Kategoriarkiv: Internet – hur gör man?

Varför vill Adprofit få oss att hata klick?

Efter att själv ha blivit väldigt besviken på de tjänster som jag köpt avseende marknadsföring online startade jag i november 2009 WordOn. Syftet är att som digital mediebyrå vara först med att erbjuda tjänster med total transparens och kundfokus.

Tjänsterna som WordOn erbjuder utgår därför helt från våra kunders faktiska behov. Vi anser nämligen att vi alltid måste tillvarata våra kunders intresse av att få bästa möjliga avkastning på sina medieinvesteringar. Om vi inte gör det har vi inte gjort vårt jobb!

Tyvärr är verkligheten i de flesta fall en helt annan. Sedan WordOn startades har jag lärt mig alltmer om hur det fungerar i denna för mig relativt nya bransch. Tyvärr har det bara stärkt min övertygelse: ”There is something rotten in the Kingdom of Marketing and Sales online”.

I stället för att tillvarata kundernas intresse av bästa möjliga avkastning på sina medieinvesteringar verkar de aktörer som finns på marknaden fokusera på sitt eget vinstintresse. Detta möjliggörs genom näst intill total avsaknad av transparens. I de flesta fall agerar aktörerna som rena säljbolag för de som äger annonsutrymmet.

När nu kunderna börjar ifrågasätta om de fått bästa möjliga avkastning på sina medieinvesteringar online försöker en del aktörer även agera opinionsbildare. Genom att sprida vilseledande information hoppas de kunna behålla sina höga marginaler ännu ett tag.

I förra veckan kunde vi exempelvis på Dagens Media läsa att Adprofits VD Louise Eriksson anser att det finns sju goda skäl för oss alla att hata klick. Skälen för att hata klick har Adprofits VD hittat i en artikel som tidigare publicerats på sajten imediaconnection.com av branschkollegan Peter Platt.

Frågan är om de skäl Adprofit radar upp ens kan anses vara relevanta och korrekta ur kundernas, dvs annonsörernas perspektiv. Enligt min mening utgör artikeln enbart ett försök att av Adprofit att av rent egenintresse få annonsörer att välja bort ett sätt att mäta resultat som är både direkt och konkret.

Med detta sagt så anser jag att fokus egentligen inte alls skall ligga på de olika ersättningsmodellerna. I vissa fall är CPM mycket mer effektivt än CPC och till och med CPO. Fokus skall i stället alltid ligga på hur annonsören får bästa avkastning på sina medieinvesteringar online. Ersättningsmodellerna är i sig helt underordnade detta!

Låt oss i alla fall analysera de skäl som Adprofit anger. Är de verkligen korrekta och relevanta ur annonsörernas perspektiv? För att inte bli oändligt långrandig har jag försökt sammanfatta de skäl som Adprofit angett. Den som är intresserad kan på egen hand läsa artikeln i sin helhet på Dagens Media.

1. ”99,9 % av alla bannerkampanjer får inte klick”

Skälet som framförs här är att man inte i någon annan bransch mäter kampanjers framgång baserat på en snittrespons på 0,1 %. Dessutom anser Adprofit att det inte bör vara ok att ignorera de övriga 99,9 % av exponeringen i en kampanj.

För det första är inte marknadsföring online direkt jämförbart med marknadsföring offline. Detta eftersom online går att mäta väldigt exakt. Därför är argumentet i sig på gränsen till irrelevant.

För det andra, vaddå ignorera de övriga 99,9 % av exponeringen? Vill man så kan man genomföra RAM mätningar även på kampanjer online. På så sätt skulle man kanske kunna motivera en kombination av CPC och CPM. Men, det kräver såklart lite arbete!

Jag anser för övrigt att det alltid är upp till annonsören att avgöra hur resultatet skall mätas. Sedan är det upp till den som äger annonsutrymmet att i sin tur avgöra om denne vill sälja ut annonsutrymmet till dessa villkor eller inte.

2. ”Med kostnader kommer kvalitet”

Skälet som här anges är att en banner på en sajt med högkvalitativt innehåll måste kosta mer eftersom kostnaderna för att driva en sådan sajt är högre. Dessutom påstås att en banner på en sajt med innehåll av hög kvalité har ett högre värde än en banner på en sajt med innehåll av låg kvalité.

Bortsett från att annonsörerna inte vill synas på vilka skräpsajter som helst så är det väl fortfarande det faktiska resultatet för den enskilde annonsören som är viktigast, eller? Hur hög kvalité har exempelvis innehållet på Aftonbladet.se som är en av de sajter som får mest betalt för sitt annonsutrymme idag?

Som jag ser det är ovanstående skäl bara ännu ett diffust sätt att motivera för höga priser på annonsutrymme.

3. ”Klick och sälj är inte samma sak”

Här argumenterar Adprofit utifrån att försäljningsstatistiken inte sammanställs lika snabbt som online-data och att CPC-kampanjer med låg CTR dragits tillbaka trots att de senare visat sig ha lett till ökad försäljning under kampanjperioden.

Det är helt rätt att klick inte är detsamma som sälj. Därför bör man inte heller dra tillbaka en CPC-kampanj bara för att CTR är för låg. Det är faktiskt tvärtom så att en låg CTR kan vara mer lönsam än en med hög CTR. Detta gäller även oräknat de visningar som annonsören får på köpet.

Ett sätt som vi på WordOn arbetar på för att inte publicisterna skall tvingas ge alltför mycket exponering på köpet är att kombinera låg CPM med bonus för CPC. På det viset delar annonsören och publicisten på risk och avkastning lite mer rättvist.

Är det så att Adprofit drabbats av att kampanjer dragits tillbaka av helt andra skäl? Det verkar annars som att Adprofit inte lyckats förklara för sina kunder hur utvärderingen bör göras i dessa fall.

4. ”CPC kommer till en bekostnad av segmentering”

Här hävdar Adprofit att CPC-kampanjer styrs mot de personer som klickar mest och inte mot annonsörens målgrupp. Enligt Adprofit blir då följden att annonsören får ett uppsving i direktrespons (klick), men inget märkbart uppsving i försäljningen.

Detta argument är enligt min mening helt rätt! Men, vem är ansvarig för styrningen? Det är i regel Adprofit och de andra aktörer som är mellanhänder. Och, skälet till att de styr kampanjerna mot snabba klipp, förlåt klick, snarare än mot målgrupp är att de själva tjänar mest på det.

Enligt min mening är det inte klick som mätmetod som det är fel på utan det sätt som många hanterar CPC-kampanjer på. Det enklaste sättet för Adprofit att leverera snabbt resultat på en CPC-kampanj är att vända sig till blinda klicknätverk. Dvs, köpa klick utan att vare sig Adprofit eller annonsören har en aning om från vilka sajter klicken genereras.

Självklart ger detta sätt att köpa klick ingen positiv effekt för annonsören. Personligen skulle det aldrig falla mig in att vare sig för egen eller någon kunds räkning köpa på detta sätt. Tyvärr är jag i princip helt ensam om detta!

5. ”E-handel är inte ekonomins huvudcentrum”

Adprofit påstår under denna rubrik att om du inte jobbar inom resor eller bokförsäljning så sker 90 % av den faktiska försäljningen offline och att det därför är svårt att mäta kopplingen mellan klick och köp.

Sist jag kollade så såldes vare sig böcker eller resor på Dustin, Avanza Bank, Skruvat eller Drytrend. Poängen är att Adprofit i sin iver att få oss alla att hata klick glömmer bort att det finns en starkt ökande mängd annonsörer som enbart bedriver sin försäljning online. På vilket sätt är ovanstående argument tillämpligt på dem?

Dessutom går det faktiskt, om man anstränger sig lite, att koppla klick till offline försäljning. Men, det kräver att du verkligen jobbar för att du skall kunna mäta det. Ett enkelt sätt är att ha specialerbjudanden för din kampanj online. Vem vill missa en rabatt?

6. ”Klick är inte jämförbart med något annat media”

Här påstår Adprofit på fullaste allvar att förvänta sig ett klick på en bannerkampanj är som att förvänta sig att en tidningsläsare ska riva ut annonsen från tidningen, sedan plötsligt rusa iväg och köpa din produkt.

Adprofit gör samma tankefel här som i sin första punkt. Det är skillnaden i mätbarhet mellan online och offline som är poängen. När en annonsör säljer sina produkter online så kan den potentiella köparen faktiskt klicka och köpa produkten med en gång. Det är inte lika lätt om man säljer offline via tidningar eller TV.

Det är av denna anledning som kvalitativa klick har ett högt värde för de flesta annonsörer. Dessutom visar ett kvalitativt klick att bannern haft en faktisk effekt, vilket – tvärtemot vad säljarna av annonsutrymmet hävdar – inte alltid är fallet.

Men, det är klart att om man inte kan leverera kvalitativa klick utan i stället använder annonsörernas pengar för att styra mot skräpklick i blinda nätverk så hjälper ju inte det.

7. ””Engagement” är inte bättre”

Under denna rubrik verkar Adprofit vilja ta udden av de kvalitativa mått som annonsörer faktiskt med fördel kan använda för att utvärdera klick de fått genom att förringa deras relevans. Är det för att skydda affären att köpa klick i blinda nätverk?

Som slutkläm argumenterar Adprofit även för att frekvens är viktigt och hävdar att det krävs upp till fem visningar av en banner för att skapa ett medvetande och ännu mer för att skapa ett köpbehov.

Dessa skäl är bara taffliga försök att få annonsörer att ge upp de relevanta sätt som finns för att mäta faktisk avkastning från CPC-kampanjer. Detta för att i stället kunna styra annonsörerna att lägga mer pengar på visningar på samma sajter.

Sammanfattningsvis ifrågasätter jag verkligen om Adprofit alls tänker på annonsörernas faktiska avkastning på sina medieinvesteringar. Adprofits synsätt när det gäller marknadsföring och försäljning online och klick talar i alla fall inte för det.

Tyvärr är Adprofit inte ensamt om sitt synsätt. Så gott som alla aktörer som erbjuder tjänster inom marknadsföring och försäljning online agerar på samma sätt. De är alla mer eller mindre rena säljbolag för dem som äger annonsutrymmet och fokuserar främst på sin egen vinst.

Enligt min mening är det uppenbart att argumenten som framförts inte håller. Att köra en CPC-kampanj är inte alltid det bästa sättet att marknadsföra sig på, men det är lika långt ifrån det sämsta. Tyvärr beror resultatet i 9 fall av 10 på hur aktörer som Adprofit hanterar kampanjen.

I stället för att diskutera olika ersättningsmodeller som CPM, CPC och CPO fokuserar vi på WordOn på de viktiga frågorna, exempelvis följande: Vilka mål bör våra kunder ha med sina aktiviteter online? Hur skall målen mätas och utvärderas? Konverterar trafiken bra? Får våra kunder bästa möjliga avkastning på sina medieinvesteringar?

Det är dags för alla att tänka om!

Av Stefan Mahlstein, Grundare WordOn och Pineberry

Bluffakturor.se – 1:a vid sökning på Google

Efter att ha fått ägna en del av mina semesterdagar åt att svara på mail från företagare som drabbats av Norden Media så bestämde jag mig för att göra en egen svartlistning. Resultatet blev bluffakturor.se.

Sedan tog det ett par veckor innan jag nöp förstaplatsen på Google när man söker på just bluffakturor. Inte så svårt egentligen eftersom domännamnet är identiskt med ordet i sig men ändå rätt kul.

För övrigt ett tips för den som funderar på domännamn åt sin verksamhet och kan leva med ett mer beskrivande namn är att göra på liknande sätt. Det förutsätter såklart att det finns tillräckligt många sökningar för att kompensera för det tråkigare varumärket. Alternativt kan man arbeta med kampanjsajter som i sin tur länkar till företages sajt.

Totalt görs det ungefär 2 400 sökningar i månaden på bluffakturor enligt den senaste statistiken från Adwords så det skall bli intressant att se hur många som verkligen kommer till sajten varje månad.

Min förhoppning är såklart att så många som söker på bluffakturor även skall lägga in information om de företag som de stött på och som försökt lura till sig pengar. Så har ni drabbats av något företag som inte redan finns med så lägg gärna in det.

Återigen är tidsaspekten av stor vikt. Ju snabbare vi kan lista de fula fiskarna oavsett bransch desto färre hinner de lura. Till slut skall det gå så snabbt att det inte ens är någon idé att försöka 🙂

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Missa inte bloggkärleksveckan!

Idag börjar den årliga bloggkärleksveckan. Initiativtagare är en av mina absoluta favoritbloggare Magnus Bråth. Magnus bloggar initierat om SEO, internetstrategi och mycket annat på flera sajter. Till och från ger han precis som jag även en känga till de som inte beter sig som de borde göra.

Men, som sagt, den här veckan är det bloggkärlek som gäller. En annan bloggare som jag uppskattar mycket är Christian Rudolf som bloggar om entreprenörskap, riskkapital och webb. Christian verkar dock inte ha varit aktiv på sin blogg ett tag. Kanske lite bloggkärlek kan ändra på det.

Slutligen kan man inte annat än imponeras av Heidi Harman som förutom att ha grundat Runalong även är en av initiativtagarna till GeekGirlMeetup. Heidi skriver också om olika aspekter av entreprenörskap samt om användardrivna innovationer, affärsutveckling och digitala strategier.

Till er som ännu inte börjat blogga så vill jag gärna uppmana er att göra det. Det är ett otroligt givande sätt att få ge och ta åsikter om vad som helst. Det finns egentligen inga mallar för hur man bör skriva utan gör på det sätt som känns rätt för dig!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Google är sjukt snabba!

Skrev ett inlägg om Norden Media som lurar företagare med sin telefonförsäljning. Google indexerade mitt inlägg och positionerade det förvånansvärt högt på mindre än 10 minuter! Det var nytt rekord för min del i alla fall.

Googles indexering efter 10 minuter

Om inte annat så visar det hur snabbt det numera går att få ut varningar om företag som försöker bluffa företagare. Så, som sagt, Googla på de företag som ringer er och försöker sälja saker. Det går att få ny information snabbt!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Sociala media kan ge dig lunch på Vassa Eggen!

Hur effektiv är marknadsföring och försäljning via sociala media egentligen? Även om väldigt många pratar om sociala media som den nya heta kanalen för marknadsföring och försäljning råder det lite delade meningar om effekten.

En del hävdar att det går alldeles utmärkt medan andra påstår att det nog snarare handlar om att kunna upprätthålla kontakten med och komma närmare befintliga kunder. Sanningen i denna fråga varierar nog beroende på vad man vill marknadsföra eller sälja och hur man gör det.

Min avsikt med detta inlägg är inte att vare sig diskutera frågan, eller ge några egentligen svar. Däremot tänkte jag försöka mig på att testa hur bra marknadsföring och försäljning faktiskt fungerar i sociala media för egen del och just de tjänster jag kan erbjuda.

Argumenten för att sociala media faktiskt fungerar för marknadsföring och försäljning bygger i stor utsträckning på att vi litar på våra vänner och deras omdöme. Detta gör vi exempelvis när gäller köp av olika produkter och tjänster.

Med andra ord borde det gå rätt bra att marknadsföra och sälja produkter och tjänster om man bara har ett tillräckligt stort nätverk av vänner. Förutsättningen är såklart att man även har något bra att sälja vilket jag anser mig ha.

För att testa mitt eget sociala nätverk med 91 followers på Twitter, 228 vänner på Facebook och 328 kontakter på Linkedin (viss överlappning finns säkert) så tänkte jag uppmana er alla att introducera nya potentiella kunder till Pineberry eller WordOn.

Om en introduktion leder till att Pineberry eller WordOn får en ny betalande kund så bjuder jag den som introducerat företaget på lunch med mig på Vassa Eggen. Den som bara vill äta lunch utan mig diskvalificeras omedelbart 🙂

Introduktionen måste bestå av minst ett mail, eller meddelande till mig avseende en potentiell kund som: 1) faktiskt bekräftat intresse av våra tjänster och 2) har någon form av kontakt med den som introducerar. Det räcker alltså inte att spamma mig med mail efter att ha gått igenom en lista med företag.

För att jag inte skall äta lunch varje dag det närmaste året i det fallet att mitt test lyckas så begränsas antalet luncher till de introduktionerna som leder till de 10 första nya kunderna. Däremot kan en och samma person få fler än en lunch.

Den som introducerar en potentiell kund behöver inte finnas i mitt nuvarande nätverk utan det räcker med en koppling till mitt nätverk, eller den här bloggen på något vis. Vänners vänner mfl får därför också gärna introducera nya potentiella kunder med en lunch som belöning.

Dåså, det skall bli spännande att se om detta får någon effekt. Eftersom det kan spricka på en mängd saker förutom nätverkets storlek (nätverkets förtroende för mig, genomförandet m. m.) så är detta inte något direkt vetenskapligt test, men ändå.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Konsumentmakt upphöjt i 100

För snart två år sedan skrev jag ett inlägg om att Internet har ökat konsumenternas makt gentemot företag som levererar produkter och tjänster dramatiskt. Detta eftersom information om Bad Guy företag sprids snabbt och effektivt via Internet. Det går helt enkelt inte att som Bad Guy skydda sig genom att ingen får veta hur illa det är ställt.

Den senaste tidens revolutioner i Tunisien, Egypten, Libyen med flera länder där Bad Guys har makten har lyft konsumentmakten till en nivå som aldrig tidigare skådats. Tack vare Internet och mer specifikt Facebook får nu hela världen veta hur illa det är ställt och hur de Bad Guys som finns i dessa länder behandlar folket i dessa länder.

Det har inte bara gjort det svårt att skydda sig genom att ingen får veta hur illa det är ställt utan till och med drivit revolutionen mot Bad Guys vidare från land till land. Inget av detta hade kunnat hända om inte Internet funnits som ett sätt att sprida information och bilder mer eller mindre i realtid.

Man kan till och med enligt min mening gå så långt som att säga att Internet varit en stor bidragande orsak till att det till och med blivit revolution från början. Innan Internet kunde diktaturer mycket lättare isolera folket i landet från övriga världen något som idag i princip är omöjligt även om en del fortfarande försöker.

Internetrevolutionen har sedan tidigare lett till mycket, både bra och dåligt. Men, i detta fall så måste man se det som något helt fantastiskt. Oavsett vilket perspektiv man tar så förändras världen just nu snabbt på ett mycket positivt sätt tack vare Internet. Det är bara att hoppas att revolutionärerna i dessa länder vinner och att slutresultatet blir något positivt!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Smickrande varumärkesintrång eller bara osnyggt?

I vilken utsträckning ett företag som använder någon annans varumärke vid annonsering via AdWords gör intrång på varumärkesägarens rättigheter är inte helt uppenbart. Utfallet beror ofta på i vilket land som annonsen visas.

Beroende på det aktuella landets lagstiftning skiljer man nämligen mellan om varumärket använts i annonsen eller bara som sökord för att visa annonsen. Även Googles policy avseende varumärken gör denna åtskillnad.

Enligt Google är det ok att inom EU och EFTA använda någon annans varumärke som sökord för att visa sin annons medan det inte är det i exempelvis Kina, Brasilien, Australien, Hong Kong, Macao, Nya Zeeland, Nordkorea, Sydkorea och Taiwan.

Med andra ord är det fritt fram för den som vill att använda någon annans varumärke som sökord i Sverige för att annonsera sina egna produkter eller tjänster. Det går att göra även om man direkt konkurrerar med det varumärke som man olovligen använder sig av.

Frågan är väl bara vilket värde det egentligen har att synas i sökresultatet på sina konkurrenters varumärken? Kan man som företag få kunder genom att synas på sina konkurrenters varumärken? Säljer exempelvis Volvo fler bilar om de syns på SAAB?

Efter att ha gjort lite sökningar själv på kända varumärken som Volvo, SAAB, Nokia, Ericsson, Google mfl så hittar jag inga konkurrerande Adwords annonser alls. Det verkar som att de flesta seriösa företag förstått att värdet är ganska lågt och att det inte är särskilt snyggt att jobba på det sättet.

När jag söker på ett av mina nystartade bolags varumärken så dyker det däremot upp en konkurrent som köpt AdWords annons för att försöka vinna mark. Är faktiskt lite osäker på om jag skall bli arg eller bara smickrad.

Förmodligen kommer jag att välja det senare eftersom konkurrenten som gör det har funnits mycket längre än vi gjort. De kanske tror att vi är så kända att de kan få ett stort värde av att synas när man söker på vårt varumärke.

Däremot kommer jag inte själv att satsa på att göra likadant med våra konkurrenter. Ser helt enkelt inte poängen med det och dessutom tycker jag att det är rätt osnyggt. Det räcker väl att stå på egna meriter, eller?

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

SEB – varför lär ni er inte att kommunicera via Internet?

Är kund hos SEB och är faktiskt väldigt nöjd med det även om man alltid kan diskutera om både avgifter och räntenivåer är rättvisa. Däremot är de precis som många andra större och äldre företag rätt dåliga på att marknadsföra sig och sälja via Internet.

Det man undrar är varför de inte alls verkar förstå ens de enklaste saker som att reklambudskap måste kopplas till relevanta landningssidor? I all marknadsföring och försäljning är det såklart viktigt att man håller en röd tråd, är tydlig och behåller relevansen gentemot sin publik.

I verkliga livet, dvs när man är fysiskt närvarande har man alltid möjligheten att korrigera sina misstag genom att låta publiken ställa frågor eller förtydliga om man känner att publiken inte förstår. När man kommunicerar via Internet måste man däremot göra rätt från början i annat fall kan det går rejält fel.

Råkade ut för ett sådant exempel hos SEB. Helt rätt så använder de sig av möjligheten att marknadsföra sina produkter online på den sida som dyker upp efter att man loggat ut. Däremot har de missat en del vad gäller relevansen om man klickar på budskapet.

På utloggningssidan lockar de med Placeringskonto som ger 1,05 % i ränta, men när man klickar så kommer man till deras kampanjsajt för strukturerade produkter. Klicka på bilderna nedan så ser ni bättre!

SEB utloggningsbudskap

SEB kampanjsajt strukturerade produkter

Hur tänkte de nu? Vi lurar våra kunder att tro att vi ger bra inlåningsränta och sedan säljer vi på dem en aktieindexobligation som vi har sjuka marginaler på? Jag tror faktiskt inte att det var så de tänkte eftersom det är att bita sig själv rejält i huvudet. Särskilt om någon som jag, som verkligen avskyr strukturerade produkter klickar.

I stället handlar det om att man förmodligen inte förstått hur viktigt det är med relevans. Det som i bästa fall händer är att kunderna klickar och sedan struntar i att köpa aktieindexobligationen och inte sedan funderar mer på det hela. Dvs, möjligheten att utnyttja ett bra säljtillfälle är bortkastad. Det värsta som kan hända är att SEB framstår som lurendrejare.

Så, var noggrann med hur ni jobbar med marknadsföring och försäljning via Internet. Se även till att ni har folk som vet vad de sysslar med som jobbar med detta. Gör ni fel får garanterat ingen effekt och det kan till och med göra mer skada än nytta.

SEB är på inget sätt ensamma om detta utan har bara haft oturen att få bli ett exempel. Många företag som är ovana när det gäller marknadsföring och försäljning online gör liknande misstag. Det värsta är att dessa misstag ofta leder till att marknadsförings och försäljningsaktiviteterna utvärderas på felaktiga grunder om man inte gör rätt från början.

Detta leder i sin tur till att Internet som mycket väl skulle kunna ge fantastiska intäktsökningar riskerar att prioriteras ner budgetmässigt alternativt avfärdas helt!

Hade nyligen ett samtal med ett annat bolag som ville utvärdera möjligheten att skapa ökad varumärkeskännedom via Internet. Förslaget från en konkurrent till mitt eget företag WordOn, som arbetar med marknadsföring och försäljning online, var att testa med en liten budget genom att köpa osålt utrymme på en mängd sajter till låg kostnad.

Efter att vi pratats vid på telefon rekommenderade jag bolaget att inte göra det föreslagna testet, inte ens via WordOn. Det främsta skälet var såklart att det inte går att uppnå någon ökad varumärkeskännedom med en liten budget som dessutom sprids på osålt utrymme på en mängd olika sajter. Därför skulle testet i sig om det gjordes på detta sätt visa att det inte går att öka varumärkeskännedomen för det specifika bolaget via Internet.

Som tur är insåg personen jag pratade med att det stred mot all logik att göra testet på det sätt som föreslagits. Nu kommer de i stället att fundera över strategin ordentligt under sommaren och göra ett riktigt test i höst. Sannolikt kommer de inte att använda det företag som gett dem rekommendationen att slarva bort pengarna.

Något att fundera på för alla är vad alternativkostnaden för att inte utnyttja Internet som marknadsförings- och försäljningskanal är i form av tappade intäkter? Sannolikt enorm!

Så, kasta inte bort ett så bra utrymme som utloggningssidan hos SEB skulle kunna vara och avfärda inte Internet som marknadsförings- och försäljningskanal för ditt företag på grund av att testerna utformats på fel sätt!

Fråga oss på WordOn istället! 🙂

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Äntligen lanseras WordOn!

Efter att ha kavlat upp ärmarna och kört hard core back to business ner på detaljnivå inklusive skrivande av texter och testning av webbsajten så lanserade vi idag WordOn. För den som är intresserad av resultatbaserad marknadsföring och försäljning på Internet finns det numera ett företag som erbjuder hela spektrat av tjänster som behövs för framgång – WordOn.

WordOn Affiliate  – ger dig som vill arbeta med ökad försäljning en möjlighet att få detta mot ren provision. WordOn har inga fasta avgifter eller månadsavgifter alls oavsett vilken tjänst du väljer.

WordOn Campaign – är för dig som vill få största möjliga synlighet genom olika marknadsföringskampanjer. Du betalar bara för de exponeringar du faktiskt får via våra publicister.

WordOn Click – ger mest möjliga trafik till din sajt och du betalar bara för de besökare du får. Ersättning till oss på WordOn utgår per klick.

WordOn Tracking – är till för dig som har ett eget nätverk med annonsörer och publicister som du vill mäta och följa upp själv. Det gör du enklast genom vårt system WordOn Control.

WordOn Strategy – hjälper dig som inte riktigt vet vilken strategi du bör använda för din marknadsföring och försäljning online. Vi har gjort det förr så varför uppfinna hjulet igen?

WordOn Conversion – ser till att du får hjälp med att optimera ditt annonsmaterial så att så många som möjligt klickar på dina banners m. m. Vi tar även och ser över hur du sedan tar emot besökarna på din webbsajt – det skall vara enkla och säljande flöden hela vägen!

WordOn Search – är till slut till för dig som vill synas i sökmotorerna med sponsrade länkar eller i det naturliga sökresultatet. För att få bästa möjliga hjälp använder vi oss här av Pineberry för strategin kring det naturliga sökresultatet!

Gå in och läs mer. Kanske finns det något som vi kan hjälpa just dig med?

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Agent Interactive blir WordOn

Då är det nya namnet klart, det blev WordOn. Vad tycker ni? Det saknar i alla fall ”Ad” eller ”Sale” och liknande som prefix vilket borde få det att stå ut lite i branschen. Dessutom kan det innefatta mer än bara annonshantering vilket också är avsikten.

Den nya sajten kommer att lanseras först i slutet av januari eftersom alla affärsmodeller och nya tjänster först måste på plats. Utan att gå in på detaljer så ser jag ett behov av att även kunna erbjuda både annonsörer och publicister mer än bara teknisk hantering av spårning och uppföljning.

Annonsörerna behöver ofta hjälp med att förstå hur de skall använda digitala medier och hur de skall ta hand om trafiken som publicisterna genererar. Publicisterna å sin sida kan behöva hjälp med att driva trafik till sina sajter och identifiera målgruppen samt dess intressen för att maximera konverteringen på de annonser som visas.

Mycket trafik, bra utformning av banners för bästa konvertering och bra processflöden på den sajt som tar emot trafiken för att maximera försäljningen. Kan WordOn erbjuda det så borde det gå att ta lite marknadsandelar.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör