Category Archives: Politik

Anders Borg – här är vägen framåt!

Jag har tidigare konstaterat att vi i väst sannolikt kommer att få en lång och svår tid framöver med låg tillväxt. Detta eftersom Asien och Latinamerika nu tar över ledarskapet av den globala ekonomin. Den naturliga frågan är då om det inte finns något vi kan göra för att få det bättre i alla fall? […]

Kineserna är lysande taktiker!

Tyvärr har jag ännu inte hunnit med att resa till Kina, men det är mer en tidsfråga än något annat. Det som lockar mig med Kina är de exempel på lysande entreprenörstaktik som vi ser över hela världen. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har Kina en oerhört gynnsam position mitt emellan kapitalistisk marknad och kommunistisk diktatur. […]

Thomas Bodströms “tidsspillan” är en dubbelblåsning av staten

Hur tänkte du nu Thomas Bodström? När man begär ersättning från domstolsverket för tidsspillan så är detta för att få ersättning för att man som offentlig försvarare spiller värdefull arbetstid som man inte kan ta betalt för på annat sätt. För att citera domstolsverkets föreskrifter om beräkning av tidsspillan: ”Tidsspillan avser tid då produktivt arbete […]

Bonusar är bra!

I dessa dagar är det väl knappast någon som vågar påstå att bonusar är något bra. Men, faktum är att bonusar är fantastiskt bra styrmedel om de används på rätt sätt. Dessutom ger bonusar och andra liknande incitament alla som är med och utvecklar ett företag möjlighet att få del av kakan. För mig som entreprenör är […]

Wanja Lundby-Wedin affären är ett test av svenskarnas “Accountability”!

”Accountable” och ”Accountability” är ord som ofta används i affärssammanhang internationellt. Om någon är ”Accountable” för ett visst område så är denna person ansvarig för detta område. ”Accountability” innebär i sin tur att även erkänna sitt ansvar och därmed vara beredd att ta konsekvenserna av detta ansvar. Att ha ett ansvar för något utan att vara beredd att erkänna detta ansvar […]