PPM – Pensionsarbetsgruppen vill stoppa massbyten av fonder

Pensionsgruppen som har utrett hur man skall lösa problematiken kring de massbyten som sker i vissa fonder har kommit fram till att möjligheterna för massbyten bör stoppas. Detta gör enligt min mening en redan dålig pensionslösning ännu sämre.

PPM infördes av det skälet att man ville ge Sveriges pensionssparare mer inflytande och valfrihet när det gäller en del av den pension som de får från staten. Resultatet blev att en liten del av pensionen numera förvaltas av den enskilde pensionsspararen.

Så långt så väl, kan man tycka. Men, undersökningar som gjort under åren sedan PPM infördes har visat att den största effekten PPM haft är som ångestskapare hos pensionsspararna själva.

De allra flesta pensionssparare varken vill, anser sig kunna eller har intresse av att sköta förvaltning av sin egen pension. Därmed har så kallade PPM rådgivare i olika former och med olika grader av seriositet i stället fått ännu ett tillfälle att tjäna pengar på småspararnas oro.

Oavsett vad man kan tycka om PPM rådgivarna och hur dessa tar betalt för sina tjänster så finns onekligen behovet av rådgivning i dessa frågor. Detta eftersom pensionsspararna själva inte vill ta i det hela.

För att maximera avkastning på sina pensionspengar så måste man dessutom tyvärr ägna sig åt en relativt aktiv förvaltning. Inte köpa och sälja varje dag, månad eller ens kvartal, men i alla fall någon gång då och då.

Att då inte tillåta PPM rådgivarna att göra de förändringar i pensionsportföljerna som anses viktiga för avkastningen är att kasta pengar i sjön. Att man gör det av skälet att det är dyrt för fondbolagen gör saken än värre. Vilka är PPM främst till för egentligen?

Antingen måste man göra PPM till en bra och flexibel tjänst för pensionsspararna och de eventuella rådgivare som ger seriös förvaltning av kapitalet eller också kan man lika gärna lägga ner hela PPM.

Sannolikheten är mycket stor att intresset för rådgivning rörande fondsparande kommer att öka oavsett om det ligger inom ramen för PPM eller inte. Massbyten kommer därmed att finnas kvar och öka som ”problem” för fondbolagen även om de inte tillåts via PPM.

Trenden med så kallade Independent Financial Advisors (IFA) är tydlig i USA och övriga Europa. Vi har dessutom redan tidigare sett problemen som massförsäljningar i fonder som är för små och som agerar på volatila tillväxtmarknader leder till även utanför PPM.

Frågan pensionsgruppen måste ställa sig är om PPM är till för pensionsspararna som det var tänkt från början, eller om PPM bara är ett sätt att marknadsföra fondbolagens fonder. Det PPM som finns kvar efter att möjligheter till byte av fonder minskar blir mer av det senare.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör