Idén, övertygelsen och passionen!

Grunden för att starta eget företag och bli en framgångsrik entreprenör anser jag är själva idén, övertygelsen om att det går att skapa ett framgångsrikt företag ur idén och passionen som krävs för att faktiskt genomföra det hela.

När det gäller idén så måste det såklart finnas en efterfrågan. I annat fall så kommer du inte att kunna tjäna pengar på den. Det första du måste göra är därför att försöka komma fram till om efterfrågan faktiskt finns. Kan du dessutom hitta just ditt unika erbjudande till kunderna så är det en mycket stor fördel.

Om vi tar mina två bolag Pineberry och WordOn som exempel så är idén att hjälpa våra kunder med marknadsföring och försäljning på Internet. Vårt unika erbjudande till kunderna är att vi gör det helt utifrån deras faktiska behov och med total transparens i allt vi gör för dem.

Den första frågan som uppkommer är då om det finns en efterfrågan på hjälp med marknadsföring och försäljning på Internet och om vårt unika erbjudande verkligen är något som ger oss en fördel på marknaden gentemot våra konkurrenter. Låt oss testa det direkt!

Så gott som alla vet idag att det finns en tydlig trend att mer och mer av försäljningen inom exempelvis detaljhandeln flyttar från fysiska butiker till Internet. Bara de senaste 5 åren har försäljningen på Internet inom detaljhandeln ökat från 1,7 % till 4,5 %. Om ytterligare 5 år är det sannolikt 25-30 %.

Samtidigt söker köparna i allt större utsträckning information på Internet innan de genomför ett köp. Enligt en undersökning gjord av Konsumentverket gäller det närmare 75 % av alla köpare oavsett bransch eller om köpet faktiskt kan göras online. Hur lång tid dröjer det till dess att alla köpare gör det?

Med andra ord så måste företag som vill sälja sina produkter eller tjänster idag och i framtiden synas på Internet och i andra online media. Efterfrågan på hjälp med detta borde därmed också finnas och öka ännu snabbare de närmaste 5-10 åren.

Hur är det då med Pineberry:s och WordOn:s unika erbjudande om  att alltid utgå från våra kunders faktiska behov och att vi ger dem total transparens vad gäller allt vi gör för dem? Ger det oss en fördel gentemot våra konkurrenter och är den tillräckligt stor för att vara intressant?

Om man tittar på de konkurrenter som finns till Pineberry och WordOn idag så är det ingen annan som erbjuder fullständig fokus på köparen faktiska behov och total transparens. Tvärtom har det historiskt varit så att våra konkurrenter så gott som alltid utnyttjat det kunskapsövertag de haft över sina kunder till sin egen fördel.

Nästan samtliga konkurrenter till WordOn har exempelvis ett direkt motsatt intresse än sina kunder. Kundernas mål är att få bästa möjliga avkastning på sin marknadsföring och försäljning på Internet. Medan WordOn alltid utgår från kundernas behov är våra konkurrenter rena säljbolag för de som säljer annonsutrymmet.

Enligt min mening kommer den starka trenden med ökad försäljning på Internet även driva köparnas krav på ökad kunskap och transparens. Det faktum att Pineberry och WordOn redan ger våra kunder detta är således en stor fördel.

Med andra ord är vi på Pineberry och WordOn övertygade om att vår idé går att förverkliga och att vi har ett unikt erbjudande som ger oss en stor fördel. Det som stärker oss i denna övertygelse är resultatet vi fått så långt.

Då kvarstår med andra ord bara frågan om vi har passionen att genomföra det hela. Brinner vi för idén? Skälet till att denna fråga är viktig är att man enligt min mening aldrig kan bli bäst på det man inte brinner för. I mitt fall är svaret givet – jag brinner för idén!

Eftersom jag inte kan förverkliga det hela ensam så måste även alla andra som är med och förverkligar idén brinna för den. Det bästa sätter att säkerställa att alla som man arbetar med brinner för samma idé är att helt enkelt bara rekrytera de som gör det. Därmed inte sagt att alla skall tycka lika i övrigt, men det kommer vi in på senare!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

 

2 tankar kring ”Idén, övertygelsen och passionen!

 1. Anders Bergman

  Ett mycket bra inlägg där du belyser svårigheterna och vad man ska tänka på när man startar eller funderar på att starta ett eget företag.

  Jag håller med om att man måste undersöka om det finns ett behov av ens tjänster innan man startar. Att lägga ner massa tid, och sedan inte sälja något är inget roligt. Jag med många andra har gått i den fällan eftersom vi tyckt att idén var lysande från början. Andra saker måste man få testa för att se om de lyckas…

  När man har en idé, som nästan alltid handlar om att serva någon annans behov kommer man till nästa steg. Varför starta ett eget företag? Vad är ens drivkraft och motivation? Att tjäna mycket pengar eller att skapa sig en större frihet är knappast de saker som ska bidra mest till motivationen. Att driva eget är både väldigt tidskrävande och många gånger knapert. I mitt fall startade jag eget företag för att jag inte ville arbeta för någon annan. Jag är beredd att arbeta 80h i veckan för knappt några pengar det första året, om jag vet att all svett, långa timmar och uppoffringar är för min egen skull. Att det är jag som i slutändan får ut något av det…

  Att driva eget är en enda lång väg av uppoffringar. Någon man måste vara medveten om när man startar. Många gånger är man ensam om att ta beslut och det finns ingen att fråga. 90% av alla företag går i konkurs inom 5 år. För att lyckas är det viktigt att man sätter upp en plan med en långsiktig hållbarhet.

  Det är ett fantastiskt spännande ämne att diskutera, jag tror dock i slutändan allt handlar om ens passion. Tycker man det man gör är roligt! Sedan finns det ett fåtal människor som kan skapa behov, har du en tillräckligt bra idé, med rätt kontakter och marknadsföring kan du lyckas även om det inte finns något behov för produkten idag… Men man måste vara beredd på att det kommer ta tid och det är slitsamt innan pengarna börjar rulla in…

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Comments links could be nofollow free.