Uppdrag jag har och har haft

Styrelseuppdrag

Millstone Group AB
Grundare och Styrelseordförande, december 2013 –

WordOn AB
Grundare och Styrelseordförande, november 2009 –

Pineberry AB
Grundare och Styrelseordförande, februari 2006 –

Fenix Begravning AB
Styrelseordförande, seprember 2019 –

Aktieinvest AB
Styrelseledamot, augusti 2009 –

Winston AB
Styrelseledamot, september 2010 – oktober 2014

Walk Me Home (Xh Mobile Solutions AB)
Styrelseordförande, juni 2012 – februari 2015

Redeye AB
Styrelseledamot, juni 2007 – juni 2009

Fondmarknaden AB
Styrelseledamot, januari 2006 – juli 2009

Watch on Watch AB
Styrelseordförande, mars 2008 – juni 2009

Jajja Communications AB
Styrelseledamot, maj 2007 – februari 2009

Klick Data AB
Styrelseordförande, augusti 2008 – december 2008

Avanza Vikingen AB
Styrelseledamot, februari 2004 – december 2004

Iustus Förlag AB
Styrelseledamot, maj 1994 – april 1997

Anställningar

B2B Poker AB
Verkställande direktör, december 2004 – februari 2006

Avanza Fondkommission AB
Chef Affärsutveckling & Portal, juli 2001 – december 2004

Avanza Fondkommission AB
Chef Tyskland, januari 2000 – juni 2001

Avanza Fondkommission AB
Projektledare, september 1999 – december 1999

Skattemyndigheten i Stockholm
Sektionschef, februari 1999 – september 1999

Skattemyndigheten i Stockholm
Expert kapitalbeskattning, januari 1996 – september 1999

Skattemyndigheten i Stockholm
Skattehandläggare, maj 1995 – december 1995