Kategoriarkiv: Politik

Anders Borg – här är vägen framåt!

Jag har tidigare konstaterat att vi i väst sannolikt kommer att få en lång och svår tid framöver med låg tillväxt. Detta eftersom Asien och Latinamerika nu tar över ledarskapet av den globala ekonomin.

Den naturliga frågan är då om det inte finns något vi kan göra för att få det bättre i alla fall? Självklart finns det saker som vi kan göra för att driva tillväxten även i väst. Särskilt i Sverige där vi faktiskt har starkare statsfinanser än på mycket länge!

De saker som framförallt kommer att driva nedgången även i Sverige är den lägre efterfrågan på våra exportvaror och lägre inhemsk konsumtion. Detta kommer i sin tur att skapa högre arbetslöshet vilket riskerar att ge en snabbt nedåtgående spiral.

Lösningen är därför kanske inte som man kan tro att spara sig ur krisen. Tvärtom bör Sverige göra investeringar som kan driva upp tillväxten i den inhemska ekonomin, dvs det vi direkt kan påverka.

När det gäller exporten är det svårare eftersom denna framförallt påverkas av ekonomin i de länder vi exporterar till. Det är med andra ord inte lika lätt för ett litet land som Sverige att påverka den delen.

För att driva tillväxt på den inhemska svenska marknaden krävs som sagt en del investeringar. Jag skriver medvetet investeringar till skillnad från stöd eftersom investeringar definitionsmässigt har målet att ge avkastning tillbaka.

Infrastruktur är en investering för framtiden som vi alltid kommer att ha nytta av. Ju bättre järnvägar och vägar vi har desto lättare blir det att transportera människor och varor genom landet. Detta skapar arbetstillfällen, tillväxt och skatteintäkter!

Sjukvård är en annan viktig investering eftersom en bra sjukvård där de som är sjuka snabbt får hjälp ger pengar tillbaka genom att de snabbare kan återgång i arbete. Dessutom skapas arbetstillfällen, tillväxt och skatteintäkter!

Utbildning är ett måste av flera skäl. Framförallt kommer många att behöva omskolas eftersom tillverkningen fortsatt kommer att flyttas ut. Dessutom är utbildning en grund för att skapa nya företag och idéer. Ger på sikt arbetstillfällen, tillväxt och skatteintäkter!

Investeringar i entreprenörskap är slutligen en oerhört viktig investering. I ett läge där vi inte kan förlita oss på att få arbete hos de stora bolagen behövs mycket fler småföretag. Detta skapar redan idag arbetstillfällen genom anställning, driver tillväxt och skatteintäkter!

Dessutom ger investeringar i entreprenörskap de som vill möjlighet att försörja sig själva genom egen verksamhet. Detta är särskilt viktigt för de som av olika skäl inte har det så lätt att komma in på arbetsmarknaden idag.

Varför inte upprätta en ren investeringsfond för småföretag. Investeringar bör göras i företag med upp till 20 anställda som har en tydlig vilja att expandera.

Fonden skulle kunna ledas av erfarna entreprenörer som avgör vilka investeringar som bör göras för bästa möjliga avkastning. Dessutom skulle ett nätverk med engagerade entreprenörer kunna kopplas till fonden för att stötta de verksamheter fonden investerar i.

Självklart finns det en del andra saker som man kan investera i, men enligt min mening är dessa fyra investeringar de absolut viktigaste om vi snabbt vill skapa tillväxt. Vänta inte, utan kör igång redan nu. Ni har ju redan börjat med investeringar i infrastruktur!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Kineserna är lysande taktiker!

Tyvärr har jag ännu inte hunnit med att resa till Kina, men det är mer en tidsfråga än något annat. Det som lockar mig med Kina är de exempel på lysande entreprenörstaktik som vi ser över hela världen.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har Kina en oerhört gynnsam position mitt emellan kapitalistisk marknad och kommunistisk diktatur. Denna position ger möjlighet att testa de kapitalistiska krafterna med diktaturens totala kontroll.

Denna position utnyttjar Kina med hjälp av lysande taktik på den inhemska marknaden såväl som på den internationella. Den totala kontrollen ger möjlighet att styra de kapitalistiska krafterna snabbt och effektivt åt det håll de vill.

