Spiltan Räntefond svarar

Fick ett förtydligande från Erik Brändström som är VD för Spiltan Fonder (se nedan). Av hans svar framgår det att alla svenskregistrerade fonder redovisar sin avkastning med hänsyn till den bruttoavkastning som erhållits i form av utdelning. Och självklart är det helt rätt att göra på detta vis!

”Hej Stefan

Först vill jag tacka för de vänliga orden om Spiltan och Spiltan Fonder och det är både kul och tillfredsställande att du delar vår syn på förvaltning.

Sen vill jag ge dig en eloge för ett omfattande arbete för att penetrera alla vinklar av hur utdelningen påverkar avkastningen för fondsparare. Detta är inte enkelt och hur utfallet blir är dessutom både beroende av hur man valt att spara i en fond (direkt, IPS, PPM osv) men även om fonden är registrerade i Sverige eller t ex i Luxembourg.

Dessutom vill jag förtydliga att alla fondbolags fonder, gäller både ränte- och aktiefonder, som är svenskregistrerade redovisar sin avkastning utdelningsjusterat, dvs med hänsyn tagen till den bruttoavkastningen som fonden faktiskt delat ut. Detta betyder analogt med ditt resonemang att alla fondbolag och alla svenskregisterade fonder redovisar missvisande avkastning…

Men oavsett detta är det precis som du nämner viktigt att på alla tillgängliga sätt informera om hur utdelningen kan komma att påverka avkastningen för en fondsparare. Det var därför vi redan i vår årsrapport (i samband med att vi skickade ut deklarationsbeskeden i januari) tog upp frågan och sen har repeterat informationen ett antal gånger under våren både brevledes och per e-post.

Vi har dessutom arbetet hårt för att informationen skall vidareförmedlas genom våra olika samarbetspartners. Tyvärr är det nära nog omöjligt att nå ut med informationen till alla våra ca 15 000 fondsparare men vi kan lova dig att vi verkligen har gjort vårt allra bästa och kommer göra så även fortsatt för att lyckas även med detta.

Avslutningsvis vill jag återigen tacka för de vänliga orden om Spiltan och Spiltan Fonder.
Har du vägarna förbi så hör av dig så bjuder vi på kaffe&bulle.

Med vänliga hälsningar
Erik Brändström / Spiltan Fonder”

Ordet ”missvisande” i rubriken på mitt förra inlägg syftade snarare på den faktiska effekten för den som sparar direkt i dessa fonder. Har man sina fonder i ett skattefritt sparande (kapitalförsäkring, IPS eller liknande) så stämmer den faktiska avkastningen med den som redovisas i rapporterna.

Det är bara synd att skattelagstiftningen för direktsparande skall strula till det på detta vis för den som är långsiktig i sitt sparande. Ju långsiktigare man är i just dessa fall desto lägre blir nämligen den faktiska avkastningen eftersom 1 krona idag är mer värd än 1 krona imorgon.

Som sparare tvingas man därmed lätt in i olika skattegynnade sparandeformer som riskerar att kosta pengar i form av olika avgifter. Alternativt kan man sälja fondandelarna för att säkerställa sin avkastning och sedan köpa tillbaka fondandelarna igen. Men, vem orkar göra det?

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör