Inför 30 dagarsregeln för all aktiehandel!

Hastigheten i aktiehandeln på världens börser ökar hela tiden. Det senaste fenomenet som ökat explosionsartat de senaste åren är högfrekvenshandeln. Högfrekvenshandeln sker med hjälp av datorer som automatiskt lägger order på marknaden. Denna form av handel står uppskattningvis idag för två tredjedelar av börshandeln i USA.

Högfrekvenshandeln slår bland annat hårt mot de Daytraders, banker (exempelvis HQ Bank) och andra som handlar i eget lager och som varit de som handlat mest tidigare. Dessutom så får högfrekvenshandeln effekten att det blir en överdrivet slagig handel på börsen vilket drabbar alla.

På sikt finns även risken att övervakningen av handeln försvåras och kursrörelserna i sig inte alls längre går att förklara. Handeln blir då helt styrd av de som optimerar datorerna och rörelserna baseras då på ren spekulation. Tvärtemot det som man försöker motarbeta i andra sammanhang efter den senaste finanskrisen.

Andrahandsmarknadens egentliga uppgift, dvs att indirekt underlätta kapitalanskaffningen för de företag som behöver mer pengar till expansion försvinner då mer eller mindre helt. I stället får vi en total spekulationshysteri utan sans och balans eller hänsyn till de underliggande företagens egentliga värde.

Som jag ser det så finns det faktiskt en väldigt enkel lösning som alla inom finansbranschen redan känner till om vi inte vill hamna i detta spekulationsträsk. Inför 30 dagarsregeln för all aktiehandel och låt börserna återgå till att uppfylla det ursprungliga syftet.

I korthet går 30 dagarsregeln ut på att den som köper en aktie inte får sälja denna med vinst innan 30 dagar gått. Skulle aktien sjunka i värde och en försäljning därmed skulle innebära en förlust får man dock alltid sälja. Regeln gäller redan idag för anställda inom finansbranschen.

Anledningen till att regeln finns för anställda i finansbranschen är att minimera risken för att de genom sin position skulle kunna utnyttja information som inte andra har. Dvs, den är avsedd att skydda mot spekulation pga insiderinformation och liknande. Regeln gäller såklart även andra finansiella instrument än aktier och andra typer av transaktioner än köp.

Förslaget kan tyckas drastiskt, men är det inte dags att vi tar till drastiska metoder mot den spekulation som driver in oss i finanskris efter finanskris. Förutsatt bättre genomlysning av företagen som noteras skulle vi även få bort mycket av det skräp som finns på börserna idag.

Faktum är att det finns handelsplatser som redan idag begränsar handeln till vissa perioder (exempelvis månadsvis). En av dessa är Alternativa Marknaden även om skälet för att denna handelsplats startades berodde på andra orsaker. Logiken är dock densamma.

Det måste i princip finnas marknadsplatser för att underlätta för företag att få in kapital för sin expansion. På så vis kan nämligen de som investerar för att långsiktigt bygga upp företag sprida sina risker och komma ur investeringar som de inte längre tror på lättare. Däremot måste det inte finnas marknadsplatser som drivs av de olika aktörernas spekulation och styrs av automatiserad girighet och fruktan.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

15 tankar kring ”Inför 30 dagarsregeln för all aktiehandel!

  1. Stefan Inläggsförfattare

   Absolut, det är klart att man skall få sälja när man vill. Sättet man skulle kunna tillämpa 30 dagarsregeln på är därför snarare detsamma som Alternativa Marknaden gör, dvs de organiserar bara handel och prissättning en gång i månaden. Vill man sälja däremellan så kan man det, men då är det svårt att veta att man får rätt pris eftersom ett fastställt marknadspris då inte finns. Man har då mindre incitament att spekulera från en dag till en annan.

   Rent krass så strider det lite mot sund investeringslogik att tro att värdet på ett bolag skiftar sekundsnabbt. Det är bara i extrema undantagsfall som man kan säga att ett värde på bolaget från den ena sekunden till den andra kan vara annorlunda. Sedan kan det såklart finnas olika uppfattning om vad värdet är och hur det skall verifieras som sedan återspeglas i aktiekursen löpande.

   Mitt inlägg är därför på intet sätt en uttömmande förslag på hur man löser det hela utan mer ett uttryck för att man borde fundera över vad man håller på med om man vrålspeckar på börsen. Vad tillför det egentligen för värde och vad förlorar samhället i stort och företagen som handlas på det? Det kryllar ju av både VD:ar och styrelser i börsbolag som mer eller mindre styrs av marknadens psykotiska svängningar. Hur bra är det egentligen för bolagens fokus på verksamheten och möjligheten att skapa tillväxt?

 1. DR

  Nä, nu är du ute och cyklar 🙂 Populistikt trams. Oavsett om man är trader eller ej så behöver en effektiv marknad likviditet. Sen kan man ju fundera över risker och snedfördelad konkurrens, lika inför lag mm., men stopp för trading och skatter på omsättning kommer inte fungera.

  1. Stefan Inläggsförfattare

   Oväntat att en trader skulle tycka illa om förslaget 🙂

   Är egentligen mot regleringar, men som företagsbyggare gillar jag Alternativas variant med handel 1 gång i månaden. Det ger långsiktighet och möjlighet att kliva av om man vill.

   Vad fyller egentligen daytrading för funktion förutom att möjliggöra spekulation på fiktiva värdeförändringar? På vilket sätt är likviditet i kombination med extrem omsättningshastighet viktigt annat än för de som spekulerar på rörelserna?

   Det faktiska värdet på det underliggande företaget förändras ju trots allt inte från en sekund till en annan annat än i extrema undantagsfall.

   1. GB

    Stefan menar du allvar? Jag blir livrädd när någon av din kaliber resonerar på det sättet. Givetvis har en enskild trader eller avarter av spekulation, HFT mm., ingen given funktion. Men att tro att kapitalmarknaden fungerar utan continius trading eller utan spekulanter är klart oroande. Tillgången till kapital skulle bli nära noll, bubblor skulle uppstå till en grad vi inte kan föreställa oss.

    Har man som mål att investera så behöver man inte oroa sig för trading. Det reder ut sig på lång sikt och värdet i bolaget kommer visa sig. Allt annat är brus, till och med kortare bubblor och krascher. Last post from me.

    1. Stefan Inläggsförfattare

     Det är klart att jag är allvarlig. Men, det kommer knappast att leda till att sådana regler införs så du behöver nog inte oroa dig. Mitt resonemang är dessutom tänkt att mer fungera på ett filosofiskt plan. Allt går snabbare och snabbare hela tiden och det jag ifrågasätter är det egentliga värdet av det.

     Och skall du vara helt ärlig så skulle det exempelvis inte göra någon skillnad alls när det gäller möjligheterna att skaffa kapital för de som behöver det om handel bara skedde någon gång per dag. Frågan är om det skulle göra någon märkbar skillnad alls även om det skedde en gång i veckan eller en gång i månaden. Jag tror inte det!

     Visst skulle det påverka tillväxten inom finansbranschen brutalt, men alla omställningar kräver som bekant sina offer. Kostnaden för den senaste krisen visar dessutom att bättre kontroll av de finansiella marknaderna hade kunnat spara en del sköna pengar. 700 miljarder dollar bara i USA!

     Sedan försöker en del liberaler som Johan Norberg skylla hela saken på staternas reglering vilket är ett ideologiskt präglat feltänk. Reglering av finansmarknaderna kan lika lite bidra till att aktörerna på denna marknad paketerar subprime på ett skumt sätt som straffrätten ökar antalet mördare.

     Vill inte jämföra dem på något sätt, mer ställa det på sin spets för att visa att argumenten i liberala kretsar inte alltid håller.

     Sedan är det naturligtvis så att USA:s administration bidrog till krisen. Men, det var framförallt genom att sänka räntan för att stimulera konsumtion och köp av bostäder m. m.

     Men, det var enligt min mening också kortsiktig spekulation på att konjunkturen skulle vända och att alla andra problem inom den amerikanska ekonomin skulle lösa sig under tiden.

     Nu blev det inte så utan finansmarknadens aktörer utnyttjade i stället läget genom sina subprimepaketeringar. Och nu när det inte är kul längre så skriker de efter pengar och hjälp från staterna.

     Om vi skall snacka hur det borde vara så är det: If you play you pay! Dvs, bankerna borde ha fått gå omkull. Tyvärr hade det lett till katastrof så med kniven mot strupen fanns inga alternativ än ”Bail out”.

 2. FB

  Likviditet på marknad ar alltid sunt. Det som däremot ar osunt ar handel baserat på något annat an fundamenta/verklighet. Det ar ren och skär spekulation och sätter marknadsvärderingar ur funktion. En tidsgräns skulle hjälpa till att lösa detta, däremot tror jag på en kortare gräns, t ex en handelsdag.

 3. GB

  Håller med Stefan och TB. De som vill spela kan göra det på travet eller PokerLoco istället för på börsen.

 4. Stefan Inläggsförfattare

  OBS!!! Ovanstående kommentarer från DR, TB, FB och GB är sådana som jag fått på Facebook som jag klippt in även här för att det är en intressant diskussion. De är anonymiserade av hänsyn till att Facebook till skillnad från min blogg är ett slutet forum.

 5. Christian

  Jag håller inte med dig alls här Stefan

  Om du tex tar ledningarna som på ngt sätt låter marknaden definiera deras agenda så beror det snarare på att de ej är ägarledda. Antagligen för att de primärt ägs av det ”ansiktslösa kapitalet” Ett ägarlett företag har antagligen ett annat sätt att se på det. det är dock ont om dem i Sverige när det gäller bolag som är börsnoterade så är jämförelser svåra att göra.

  Ett större direktägande skulle antagligen minska rörelserna. De flesta människor är faktiskt långsiktiga i sitt sparande och kan man göra direktägande skattemässigt jämförbart med en fond så förbättras situationen.

  Likaså om fler människor äger och driver företag vilket leder till fler ägarledda företag.

  Jag är medveten om det problemet du beskriver men upplever det mer som ett symtom på ett ngt felkonstruerat system än ett ett specifikt problem!

  1. Stefan Inläggsförfattare

   Det behöver du inte göra 🙂

   Jag håller däremot med dig om att problemet är mycket större än just högfrekvenshandeln i sig. En del av problemet är såklart även att många företag som är noterade inte är ägarledda (vilket enligt min mening kräver att det finns en eller ett fåtal större ägare som har makten). Detta leder till att relativt kortsiktiga killar som Christer Gardell kan komma in och öka belåningen i företag för att sedan dela ut pengarna till aktieägarna varefter de drar vidare till nästa blomma. Effekten av sådana varianter ser vi bland annat i Eniro som idag är totalt överbelånat och riskerar att gå omkull.

   Men, problemet är att det alltid kommer att finnas företag som inte är ägarledda. Dels för att det inte alltid det finns en eller ett fåtal större ägare som har makten, dels för att de flesta mindre aktieägare av olika skäl aldrig kommer att bry sig lika mycket. De flesta mindre aktieägare ser på sitt ägande som något de kan få bra avkastning på eller dra vidare ifrån. De styrs dessutom ofta av analytiker som arbetar på banker som gärna ser en ökad transaktionsnivå, dvs att de säljer och köper så att bankerna kan ta ut courtage.

   Skall man vara krass så behövs en likvid marknad samt möjligheten att köpa och sälja aktierna på denna dagligen för att kunna skapa förutsättningar för företag att enkelt få tillgång till kapital för expansion. Men, frågan är om man måste tillåta exempelvis högfrekvenshandel, blankning, optioner, warranter eller andra ”snabba” derivat som i mångt och mycket endast skapats för ren spekulation.

 6. Pingback: Christer Gardell kallar högfrekvenshandeln ”olaglig” | Stefan Mahlstein

Kommentarer är stängda.