På de internationella marknaderna utnyttjar de sin ekonomiska styrka genom taktisk byteshandel. I Costa Rica finansierar de exempelvis väg- och brobyggen mot att de får rätt att fiska i de fiskrika Costa Ricanska haven.

Liknande saker sker i Afrika där de byter infrastruktur som underlättar transport från inlandet till kusterna. I gengäld får de rättigheten att utvinna viktiga råvaror. Återigen win-win för båda parter om det hanteras på rätt sätt.

Det senaste är en Kinesisk före detta statstjänsteman som vill köpa en stor bit av Island, 0,3 % av hela landet, för att bygga hotell och turistanläggningar. Frågan som man kan ställa sig är om det inte innebär att Kina vinner geopolitiska framgångar på samma gång.

Vad man än tycker om Kina i övrigt så måste nog alla erkänna att de är fullständigt lysande taktiker i sitt ekonomiska fälttåg. Med helt nya grepp lägger de under sig mycket viktiga tillgångar och vinner andra stora förmåner på sina aktiviteter.

Kort sagt har Kina taktiken, pengarna och makten att styra den globala ekonomin under lång tid framöver. Allt medan USA och övriga västvärlden slumrar till i sina gamla hjulspår och tappar i både kreativitet och tillväxt.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Thomas Bodströms “tidsspillan” är en dubbelblåsning av staten

Hur tänkte du nu Thomas Bodström? När man begär ersättning från domstolsverket för tidsspillan så är detta för att få ersättning för att man som offentlig försvarare spiller värdefull arbetstid som man inte kan ta betalt för på annat sätt. För att citera domstolsverkets föreskrifter om beräkning av tidsspillan: ”Tidsspillan avser tid då produktivt arbete med något uppdrag inte kan utföras, trots att den ersättningsberättigades arbetstid tas i anspråk.”

Eftersom du genom att inte sätta ner ditt arvode från Riksdagen när du arbetar som advokat de facto redan debiterar svenska staten för din tid borde rimligtvis ingen tidsspillan kunna uppstå i ditt fall. Men, du kanske tänkte rätt där i ett svagt ögonblick, dvs att du faktiskt borde satt ner ditt arvode från Riksdagen eftersom du inte alls varit där?

Tyvärr blev det en dubbelblåsning så fort du struntade i att faktiskt sätta ner ditt riksdagsarvode. Du tar därmed inte bara betalt av Riksdagen för arbete du inte utför som riksdagsledamot utan du tar även betalt av Domstolsverket för tid som du inte spiller som advokat. Måste vara rena rama julafton att kunna få dubbelt upp i ersättning för tid som inte används till någon av dina uppdragsgivares nytta.

Och nu skall du ta fler uppdrag – kanske siktar på nytt rekord – tredubbelt betalt för tid som inte används till någon nytta. Skämt åsido så känns det som ännu ett exempel på hur det helt saknas ansvarstagande i den politiska världen. Skäms du inte ens när du försöker försvara ditt skamlösa beteende?

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Bonusar är bra!

I dessa dagar är det väl knappast någon som vågar påstå att bonusar är något bra. Men, faktum är att bonusar är fantastiskt bra styrmedel om de används på rätt sätt. Dessutom ger bonusar och andra liknande incitament alla som är med och utvecklar ett företag möjlighet att få del av kakan. För mig som entreprenör är framförallt det senare oerhört viktigt.

Precis som jag varit inne på i tidigare blogginlägg så är teamet som driver företaget den viktigaste ingrediensen för att skapa framgång. Därför är det också viktigt att kunna belöna de som ingår i teamet. Att ge dem en del av det resultat som de är med och skapar är då helt naturligt av många skäl. Det främsta skälet är att teamet då får samma incitament som företaget och ägarna.

Med andra ord innebär det att om de aktiviteter som teamet utför leder till att företaget går bra så får även teamet en bra avkastning på sitt arbete. Leder aktiviteterna inte till framgång så blir avkastningen i gengäld sämre för alla. Mer rättvist än så kan det knappast bli!

Därför är det oerhört tråkigt att följa dagens debatt där mer eller mindre alla vänder sig emot bonusar och andra incitament. I sin iver att vara politiskt korrekta skjuter alla i debatten på helt fel mål. Det är faktiskt inte bonusarna och incitamenten som är problemet utan snarare helt andra saker.

I vissa fall handlar det i stället om svaga eller mer eller mindre obefintliga ägarintressen vilket riskerar att utnyttjas av giriga personer som ser till att hjälpa varandra till orimligt höga ersättningar. I andra fall handlar det om bristande förståelse för hur bonusar och andra incitament bör användas vilket kan leda till att ersättningar betalas ut trots att önskat resultat inte alls uppnåtts.

Det handlar således inte om att verktygen är fel utan att de helt enkelt i väldigt många fall används på fel sätt. Bara för att man inte kan slå i en spik med ett måttband så innebär inte det att det är något fel på just det måttbandet man använder eller att måttband i allmänhet bör avskaffas. Så, varför avskaffas nu alla bonusar bara för att det finns några som använt dem på fel sätt?

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Wanja Lundby-Wedin affären är ett test av svenskarnas “Accountability”!

”Accountable” och ”Accountability” är ord som ofta används i affärssammanhang internationellt. Om någon är ”Accountable” för ett visst område så är denna person ansvarig för detta område. ”Accountability” innebär i sin tur att även erkänna sitt ansvar och därmed vara beredd att ta konsekvenserna av detta ansvar. Att ha ett ansvar för något utan att vara beredd att erkänna detta ansvar och därmed vara beredd att ta konsekvenserna är meningslöst.

Tyvärr verkar det i Sverige ofta som om vi gärna tar emot ansvar från andra, men att vi sedan sällan är villiga att erkänna vårt ansvar och ta konsekvenserna av det. I vissa fall verkar det till och med som att vi inte ens förstår vad vad det innebär att ha ansvar för något. Detta gäller oavsett om vi agerar som direktörer, tjänstemän, politiker eller om det handlar om hur vi hanterar våra egna liv. Vi saknar ofta känslan för just ”Accountability”. Den spontana reaktionen är därmed ofta att skylla på andra eller omständigheter utanför vår egen kontroll.

Ett lysande exempel på avsaknad av ”Accountability” är Wanja Lundby-Wedins agerande som styrelseproffs. Hon har gladeligen tagit emot ansvaret att sitta i 24 olika styrelser förutom heltidsansvaret hon har som LO-bas. Frågan man måste ställa sig är varför. Sannolikt är det för att hon velat tjäna extra inkomster genom att ta så många sidouppdrag som möjligt. Inget fel i det, det finns det fler som vill. Däremot så verkar hon inte alls ha förstått att med ansvaret så följer också ett engagemang. Hon har till och med missat sådana uppenbara saker som att läsa igenom årsredovisningarna som hon skrivit på. Man skall helt enkelt inte ta på sig mer ansvar än man mäktar med för att göra ett bra arbete!

Skulle denna affär sluta med att Wanja Lundby-Wedin sitter kvar på alla sina poster efter att stormen lagt sig så får vi ännu en gång bekräftelse på att vi i Sverige i många sammanhang helt saknar ”Accountability”. Dvs bekräftelse på att även om du sitter som ansvarig för ett visst område så slipper du erkänna och ta ditt ansvar i de fall du inte gör ett bra jobb. Den signal som detta skickar till alla svenskar och de som tittar på oss utifrån är oerhört negativ.

Som entreprenör känner man däremot i regel alltid av det ansvar man har. I mångt och mycket beror detta på att bra respektive dåliga beslut får mer eller mindre omedelbara och direkta konsekvenser för entreprenören själv. Sätt därför fler entreprenörsdrivna människor i styrelserna som vill vara aktivt engagerade i det ansvar de har. Då får vi en annan fokus där bolagets väl och ve går före arvodet. Samtidigt får vi personer som tar konsekvenserna av sitt agerande i stället för att skylla på andra. Det är vi entreprenörer vana vid att göra eftersom vi gör det varje dag.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör