Scoutrörelsen som samhällsbärare!

I tider då Sverige står inför stora utmaningar när det gäller ekonomi, integration och andra viktiga frågor är det otroligt inspirerande att ibland få tillfälle att möta positiva krafter som hittar nya kreativa lösningar på några av dem. I måndags fick jag ett sådant tillfälle när jag besökte scoutkåren Universum i Tensta.

Guleed Mohamed berättar om hur han arbetar för att rekrytera scouter i Tensta. Foto: Jenny Leyman

Scoutkåren Universum startades i Tensta för drygt 1 år sedan på initiativ av Guleed Mohamed och Scouterna. Efter att ha träffat Guleed och några av de scouter som ingår i scoutkåren blev jag imponerad på riktigt! Och, det händer faktiskt rätt sällan numera. På den korta tid som scoutkåren Universum funnits har de lyckats rekrytera ett fyrtiotal ungdomar till att bli scouter vilket måste anses vara helt fantastiskt.

I vanliga fall förbereds unga scouter i Sverige för vuxenlivet främst genom de utmaningar de möter vid äventyr och friluftsliv. Tenstascouterna görs i stället redo för vuxenlivet i huvudsak genom ett stort samhällsengagemang.

Det man kan undra är så klart hur det kommer sig att scouterna i just Tensta har ett sådant samhällsintresse. Svaret är helt enkelt att scoutrörelsen i många av de länder som är representerade i scoutkåren Universum främst inriktar sig på samhällsaktiviteter. Och, därför är det naturligt att det blivit så även i Tensta.

Förutom att scouterna i Tensta hjälper ungdomar med läxläsning och andra viktiga frågor så stöttar de även äldre pensionärer som bor i Tensta på olika sätt. Därmed skapar Tenstascouterna inte bara ett positivt fritidsalternativ för unga utan bidrar även till ökad förståelse mellan olika grupper oavsett ålder och härkomst.

Jag skulle till och med vilja gå så långt som att säga att scoutkåren Universum är ett av de bästa exemplen på hur man kan underlätta både förståelsen mellan och integrationen av nya grupper i samhället. Genom Scouternas engagemang får ungdomar i Tensta lära sig allt från ledarskap till vikten av gemenskap och att hjälpa sina medmänniskor.

På Kungens fråga om varför man vill bli scout i Tensta svarade Faith Ngabo (bilden nedan) att det för hennes del främst handlade om två saker. Dels har hon ambitionen att få lära sig nya saker och därmed utvecklas som person. Samtidigt vill hon som storasyster i familjen vara en positiv förebild för sina småsyskon.

Ömer Gül och Faith Ngabo i glatt samtal med Kungen. Foto: Jenny Leyman

Scoutkåren Universum verkar som sagt ha lyckats fantastiskt bra med sin rekrytering. Efter att ha lyssnat till Guleed och fått höra hur han arbetar både med föräldrar och ungdomar för att rekrytera scouter är det lätt att förstå vilka några av framgångsfaktorerna är.

För att citera Guleed: ”Det räcker inte att säga rätt saker, det måste även vara rätt person som säger det.”. Egentligen rätt självklart, men det kanske är därför som det så lätt glöms bort. Att etablera ett förtroende hos människor kräver antingen väldigt lång tid alternativt att man får med sig andra som redan har deras förtroende.

Vi besökare fick även lära oss av Guleed att det somaliska språket till stor del är uppbyggd kring verb, dvs att göra/skapa saker och inte som i svenskan att ”vara”. Därför har det exempelvis inte så stort värde att bara ”vara” scout när scouter rekryteras till scoutkåren Universum. Det stora värdet ligger i stället i vad man gör som scout. Även av detta skäl blir samhällsengagemanget ett av de viktigaste argumenten för att bli scout i Tensta.

Efter att ha träffat Guleed och hans mycket inspirerande scouter känns det helt rätt och mycket roligt att få vara med och stötta deras verksamhet. Vill du göra detsamma (självklart!) så kan du göra det genom att sätta in ditt stöd på Scouternas 90-konto här. Märk inbetalningen med ”Nystart” så går ditt stöd oavkortat till Guleed och scoutkåren Universum.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör