera förlusten de gjort. Denna förlust kan då kvittas mot utdelningen andelsägarna fått från fonden och källskatten som dragits kommer då att betalas tillbaka till andelsägarna.

Om andelsägarna väljer att inte sälja sitt innehav i fonden så minskar avkastningen ordentligt och riskerar i förlängningen till och med att bli en förlust. Följande exempel visar på effekten:

Anta att någon köpte andelar i Spiltan Räntefond Sverige den 28 december 2009 för 1 000 000 kr. Denna person skulle då ha fått ca 19 700 kr i utdelning den 28 april 2010. Ungefär 5 900 kr skulle då ha dragits i källskatt varefter 13 800 kr återinvesterats i fonden.

Eftersom avkastningen är så låg som 0,58 % under drygt 6 månader så innebär detta att de 1 000 000 kr som ursprungligen investerades trots återinvesteringen av 13 800 kr faktiskt gått ner. För den som inte tänker efter ordentligt så är det lätt att undra vart pengarna tog vägen?

När utdelningen gjordes sjönk det kvarvarande värdet på fondandelarna med motsvarande 19 700 kr, dvs kvar i fonden fanns då bara 980 300 kr. Därefter återinvesterades 13 800 kr vilket ökade värdet till 994 090 kr. Sedan dess har fonden faktiskt gått upp en aning, men inte så att värdet återgått till de ursprungligen investerade 1 000 000 kr.

Dessutom har andelsägaren i teorin en skattefordran på 5 900 kr, men det förutsätter att fondandelarna (som nu faktiskt köpts för totalt 1 013 800 kr) säljs och att det på så vis skapas en realisationsförlust (1 013 800 – 994 100 kr = minus 19 700 kr) eller att det finns andra förluster att kvitta mot utdelningen. I annat fall är det staten som fått avkastningen!

Vem har sagt att det är lätt att spara? Tror det bland annat har sluppit ur Per H Börjessons mun någon gång. Samme man som är VD för Spiltan och sitter i styrelsen för Spiltan fonder.

Måste tillägga att jag faktiskt gillar Spiltan och Spiltan fonder eftersom de har låga avgifter och en sund investeringssyn. Men, här kunde de bli ännu lite bättre på att förklara hur det hela fungerar. Och så lätt är det inte alltid. Tog mig en stund att fundera ut det hela och jag kan faktiskt ha tänkt fel, eller? 🙂

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

2 tankar kring ”Spiltan Räntefond Sverige ger missvisande bild av avkastningen

Kommentarer är stängda.