Politikernas ständiga feltänkande kring privat vs offentlig sektor

Ännu en gång blossar debatten kring privata vårdaktörer som Kry upp. Denna gång för att Kry har mage att försöka köpa upp bolaget som driver 1177.se. Frågan anses så viktig och utmanande inom politikerskrået att beslutet om att sälja inte tillåts fattas på tjänstemannanivå. Istället måste politikerna fatta beslut i frågan.

Om jag hade haft 1 krona för varje gång svenska politiker ondgjort sig över privat skola, vård och omsorg hade jag varit rik för länge sedan. Enligt vissa beror dessutom allt som är fel inom skola, vård och omsorg på att privata initiativ tillåts existera. Antingen för att vinstintresset i sig är fel eller för att skattepengar som skulle kunna användas i den offentliga sektorn istället försvinner till privata aktörer.

Jag måste säga att dessa påståenden är rätt konstiga med tanke på att 80-90 % av all skola, vård och omsorg trots allt fortfarande drivs i offentlig regi. Hur kan den dåliga tillgängligheten, kvalitén och ineffektiviteten då bero på den privata sektorns initiativ? Det faller på sin egen orimlighet!

Frågan våra politiker istället borde ägna sin tid åt är varför så många de facto väljer privata alternativ framför offentligt drivna. Det beror nämligen sannolikt inte på någon form av masochism. Med största sannolikhet beror det snarare på att den offentligt drivna skolan, vården och omsorgen inte levererar önskad tillgänglighet, kvalité och effektivitet eller för den delen proaktivitet.

Den dagen våra politiker inser att skola, vård och omsorg inte per automatik är briljant bara för att den är offentligt driven lika lite som den blir skit bara för att den är privat driven så kanske de skulle kunna hitta bättre lösningar än att gnälla på privata initiativ. Det politiska, i vissa kretsar korrekta, gnället leder däremot definitivt ingenstans.

Då kanske de istället för att ondgöra sig över att aktörer som Kry tack vare sin kvalité och effektivitet tar patienter från det offentliga även skulle tänka tanken att göra som Kry i den offentliga sektorn. Eller, kanske till och med Gud förbjude gå så långt som att förvärva Kry och använda plattformen som grund för att förbättra en idag relativt otillgänglig offentlig vård? Sannolikt är det inte dyrare än att försöka driva den offentliga sektorn på samma sätt som nu i några månader till.

Det offentliga och privata lever enligt min mening dessutom i en evig symbios! Det offentliga kan helt enkelt inte existera utan skatteintäkter från det privata. Och, det privata behöver det offentliga för att hålla igång och skapa ordning i samhället i stort.

Så sluta se dessa två som fiender när de snarare är eviga partners. Istället för att gnälla över det privata kan det vara bättre att se och lära av både för- och nackdelarna för att sedan ta lärdom i det offentliga!

Klarar ni inte det så försök i alla fall att hålla fler än en tanke i huvudet samtidigt i debatten!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör