Konsumentmakt upphöjt i 100

För snart två år sedan skrev jag ett inlägg om att Internet har ökat konsumenternas makt gentemot företag som levererar produkter och tjänster dramatiskt. Detta eftersom information om Bad Guy företag sprids snabbt och effektivt via Internet. Det går helt enkelt inte att som Bad Guy skydda sig genom att ingen får veta hur illa det är ställt.

Den senaste tidens revolutioner i Tunisien, Egypten, Libyen med flera länder där Bad Guys har makten har lyft konsumentmakten till en nivå som aldrig tidigare skådats. Tack vare Internet och mer specifikt Facebook får nu hela världen veta hur illa det är ställt och hur de Bad Guys som finns i dessa länder behandlar folket i dessa länder.

Det har inte bara gjort det svårt att skydda sig genom att ingen får veta hur illa det är ställt utan till och med drivit revolutionen mot Bad Guys vidare från land till land. Inget av detta hade kunnat hända om inte Internet funnits som ett sätt att sprida information och bilder mer eller mindre i realtid.

Man kan till och med enligt min mening gå så långt som att säga att Internet varit en stor bidragande orsak till att det till och med blivit revolution från början. Innan Internet kunde diktaturer mycket lättare isolera folket i landet från övriga världen något som idag i princip är omöjligt även om en del fortfarande försöker.

Internetrevolutionen har sedan tidigare lett till mycket, både bra och dåligt. Men, i detta fall så måste man se det som något helt fantastiskt. Oavsett vilket perspektiv man tar så förändras världen just nu snabbt på ett mycket positivt sätt tack vare Internet. Det är bara att hoppas att revolutionärerna i dessa länder vinner och att slutresultatet blir något positivt!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör