Kategoriarkiv: Entreprenörskap

Varför vill Adprofit få oss att hata klick?

Efter att själv ha blivit väldigt besviken på de tjänster som jag köpt avseende marknadsföring online startade jag i november 2009 WordOn. Syftet är att som digital mediebyrå vara först med att erbjuda tjänster med total transparens och kundfokus.

Tjänsterna som WordOn erbjuder utgår därför helt från våra kunders faktiska behov. Vi anser nämligen att vi alltid måste tillvarata våra kunders intresse av att få bästa möjliga avkastning på sina medieinvesteringar. Om vi inte gör det har vi inte gjort vårt jobb!

Tyvärr är verkligheten i de flesta fall en helt annan. Sedan WordOn startades har jag lärt mig alltmer om hur det fungerar i denna för mig relativt nya bransch. Tyvärr har det bara stärkt min övertygelse: ”There is something rotten in the Kingdom of Marketing and Sales online”.

I stället för att tillvarata kundernas intresse av bästa möjliga avkastning på sina medieinvesteringar verkar de aktörer som finns på marknaden fokusera på sitt eget vinstintresse. Detta möjliggörs genom näst intill total avsaknad av transparens. I de flesta fall agerar aktörerna som rena säljbolag för de som äger annonsutrymmet.

När nu kunderna börjar ifrågasätta om de fått bästa möjliga avkastning på sina medieinvesteringar online försöker en del aktörer även agera opinionsbildare. Genom att sprida vilseledande information hoppas de kunna behålla sina höga marginaler ännu ett tag.

I förra veckan kunde vi exempelvis på Dagens Media läsa att Adprofits VD Louise Eriksson anser att det finns sju goda skäl för oss alla att hata klick. Skälen för att hata klick har Adprofits VD hittat i en artikel som tidigare publicerats på sajten imediaconnection.com av branschkollegan Peter Platt.

Frågan är om de skäl Adprofit radar upp ens kan anses vara relevanta och korrekta ur kundernas, dvs annonsörernas perspektiv. Enligt min mening utgör artikeln enbart ett försök att av Adprofit att av rent egenintresse få annonsörer att välja bort ett sätt att mäta resultat som är både direkt och konkret.

Med detta sagt så anser jag att fokus egentligen inte alls skall ligga på de olika ersättningsmodellerna. I vissa fall är CPM mycket mer effektivt än CPC och till och med CPO. Fokus skall i stället alltid ligga på hur annonsören får bästa avkastning på sina medieinvesteringar online. Ersättningsmodellerna är i sig helt underordnade detta!

Låt oss i alla fall analysera de skäl som Adprofit anger. Är de verkligen korrekta och relevanta ur annonsörernas perspektiv? För att inte bli oändligt långrandig har jag försökt sammanfatta de skäl som Adprofit angett. Den som är intresserad kan på egen hand läsa artikeln i sin helhet på Dagens Media.

1. ”99,9 % av alla bannerkampanjer får inte klick”

Skälet som framförs här är att man inte i någon annan bransch mäter kampanjers framgång baserat på en snittrespons på 0,1 %. Dessutom anser Adprofit att det inte bör vara ok att ignorera de övriga 99,9 % av exponeringen i en kampanj.

För det första är inte marknadsföring online direkt jämförbart med marknadsföring offline. Detta eftersom online går att mäta väldigt exakt. Därför är argumentet i sig på gränsen till irrelevant.

För det andra, vaddå ignorera de övriga 99,9 % av exponeringen? Vill man så kan man genomföra RAM mätningar även på kampanjer online. På så sätt skulle man kanske kunna motivera en kombination av CPC och CPM. Men, det kräver såklart lite arbete!

Jag anser för övrigt att det alltid är upp till annonsören att avgöra hur resultatet skall mätas. Sedan är det upp till den som äger annonsutrymmet att i sin tur avgöra om denne vill sälja ut annonsutrymmet till dessa villkor eller inte.

2. ”Med kostnader kommer kvalitet”

Skälet som här anges är att en banner på en sajt med högkvalitativt innehåll måste kosta mer eftersom kostnaderna för att driva en sådan sajt är högre. Dessutom påstås att en banner på en sajt med innehåll av hög kvalité har ett högre värde än en banner på en sajt med innehåll av låg kvalité.

Bortsett från att annonsörerna inte vill synas på vilka skräpsajter som helst så är det väl fortfarande det faktiska resultatet för den enskilde annonsören som är viktigast, eller? Hur hög kvalité har exempelvis innehållet på Aftonbladet.se som är en av de sajter som får mest betalt för sitt annonsutrymme idag?

Som jag ser det är ovanstående skäl bara ännu ett diffust sätt att motivera för höga priser på annonsutrymme.

3. ”Klick och sälj är inte samma sak”

Här argumenterar Adprofit utifrån att försäljningsstatistiken inte sammanställs lika snabbt som online-data och att CPC-kampanjer med låg CTR dragits tillbaka trots att de senare visat sig ha lett till ökad försäljning under kampanjperioden.

Det är helt rätt att klick inte är detsamma som sälj. Därför bör man inte heller dra tillbaka en CPC-kampanj bara för att CTR är för låg. Det är faktiskt tvärtom så att en låg CTR kan vara mer lönsam än en med hög CTR. Detta gäller även oräknat de visningar som annonsören får på köpet.

Ett sätt som vi på WordOn arbetar på för att inte publicisterna skall tvingas ge alltför mycket exponering på köpet är att kombinera låg CPM med bonus för CPC. På det viset delar annonsören och publicisten på risk och avkastning lite mer rättvist.

Är det så att Adprofit drabbats av att kampanjer dragits tillbaka av helt andra skäl? Det verkar annars som att Adprofit inte lyckats förklara för sina kunder hur utvärderingen bör göras i dessa fall.

4. ”CPC kommer till en bekostnad av segmentering”

Här hävdar Adprofit att CPC-kampanjer styrs mot de personer som klickar mest och inte mot annonsörens målgrupp. Enligt Adprofit blir då följden att annonsören får ett uppsving i direktrespons (klick), men inget märkbart uppsving i försäljningen.

Detta argument är enligt min mening helt rätt! Men, vem är ansvarig för styrningen? Det är i regel Adprofit och de andra aktörer som är mellanhänder. Och, skälet till att de styr kampanjerna mot snabba klipp, förlåt klick, snarare än mot målgrupp är att de själva tjänar mest på det.

Enligt min mening är det inte klick som mätmetod som det är fel på utan det sätt som många hanterar CPC-kampanjer på. Det enklaste sättet för Adprofit att leverera snabbt resultat på en CPC-kampanj är att vända sig till blinda klicknätverk. Dvs, köpa klick utan att vare sig Adprofit eller annonsören har en aning om från vilka sajter klicken genereras.

Självklart ger detta sätt att köpa klick ingen positiv effekt för annonsören. Personligen skulle det aldrig falla mig in att vare sig för egen eller någon kunds räkning köpa på detta sätt. Tyvärr är jag i princip helt ensam om detta!

5. ”E-handel är inte ekonomins huvudcentrum”

Adprofit påstår under denna rubrik att om du inte jobbar inom resor eller bokförsäljning så sker 90 % av den faktiska försäljningen offline och att det därför är svårt att mäta kopplingen mellan klick och köp.

Sist jag kollade så såldes vare sig böcker eller resor på Dustin, Avanza Bank, Skruvat eller Drytrend. Poängen är att Adprofit i sin iver att få oss alla att hata klick glömmer bort att det finns en starkt ökande mängd annonsörer som enbart bedriver sin försäljning online. På vilket sätt är ovanstående argument tillämpligt på dem?

Dessutom går det faktiskt, om man anstränger sig lite, att koppla klick till offline försäljning. Men, det kräver att du verkligen jobbar för att du skall kunna mäta det. Ett enkelt sätt är att ha specialerbjudanden för din kampanj online. Vem vill missa en rabatt?

6. ”Klick är inte jämförbart med något annat media”

Här påstår Adprofit på fullaste allvar att förvänta sig ett klick på en bannerkampanj är som att förvänta sig att en tidningsläsare ska riva ut annonsen från tidningen, sedan plötsligt rusa iväg och köpa din produkt.

Adprofit gör samma tankefel här som i sin första punkt. Det är skillnaden i mätbarhet mellan online och offline som är poängen. När en annonsör säljer sina produkter online så kan den potentiella köparen faktiskt klicka och köpa produkten med en gång. Det är inte lika lätt om man säljer offline via tidningar eller TV.

Det är av denna anledning som kvalitativa klick har ett högt värde för de flesta annonsörer. Dessutom visar ett kvalitativt klick att bannern haft en faktisk effekt, vilket – tvärtemot vad säljarna av annonsutrymmet hävdar – inte alltid är fallet.

Men, det är klart att om man inte kan leverera kvalitativa klick utan i stället använder annonsörernas pengar för att styra mot skräpklick i blinda nätverk så hjälper ju inte det.

7. ””Engagement” är inte bättre”

Under denna rubrik verkar Adprofit vilja ta udden av de kvalitativa mått som annonsörer faktiskt med fördel kan använda för att utvärdera klick de fått genom att förringa deras relevans. Är det för att skydda affären att köpa klick i blinda nätverk?

Som slutkläm argumenterar Adprofit även för att frekvens är viktigt och hävdar att det krävs upp till fem visningar av en banner för att skapa ett medvetande och ännu mer för att skapa ett köpbehov.

Dessa skäl är bara taffliga försök att få annonsörer att ge upp de relevanta sätt som finns för att mäta faktisk avkastning från CPC-kampanjer. Detta för att i stället kunna styra annonsörerna att lägga mer pengar på visningar på samma sajter.

Sammanfattningsvis ifrågasätter jag verkligen om Adprofit alls tänker på annonsörernas faktiska avkastning på sina medieinvesteringar. Adprofits synsätt när det gäller marknadsföring och försäljning online och klick talar i alla fall inte för det.

Tyvärr är Adprofit inte ensamt om sitt synsätt. Så gott som alla aktörer som erbjuder tjänster inom marknadsföring och försäljning online agerar på samma sätt. De är alla mer eller mindre rena säljbolag för dem som äger annonsutrymmet och fokuserar främst på sin egen vinst.

Enligt min mening är det uppenbart att argumenten som framförts inte håller. Att köra en CPC-kampanj är inte alltid det bästa sättet att marknadsföra sig på, men det är lika långt ifrån det sämsta. Tyvärr beror resultatet i 9 fall av 10 på hur aktörer som Adprofit hanterar kampanjen.

I stället för att diskutera olika ersättningsmodeller som CPM, CPC och CPO fokuserar vi på WordOn på de viktiga frågorna, exempelvis följande: Vilka mål bör våra kunder ha med sina aktiviteter online? Hur skall målen mätas och utvärderas? Konverterar trafiken bra? Får våra kunder bästa möjliga avkastning på sina medieinvesteringar?

Det är dags för alla att tänka om!

Av Stefan Mahlstein, Grundare WordOn och Pineberry

Norden Media lurar företagare!

Då var det dags igen! Norden Media är ännu ett av de nystartade företag som försöker lura företagare att betala för abonnemang och annat som de aldrig beställt. På Nya Affärers webbsajt kan man idag läsa om Eva Mattiasson som haft en minsta sagt underlig dialog med Norden Media.

Nya branscher leder till nya lycksökare som i de flesta fall varken kan eller har för avsikt att någonsin leverera det som utlovas på telefon. Därför är det oerhört viktigt att du som blir uppringd försöker ta reda på så mycket som möjligt om företaget du blivit kontaktad av.

Ett utomordentligt bra sätt att få mer information är såklart Google. Ett annat är Allabolag.se. Be att få organisationsnumret när de ringer, ställ frågor om när de startade etc. På så vis kan du också få en uppfattning av hur seriösa de är. Svarar de inte på dina frågor så skall du dra öronen åt dig.

En annan bra tumregel är att aldrig köpa något eller säga ja till något över telefon om du inte vet att det är ett seriöst företag du har att göra med. Även om det finns de som lockar med att erbjudandet gäller just nu så kan jag lova att du kan ringa tillbaka efter att du funderat och få samma erbjudande.

Skulle det vara så att du får en faktura eller orderbekräftelse så ring tillbaka och säg att du inte beställt något och inte har för avsikt att betala. Gör som Eva och hota med polisanmälan om de inte ger sig. Inget seriöst företag driver en sådan här fråga vidare om du inte faktiskt beställt något.

Slutligen, har du möjlighet så gör gärna det som jag och många andra gör, skriv om företaget och gör så mycket väsen som möjligt så att andra blir medvetna om deras agerande. Sådana här företag skall inte få finnas!

Sedan detta inlägg skrevs har jag har skapat en sajt om bluffakturor. Om du drabbats är det bra om du lägger in information så att denna snabbt kan spridas.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Sociala media kan ge dig lunch på Vassa Eggen!

Hur effektiv är marknadsföring och försäljning via sociala media egentligen? Även om väldigt många pratar om sociala media som den nya heta kanalen för marknadsföring och försäljning råder det lite delade meningar om effekten.

En del hävdar att det går alldeles utmärkt medan andra påstår att det nog snarare handlar om att kunna upprätthålla kontakten med och komma närmare befintliga kunder. Sanningen i denna fråga varierar nog beroende på vad man vill marknadsföra eller sälja och hur man gör det.

Min avsikt med detta inlägg är inte att vare sig diskutera frågan, eller ge några egentligen svar. Däremot tänkte jag försöka mig på att testa hur bra marknadsföring och försäljning faktiskt fungerar i sociala media för egen del och just de tjänster jag kan erbjuda.

Argumenten för att sociala media faktiskt fungerar för marknadsföring och försäljning bygger i stor utsträckning på att vi litar på våra vänner och deras omdöme. Detta gör vi exempelvis när gäller köp av olika produkter och tjänster.

Med andra ord borde det gå rätt bra att marknadsföra och sälja produkter och tjänster om man bara har ett tillräckligt stort nätverk av vänner. Förutsättningen är såklart att man även har något bra att sälja vilket jag anser mig ha.

För att testa mitt eget sociala nätverk med 91 followers på Twitter, 228 vänner på Facebook och 328 kontakter på Linkedin (viss överlappning finns säkert) så tänkte jag uppmana er alla att introducera nya potentiella kunder till Pineberry eller WordOn.

Om en introduktion leder till att Pineberry eller WordOn får en ny betalande kund så bjuder jag den som introducerat företaget på lunch med mig på Vassa Eggen. Den som bara vill äta lunch utan mig diskvalificeras omedelbart 🙂

Introduktionen måste bestå av minst ett mail, eller meddelande till mig avseende en potentiell kund som: 1) faktiskt bekräftat intresse av våra tjänster och 2) har någon form av kontakt med den som introducerar. Det räcker alltså inte att spamma mig med mail efter att ha gått igenom en lista med företag.

För att jag inte skall äta lunch varje dag det närmaste året i det fallet att mitt test lyckas så begränsas antalet luncher till de introduktionerna som leder till de 10 första nya kunderna. Däremot kan en och samma person få fler än en lunch.

Den som introducerar en potentiell kund behöver inte finnas i mitt nuvarande nätverk utan det räcker med en koppling till mitt nätverk, eller den här bloggen på något vis. Vänners vänner mfl får därför också gärna introducera nya potentiella kunder med en lunch som belöning.

Dåså, det skall bli spännande att se om detta får någon effekt. Eftersom det kan spricka på en mängd saker förutom nätverkets storlek (nätverkets förtroende för mig, genomförandet m. m.) så är detta inte något direkt vetenskapligt test, men ändå.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Konsumentmakt upphöjt i 100

För snart två år sedan skrev jag ett inlägg om att Internet har ökat konsumenternas makt gentemot företag som levererar produkter och tjänster dramatiskt. Detta eftersom information om Bad Guy företag sprids snabbt och effektivt via Internet. Det går helt enkelt inte att som Bad Guy skydda sig genom att ingen får veta hur illa det är ställt.

Den senaste tidens revolutioner i Tunisien, Egypten, Libyen med flera länder där Bad Guys har makten har lyft konsumentmakten till en nivå som aldrig tidigare skådats. Tack vare Internet och mer specifikt Facebook får nu hela världen veta hur illa det är ställt och hur de Bad Guys som finns i dessa länder behandlar folket i dessa länder.

Det har inte bara gjort det svårt att skydda sig genom att ingen får veta hur illa det är ställt utan till och med drivit revolutionen mot Bad Guys vidare från land till land. Inget av detta hade kunnat hända om inte Internet funnits som ett sätt att sprida information och bilder mer eller mindre i realtid.

Man kan till och med enligt min mening gå så långt som att säga att Internet varit en stor bidragande orsak till att det till och med blivit revolution från början. Innan Internet kunde diktaturer mycket lättare isolera folket i landet från övriga världen något som idag i princip är omöjligt även om en del fortfarande försöker.

Internetrevolutionen har sedan tidigare lett till mycket, både bra och dåligt. Men, i detta fall så måste man se det som något helt fantastiskt. Oavsett vilket perspektiv man tar så förändras världen just nu snabbt på ett mycket positivt sätt tack vare Internet. Det är bara att hoppas att revolutionärerna i dessa länder vinner och att slutresultatet blir något positivt!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Telefonförsäljning och kallsamtal

En sak som knappast lär ha undgått någon är att det kryllar av företag som sysslar med telefonförsäljning. I väldigt många fall är det regelrätta kallsamtal som genomförs, dvs företaget som ringer har ingen tidigare koppling till den potentiella kunden och kunden har inte heller blivit ombedd att bli uppringd.

Under de senaste månaderna har jag blivit uppringd av ett ganska stort antal telefonförsäljare som haft lite olika sätt att sälja på. För att kanske hjälpa både säljare och potentiella kunder tänker jag gå igenom några av dessa och ge mina ”Tips från coachen” om hur jag uppfattar att de olika sätten fungerar eller inte fungerar.

Exempel 1

TS: ”Tjenare hur är läget?”

SM: ”Jodå, det är bra??? Själv?” (Tänker: känner inte igen rösten, är det någon jag borde känna igen???)

TS: ”Det var kul att höra, det är bra med mig också. Fint väder vi har trots att det är kallt.”

SM: ”Jo!?! Ursäkta mig, men vem är det jag pratar med?”

TS: ”Jag heter NN och ringer från YY.”

SM: ”Du, jag är inte intresserad!”

TS: ”Men, du har ju inte hört vad jag har att erbjuda!”

SM: ”Nej, men jag är ändå inte intresserad, jag köper inget på telefon”

Därefter fick jag såklart lite motargument igen och telefonförsäljaren verkade bli stött av att inte få berätta om sitt fantastiska erbjudande.

Tips från coachen: Jag tror inte att vi som är potentiella köpare har tid med telefonsäljare som ringer och låtsas som om de känner oss. Jag blir i alla fall bara förbannad över ett så taffligt försök till manipulation att jag aldrig någonsin kommer att lyssna på telefonsäljare från samma företag igen. Den killen som ringde mig på detta sätt hade inte heller fått sålt något även om det hade varit världens bästa erbjudande. En riktigt dålig metod enligt min mening!

Exempel 2

TS: ”Hej, jag heter NN och ringer från YY. Är det du som är beslutsfattare för Pineberry?”

SM: ”Hej, ja det kan man säga.”

TS: ”Jo, det är så att vi representerar ett antal leverantörer inom IT, Internet och Support och jag undrar om ni har planer på att göra om er hemsida, det är ju en viktig del av säljet numera.”

SM: ”Tyvärr, vi har egna designers och utvecklare in house som vi använder så jag är inte intresserad.”

TS: ”Ok, har ni egna resurser så förstår jag det, men hur ser det ut med er marknadsföring på Internet? Hur bra syns ni exempelvis i de olika sökmotorerna?”

SM: ”Skratt, ja, vad skall jag säga, du har inte varit inne och tittat på vår sajt alls va? Pineberry är ett av de ledande företagen inom just sökmotormarknadsföring och sökmotoroptimering.”

TS: ”Ojdå, nej det har jag faktiskt inte… Men, supporten, gör ni den själva också då?”

SM: ”Ja, vi behöver tyvärr inte hjälp där heller!”

Efter detta samtal funderade jag på varför tjejen som ringde uppenbarligen inte alls lagt ner någon tid på att göra research. Men, sannolikt är det så att företaget antagit att det är billigare att strunta i att kvalificera kunderna och bara köra på efter en lista oavsett hur bra eller dålig denna lista är.

Tips från coachen: I det här fallet får faktiskt telefonförsäljaren pluspoäng för att hon försökte gång på gång trots att hon gick i väggen varje gång. Bemötandet var dessutom trevligt. Men, någon kanske borde räkna på om det inte ändå är vettigt att göra någon form av kvalificering av kunderna innan man ringer. Dels för att jag i och med att telefonförsäljaren hade noll koll inte fick det bästa intrycket av företaget, dels för att det nog går att göra en kvalificering ganska enkelt så att de värsta missarna kan undvikas.

Exempel 3

TS: ”Hej jag heter NN och ringer från YY, är det du som är beslutsfattare på företaget?”

SM: ”Ja, det är det. Vill du sälja något eller?”

TS: ”Ja, det vill jag.”

SM: ”Ok, då kan jag spara både min och din tid. Jag är inte intresserad:”

TS: ”Ok, tack då vet jag.”

Eftersom jag direkt fick veta vilket företag det var och att personen på andra sidan ville sälja någon av företagets tjänster så kunde vi båda spara tid och avsluta samtalet så snabbt som möjligt.

Tips från coachen: Kanon tycker jag även om en detalj skulle kunnat gjort det ännu bättre. Hade killen som ringde lagt till vad han ville sälja redan från början hade han förutom att spara oss båda ännu mer tid fått säga vad han sålde. Det fick han inte nu eftersom jag direkt bara förutsatte vad det var. Kanske missade jag något intressant 🙂

Sammanfattningsvis skulle jag vilja påstå att det bästa sättet att köra sina kallsamtal på är att:

1) Var kort och effektiv redan i inledningen, dvs berätta vad du heter, var du ringer ifrån och vad du har för erbjudande med en gång.

2) Försök inte vinna tid hos den potentiella kunden genom att låtsas vara någon du inte är. Att inte visa kunden respekt utan i stället försöka lura kunden att ge dig mer tid gör bara kunden irriterad.

3) Kvalificera de potentiella kunder du skall ringa åtminstone på någon form av miniminivå så att du och företaget du ringer för i alla fall ger ett professionellt intryck.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Entreprenörskap Unplugged

Fick den stora äran och nöjet att prata på Entreprenörskap Unplugged som skapats av Christian Rudolf på Disruptive. Ett mycket gott initiativ som jag kan rekommendera alla som är intresserade av entreprenörskap att besöka.

Förutom att det är inspirerande att lyssna på alla idéer och träffa trevliga människor som tänker lika ”out of the box” som man själv kanske gör så är det ett bra tillfälle att nätverka. Kanske kan det även skapas nya konstellationer av entreprenörer som ger upphov till helt nya företag?

Att få lite nytt perspektiv på vad man själv sysslar med är också väldigt nyttigt. Lärde mig på relativt kort tid en hel del nya saker som jag kommer att ha nytta av. För den som är intresserad så kommer här mitt bidrag till kvällen.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

WordOn får ett namnkunnigt Advisory Board

Stefan Barholm, Christian Bönnelyche, Tony Johansson och Ted Nelson har valt att vara med och stötta WordOn genom att aktivt bidra med utvecklingen av bolaget. De är alla lika övertygade om att det finns utrymme för en ny aktör med fokus på marknadsföring och försäljning online som vi andra.

Alla medlemmarna i WordOn:s Advisory Board har dessutom har lång erfarenhet som köpare av marknadsförings- och försäljningstjänster samt förstår vilka utmaningar som annonsörer och mediebyråer står inför. Med deras hjälp kan WordOn därför snabbt anpassa sig och erbjuda bästa möjliga lösning.

WordOn:s mål är att bli det ledande affiliatnätverket i Sverige. För att nå dit kommer WordOn att erbjuda alla de tjänster som är viktiga för att våra kunder skall maximera avkastningen av deras marknadsföring och försäljning online.

WordOn erbjuder allt från hjälp med att sätta upp strategin för marknadsföringen och försäljningen online, till att öka synligheten och trafiken till webbsajten samt att konvertera trafiken till faktiska intäkter. Vi kan även hjälpa våra kunder med sökmotormarknadsföring och allt detta innebär.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Waboba ett exempel på hur man kan få bra idéer att växa!

Läste en fantastiskt trevlig artikel i dagens industri idag om familjen som säljer bollen Waboba som jag bara måste sprida. Den har allt som en entreprenörssaga behöver för att vara inspirerande. Och den visar att vem som helst kan bli entreprenör bara man vågar satsa!

Den enkla idén uppkom ur en helt vardaglig situation genom att pappan i familjen i ren tristess studsade en frisbee upp och ner mot vattenytan i en pool. Sedan bestämde han sig för att ta fram en boll som kunde studsa på vatten eftersom han tyckte att det nog skulle vara kul att ha. Så enkelt kan man om man tänker lite fritt ta fram en helt ny affärsidé!

Efter träget prövande fram och tillbaka lyckades de sedan ta fram en boll som studsar på vatten som nu är en storsäljare. Hela familjen är inblandad, pappa, mamma och båda sönerna. Omsättningen ligger på ca 30 mkr per år och de gör säkert en rejäl vinst på det. Till och med namnet på bollen är lysande i sin enkelhet Waboba – Water Bouncing Ball.

Lite fritänkande om vardagliga problem (hur gör man livet roligare när man har tråkigt), envishet och hårt arbete (för att få fram det du vill ha) och engagemang (gärna hela familjen) så har du helt plötsligt en försörjning! Sjukt bra!!!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Mikrolån till entreprenörer över hela världen

Vill du också bidra till att bekämpa fattigdom i världen? Tror du precis som jag att ett av de bästa sätten att göra det på är att hjälpa andra hjälpa sig själv? Då är Kiva.org något som du bara måste testa. Här kan du helt enkelt låna ut pengar till små entreprenörer som behöver starta eller utveckla sin verksamhet. De som söker finansiering på detta sätt är ofta för fattiga för att få låna pengar på annat sätt.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör