Kategoriarkiv: Ekonomi

NASDAQ OMX sämre reglerat än olicensierad nätpoker!

Den senaste tiden har vi kunnat läsa om så kallad robothandel på NASDAQ OMX och andra börser. Robothandel eller högfrekvenshandel är inte bara tillåtet utan NASDAQ OMX hyr dessutom ut plats i de lokaler som börsens egna servrar står. Allt för att gynna just robothandeln på bekostnad av alla andra som handlar!

Min egen personliga åsikt är att robothandel eller automatiserad högfrekvenshandel borde förbjudas helt. Detta eftersom robothandel inte i sig tillför något värde för vare sig finansmarknaden i stort eller på annat sätt. Robothandeln riskerar tvärtom att allvarligt skada förtroendet för NASDAQ OMX och andra börser.

Till och med i den i Sverige så allmänt illa ansedda nätpokern har ett bättre skydd för de småspelare som spelar poker än vad NASDAQ OMX har för småsparare. Pokerspelande med hjälp av robotar som automatiskt beslutar om hur man skall spela förbjöds redan tidigt i online pokerbranschen.

Skälet till förbudet i online pokerbranschen är samma som borde kunna användas när det gäller börshandel. Det ger helt enkelt vissa aktörer otillbörliga fördelar gentemot den stora mängden kunder. Det pokeroperatörerna vill förhindra är att den stora mängden spelare försvinner pga att de inte har en chans mot robotar som styrs av matematiskt perfekta algoritmer.

Exakt samma risk löper NASDAQ OMX genom att tillåta robothandel som dessutom kan lägga ”fejkorder” som sedan dras tillbaka vilket riskerar att påverka kurserna i enskilda aktier. När man spelar online poker kan man i alla fall inte göra det utan ”lagt kort ligger”. Trots detta är alltså olicensierad online poker bättre reglerat i detta avseende eftersom robotspel är totalt förbjudet!

Ur mitt perspektiv blir handeln på NASDAQ OMX mer och mer som rent spel och dobbel. Det började för länge sedan med Daytrading och teknisk analys (som utgår ifrån att historiska kursrörelser säger något om framtida sådana). Nu har det kulminerat i just robot- och högfrekvenshandel.

I princip styrs handeln på NASDAQ OMX inte längre utifrån de sunda fundamentala principer där fokus är att skapa en likvid sekundärmarknad för investerare. Idag är det rent kortsiktigt (kortsiktighet på mikrosekundnivå) och girighet som styr. Snart finns det inget värde i att notera ett bolag kvar eftersom ingen annan än robotarna kommer att handla aktier.

När jag diskuterat kortsiktigheten på börserna med Daytraders tidigare så har de alltid hävdat att utan Daytraders så skulle det inte finns lika bra likviditet. I teorin är det sant, men nu knorrar till och med Daytraders om att robothandeln slår ut dem och att det är orättvist. Varför då? Likviditeten måste ju öka något enormt tack vare robothandeln 🙂

Enligt min mening är det uppenbart, en så kallad ”no brainer”, att Daytrading i viss mån och framförallt robothandel eller högfrekvenshandel är uteslutande negativt! Dessutom finns det inga som helst vettiga eller logiska argument för att tillåta robothandel annat än NASDAQ OMX egen kortsiktiga profit!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

 

 

 

Anders Borg – här är vägen framåt!

Jag har tidigare konstaterat att vi i väst sannolikt kommer att få en lång och svår tid framöver med låg tillväxt. Detta eftersom Asien och Latinamerika nu tar över ledarskapet av den globala ekonomin.

Den naturliga frågan är då om det inte finns något vi kan göra för att få det bättre i alla fall? Självklart finns det saker som vi kan göra för att driva tillväxten även i väst. Särskilt i Sverige där vi faktiskt har starkare statsfinanser än på mycket länge!

De saker som framförallt kommer att driva nedgången även i Sverige är den lägre efterfrågan på våra exportvaror och lägre inhemsk konsumtion. Detta kommer i sin tur att skapa högre arbetslöshet vilket riskerar att ge en snabbt nedåtgående spiral.

Lösningen är därför kanske inte som man kan tro att spara sig ur krisen. Tvärtom bör Sverige göra investeringar som kan driva upp tillväxten i den inhemska ekonomin, dvs det vi direkt kan påverka.

När det gäller exporten är det svårare eftersom denna framförallt påverkas av ekonomin i de länder vi exporterar till. Det är med andra ord inte lika lätt för ett litet land som Sverige att påverka den delen.

För att driva tillväxt på den inhemska svenska marknaden krävs som sagt en del investeringar. Jag skriver medvetet investeringar till skillnad från stöd eftersom investeringar definitionsmässigt har målet att ge avkastning tillbaka.

Infrastruktur är en investering för framtiden som vi alltid kommer att ha nytta av. Ju bättre järnvägar och vägar vi har desto lättare blir det att transportera människor och varor genom landet. Detta skapar arbetstillfällen, tillväxt och skatteintäkter!

Sjukvård är en annan viktig investering eftersom en bra sjukvård där de som är sjuka snabbt får hjälp ger pengar tillbaka genom att de snabbare kan återgång i arbete. Dessutom skapas arbetstillfällen, tillväxt och skatteintäkter!

Utbildning är ett måste av flera skäl. Framförallt kommer många att behöva omskolas eftersom tillverkningen fortsatt kommer att flyttas ut. Dessutom är utbildning en grund för att skapa nya företag och idéer. Ger på sikt arbetstillfällen, tillväxt och skatteintäkter!

Investeringar i entreprenörskap är slutligen en oerhört viktig investering. I ett läge där vi inte kan förlita oss på att få arbete hos de stora bolagen behövs mycket fler småföretag. Detta skapar redan idag arbetstillfällen genom anställning, driver tillväxt och skatteintäkter!

Dessutom ger investeringar i entreprenörskap de som vill möjlighet att försörja sig själva genom egen verksamhet. Detta är särskilt viktigt för de som av olika skäl inte har det så lätt att komma in på arbetsmarknaden idag.

Varför inte upprätta en ren investeringsfond för småföretag. Investeringar bör göras i företag med upp till 20 anställda som har en tydlig vilja att expandera.

Fonden skulle kunna ledas av erfarna entreprenörer som avgör vilka investeringar som bör göras för bästa möjliga avkastning. Dessutom skulle ett nätverk med engagerade entreprenörer kunna kopplas till fonden för att stötta de verksamheter fonden investerar i.

Självklart finns det en del andra saker som man kan investera i, men enligt min mening är dessa fyra investeringar de absolut viktigaste om vi snabbt vill skapa tillväxt. Vänta inte, utan kör igång redan nu. Ni har ju redan börjat med investeringar i infrastruktur!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Kineserna är lysande taktiker!

Tyvärr har jag ännu inte hunnit med att resa till Kina, men det är mer en tidsfråga än något annat. Det som lockar mig med Kina är de exempel på lysande entreprenörstaktik som vi ser över hela världen.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har Kina en oerhört gynnsam position mitt emellan kapitalistisk marknad och kommunistisk diktatur. Denna position ger möjlighet att testa de kapitalistiska krafterna med diktaturens totala kontroll.

Denna position utnyttjar Kina med hjälp av lysande taktik på den inhemska marknaden såväl som på den internationella. Den totala kontrollen ger möjlighet att styra de kapitalistiska krafterna snabbt och effektivt åt det håll de vill.

På de internationella marknaderna utnyttjar de sin ekonomiska styrka genom taktisk byteshandel. I Costa Rica finansierar de exempelvis väg- och brobyggen mot att de får rätt att fiska i de fiskrika Costa Ricanska haven.

Liknande saker sker i Afrika där de byter infrastruktur som underlättar transport från inlandet till kusterna. I gengäld får de rättigheten att utvinna viktiga råvaror. Återigen win-win för båda parter om det hanteras på rätt sätt.

Det senaste är en Kinesisk före detta statstjänsteman som vill köpa en stor bit av Island, 0,3 % av hela landet, för att bygga hotell och turistanläggningar. Frågan som man kan ställa sig är om det inte innebär att Kina vinner geopolitiska framgångar på samma gång.

Vad man än tycker om Kina i övrigt så måste nog alla erkänna att de är fullständigt lysande taktiker i sitt ekonomiska fälttåg. Med helt nya grepp lägger de under sig mycket viktiga tillgångar och vinner andra stora förmåner på sina aktiviteter.

Kort sagt har Kina taktiken, pengarna och makten att styra den globala ekonomin under lång tid framöver. Allt medan USA och övriga västvärlden slumrar till i sina gamla hjulspår och tappar i både kreativitet och tillväxt.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Den finansiella krisen – en förutsägelse!

USA och Europa genomgår nu för andra gången på kort tid en omfattande finansiell kris. Precis som förra gången har de optimister som lovat börsuppgång och tillväxt under 2011 fått krypa till korset och inse att det kanske inte blir så positivt som de trott.

Läser man det som skrivs och hör det som sägs så verkar åsikterna gå isär avseende hur illa det är ställt med ekonomin i västvärlden. Kommer det att gå upp igen, eller kommer det att fortsätta ner?

Frågan om hur ekonomin kommer att utveckla sig i USA och Europa är viktig för oss alla. Eftersom min prognos i april om att Riksbanken pga det ekonomiska läget inte kommer att höja räntan i den utsträckning de tänkt verkar slå in så kommer jag i detta inlägg ge en längre prognos.

Självklart kan jag ha fel, så jag skulle inte investera pengar efter prognosen jag gör. Men, det kommer att bli kul att se om jag har rätt de närmaste 3-5 åren 🙂

USA och Europa

USA och Europa har tyvärr sedan länge rätt stora problem med sina ekonomier. Detta beror enligt min mening på flera saker. Bland dessa är såklart att både staterna och individer har levt över sina tillgångar och lånat pengar för konsumtion. Tyvärr har statsstödet nu gjort läget ännu värre.

Men, den största anledningen är enligt min mening att pendeln svängt till förmån för Kina, Indien, Latinamerika och i viss mån Östeuropa. Det har under drygt 10 år varit så att de senare visat större tillväxt än USA och Europa. Och, utan tillväxt kommer inga ökade intäkter som kan betala för konsumtionen vilket gör att skulderna ökar!

De två senaste finanskriserna i USA och Europa är tydliga symptom på de fel vi begått, dvs konsumera och låna för att betala för det. Problemet med just konsumtion är att när det som köpts konsumerats finns bara skulderna kvar. Detta gäller lika mycket för stater som för dig och mig som individer. Saknas det sedan tillväxt så blir inte intäkterna tillräckligt höga för att betala.

Prognos USA och Europa

Omställningen från att USA och Europa leder den globala ekonomin till att Kina och Indien gör det kommer att bli hård och brutal. På börserna kommer psykologin att skapa enorma svängningar som vi ser idag, men med en nedåtgående trend de närmaste 3-5 åren.

Detta kan skapa köplägen, men tipset är att vara långsiktig och investera mindre summor löpande under de närmaste 3-5 åren. Köpa starka bolag med höga direktavkastning och gärna företag som riktar sig mot de växande inhemska ekonomierna i Kina och Indien. Försök inte spekulera på toppar och dalar för det går i regel fel någon gång och då kan man förlora allt.

Precis som vi sett de senaste dagarna i Storbritannien och tidigare i Grekland och Italien kommer segregationen att öka mellan de fattig och de som inte är fattiga. Åtstramningar och ökad arbetslöshet kommer att skapa fler som inte har tillräckligt med pengar och därför blir frustrerade över sin situation. Räkna med oro i stora delar av Europa.

När det gäller dollarn och euron är prognosen lite svårare att göra. Dollarn kan hållas relativt stark, men det beror i så fall mest på att de som lånat ut pengar till USA (ex Kina som lånat ut 1 000 miljarder dollar) inte vill riskera sina investeringar. Dessutom ger stora lån till någon politisk makt vilket är intressant för de som har den.

Euron är skakig och frågan är om eurosamarbetet inte spricker. Politikerna i Europa kommer säkert att göra sitt för att det skall hålla, men risken är uppenbar att opinionen från de skattebetalare som betalar kalaset blir för stark. Om exempelvis Tyskland slutar betala stöd så sänks Grekland, Italien och sannolikt ett antal länder till och då är eurosamarbetet garanterat slut.

Räntorna i USA och Europa kommer att ligga mycket lågt de närmaste 3-5 åren. Lite fusk att Fed redan igår sa att den nuvarande låga räntan kommer att bestå till 2013, men ändå. skälet till detta är att tillväxten kommer att vara mycket låg, på gränden till obefintlig i USA och Europa (undantaget vissa länder i Östeuropa).

Sverige

Tack vare en sund förvaltning av den svenska ekonomin sedan 2006 med fokus på att skapa tillväxt genom lägre skatter och att betala av statsskulden står vår ekonomi relativt stark idag. Tyvärr har priset varit en hel del försämringar som ökad arbetslöshet och sämre service inom exempelvis offentlig sektor.

Men, de försämringar som redan skett har till stor del berott på vår omvärld. Och, ju sämre det går för vår omvärld desto sämre går det för oss. Vi lever ju i en global ekonomi där vi är väldigt beroende av våra grannar i Europa och övriga delar av världen.

Räkna därför med att det blir hårdare tider även här. Tack vare att vi betalat priset under de senaste åren kommer vi sannolikt klara oss rätt bra de närmaste 3-5 åren. Dvs, relativt övriga Europa.

Prognos Sverige

Det uppsving vi såg efter förra finanskrisen berodde i princip uteslutande på att vi gick från noll när alla drog i handbromsen till 30 km/h när vi återgick till normal nivå. Sedan fick vi som liten ekonomi en extra skjuts upp til 60 km/h av att våra europeiska grannar och andra länder vi exporterar till delade ut statsstöd.

Tyvärr kommer som vi kan se nu baksmällan av statsstöden i USA och Europa. Inom kort kommer det att drabba även oss i Sverige. Arbetslösheten kommer att öka igen under nästa år när effekterna blir tydligare. Räkna med viss oro även i Sverige framöver när allt fler får sämre levnadsvillkor.

Som jag nämnt tidigare så kommer Riksbanken att få ändra sig. Det blir sannolikt maximalt en räntehöjning till under året. Därefter är jag övertygad om att räntorna kommer att gå ner igen med början under 2012. På 3 års sikt kommer Riksbankens ränta att stabilisera sig på låga nivåer kring 0,75-1 %.

Inte så ljus prognos direkt, men det vänder igen på sikt. Detta sker om 5 år eller så när omställningen är klar och alla accepterat att Kina och Indien kommer att vara de ledande ekonomierna. Under tiden får vi i västvälden helt enkelt anpassa våra ekonomier och förväntningar till läget och på så vis skapa tillväxt igen.

Detta innebär en generellt press på lönerna som kommer att stå stilla eller till och med gå ner när det gäller tillverkning och mindre kvalificerade tjänster. Detta drivs av att arbetslösheten måste bekämpas på något sätt i kombination med att vi ser fler från Östeuropa som gör samma arbete billigare.

Visst kan allt detta låta skrämmande, men på något sätt är det oundvikligt. Inga imperier i historien har någonsin varat för evigt. Detsamma gäller ekonomiska imperier idag. När vi i väst varit framgångsrika länge och lyxkonsumtionen gått för långt så är det naturligt att någon annan tar över ledarskapet!

De som kommer att lyckas i väst i framtiden är de som anpassar sig och de som ser till att göra affärer på bra sätt med exempelvis Kina och Indien.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Bitcoin – Varför ideologier oftast är idiotier!

Jag har sagt det förr och säger det igen. Ideologier är oftast rena idiotier! Anledningen till att jag säger det är att ideologier väldigt ofta bygger på starka principer som de som följer ideologierna inte till något pris vill rucka på. Det spelar liksom ingen roll att verkligheten ser helt annorlunda ut!

Jag hoppas verkligen för Rick Falkvinges skull att det är hans obändiga tro på individens frihet och integritet som gör att han anser att Bitcoin är det mest fantastiska som finns. I annat fall är risken stor att han bara vill sko sig på andras dumhet! Bitcon är nämligen som Magnus Bråth skriver inget annat än ett rent pyramidspel.

Att driva säljet av Bitcoins så hårt som Rick Falkvinge gör kan bara bero på två saker. Antingen är han av ideologiska skäl övertygad om att Bitcoin skapar frihet och integritet för alla eller också vill han tjäna pengar på att andra skall köpa hans Bitcoins till ett enormt övervärde.

I det första fallet kan man förlåta hans dumhet eftersom han förblindats av just sin ideologi. Han verkar ju se allt som ökar individens frihet och integritet som rätt och riktigt oavsett om det finns andra negativa effekter eller inte. I det andra fallet bör man nog fundera både en och två gånger gällande åtminstone hans omdöme.

Varför anser jag då att Bitcoin är alternativt de facto används av exempelvis Rick Falkvinge som ett pyramidspel? Det är helt enkelt på grund av att Rick Falkvinge och andra som driver spekulationshysterin missat en avgörande skillnad mellan riktiga valutor med ett faktiskt värde och fejkvalutor utan något faktiskt värde.

Svenska kronor, dollar, euro, pund och andra valutors faktiska värde baserar sig i grunden på de tillgångar och skulder den utgivande nationen har. Det är även det som gör att valutakurserna varierar. Går det bra för Sverige och värdet på Sverige ökar så går den svenska kronan upp gentemot de valutor vars länder det inte går lika bra för.

Den självklara frågan blir då vilket underliggande värde Bitcoin baseras på? I bästa fall är det de riktiga pengar som man betalar in för att få sina Bitcoins, men finns de kvar? Förmodligen inte. De riktiga pengar som går till de som ger ut Bitcoin försvinner sannolikt till löner eller utdelning till de som utvecklar det hela. Eller nöjer de sig också med Bitcoins?

De riktiga pengar man betalar till en säljare för att köpa sina Bitcoins på marknaden då, skapar de ett värde? Nej, självklart inte, dessa går odelat till säljaren och därmed går inte heller dessa riktiga pengar in i systemet vilket i teorin skulle kunna skapa ett värde.

Hur står sig då Bitcoins egentligen mot andra valutor? Ja, eftersom de helt saknar underliggande värde är de de facto helt värdelösa. Så länge du inte kan lura någon att tro något annat såklart!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Marknadens kortsiktighet ställer till det igen!

Det är aldrig bra att stirra på enskilda kvartal, eller ens år. Man måste hela tiden hålla blicken på den stora bilden. Dvs, hur ser de stora trenderna ut. Idag bekräftar DI att marknaden inte längre är lika säker på en stabil konjunkturuppgång som den var i januari.

Det får i alla fall mig att undra hur marknaden fungerar och tänker. Det kan ju knappast vara så att marknaden har fel, eller? Enligt min mening handlar det i stället om att marknaden är alldeles för kortsiktig och tittar på fel sätt på trenderna. Helt plötsligt rasar räntorna och inflationen trots en förväntad konjunkturförbättring!

Risken är stor att Riksbanken som höjt räntan gång på gång också tittar på fel parametrar och nu också får inse att de gjort fel. Problemet är att Riksbankens kortsiktiga perspektiv drabbar vanligt folk i mycket större utsträckning och mer direkt än om marknaden spekulerar fel.

Min åsikt kvarstår och stärks därmed i och med de indikationer som nu kommer om att USA, Grekland, Storbritannien och många andra länder inte når upp till de förväntningar som marknaden haft. Det finns ingen stabil konjunkturförbättring, det var helt enkelt bara en uppgång från totalstopp.

I värsta fall står vi dessutom inför en dubbeldipp i höst när statliga subventioner börjar kosta med än de smakar vilket kan leda till stora bakslag i ekonomin. Den klena trösten är väl då att Riksbanken sannolikt inte fortsätter höja utan kanske till och med sänker räntan igen.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Riksbanken har fel i sina prognoser och räntehöjningar!

Riksbanken höjde räntan idag igen. Denna gång höjdes räntan från 1,5 % till 1,75 %. Argumenten är att den svenska ekonomin går som tåget. Riksbanken väljer dessutom att bortse från den höjande effekt ökade bolånekostnader får på inflationen.

Enligt Riksbanken är även: ”Tillväxten i omvärlden som helhet är fortsatt hög, trots naturkatastrofen i Japan och den politiska oron i Nordafrika och Mellanöstern. Utvecklingen i Asien är särskilt stark, men även i Europa och USA fortsätter återhämtningen”.

Två ledamöter, Karolina Ekholm och Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet och ville ha fortsatt oförändrad ränta och en långsammare stigande räntebana. Detta för att snabbare minska arbetslösheten till en hållbar långsiktigt hållbar nivå.

Min uppfattning är att Riksbanken fortfarande drar för stora växlar på den rekyl i ekonomin som vi sett efter finanskrisen 2008/2009. Hela världen har under perioden gått från stillastående till 30 kilometer i timmen av egen kraft för att sedan drivas upp i 50-60 kilometer i timmen med hjälp av statsstöd.

På kort sikt har detta lett till att lilla Sverige fått ett fantastiskt uppsving och nu framstår som bäst i klassen. Att Sverige fått en såpass bra och snabb återhämtning jämfört med andra länder beror enligt min mening på att vi är en liten ekonomi som dessutom inte haft de större problem som andra länder haft.

Det mesta tyder dock på att statsstödet nu börjar kosta mer och mer för de länder som drabbas värst vilket i sin tur börjar leda till höjda skatter och neddragningar i välfärden. Se bara på Obamas senaste förslag om detta. USA hackar rätt ordentligt ekonomiskt just nu!

Europa är på väg åt samma håll med krisländer som Grekland, Portugal med flera i spetsen. Höjda skatter och neddragningar i välfärden är redan ett faktum även inom Europa. Tror vi att Sverige kommer att gå opåverkat av detta? Knappast!

Min prognos är att vi under 2011 kommer att se tydliga tecken på att Sverige påverkas negativt ordentligt av omvärlden framöver precis på samma sätt som vi hittills påverkats positivt. 2011 och 2012 kommer inte alls att bli så bra som Riksbankens och andras prognoser gör gällande.

Därför anser jag att räntan inte bör höjas i den takt som Riksbanken har för avsikt att höja räntan. Jag skulle dessutom kunna slå vad om att Riksbanken inom 6 månader kommer att överge den nuvarande prognostiserade räntebanan och inte höja räntan alls så mycket som de tänkt.

Vi får väl se vem som har rätt Riksbanken eller Stefan Mahlstein 🙂

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Bostadsbubblor är inte farliga förrän de spricker!

Det spekuleras en hel del om i vilken utsträckning det finns en bostadsbubbla i Sverige eller inte. Även inom Riksbanken finns helt olika åsikter om vad som är rätt eller fel i denna fråga.

Enligt min mening är det inte existensen av en eventuell bostadsbubbla i Sverige som man bör vara rädd för utan i vilken utsträckning denna i så fall exploderar snarare än bara får pyspunka! Skälet till min inställning är att en pyspunka bara får effekten att många på pappret blir lite fattigare.

Eftersom de flesta måste ha någonstans att bo så är det väldigt få som säljer sina bostäder bara för att det finns en teoretisk risk att bostaden kommer att minska i värde närmaste åren. Därmed är det inte alls så att en nedgång i värdet på bostäder i Sverige i sig kommer att leda till att en eventuell bostadsbubbla exploderar.

Det man däremot skall vara livrädd för är att de som idag skriker högt efter högre räntor och minskade ränteavdrag för att stävja just en bostadsbubbla får gehör för sina åtgärder. Dessa åtgärder kommer nämligen att omedelbart slå hårt mot de som har minst marginal och i många fall tvinga dem att sälja.

Detta innebär att Riksbanken och andra som vill försämra villkoren för befintliga bolånetagare riskerar få den eventuella bostadsbubbla de egentligen vill stävja att just explodera. Kraven som lyfts om minskade ränteavdrag slår exempelvis både snabbt och hårt.

Dessutom kan man faktiskt undra om de som är rädda för en bostadsbubbla inte bara ser spöken på ljusan dag. Sverige har nämligen inte alls samma ekonomiska situation som de länder där bostadsbubblorna redan exploderat hade.

Bostadsbubblorna i dessa länder har i mångt och mycket grundat sig på ett överdrivet  byggande som stöttats av en överhettad byggsektor med för mycket tillgång till lånade pengar. Till detta skall läggas att ekonomierna i dessa länder var dopade av just samma tillgång på lånade pengar.

Dessa ekonomier har ännu inte fullt ut återhämtat sig just av den senare anledningen. Hela ekonomin var dopad. När smällen kom blev en stor mängd människor arbetslösa som idag inte fått sitt arbete tillbaka och som därför inte heller kunde behålla sina bostäder oavsett räntenivå.

Att den senaste finansiella krisen var en panikartad överreaktion i de mer stabila länderna bevisas även av den relativt snabba återhämtningen i dessa. När bankerna väl lugnat ner sig och de företag som egentligen inte drabbats annat än av en panikartad dragning i handbromsen där ingen vågade göra något så kom tillväxten igång igen.

Se bara på försäljningen av bilar, råvaror och annat som produceras. Där gick försäljningen i de stabila länderna från höga nivåer till noll och tillbaka igen på väldigt kort tid. Egentligen baserades denna reaktion inte på fundamenta utan på panikartat flockbeteende.

Samma risk ser jag i den panikartade debatt som gäller den eventuella bostadsbubblan i Sverige. I Sverige har vi ingen överhettad byggsektor. Vi har inte heller någon dålig eller dopad ekonomi som kan leda till massarbetslöshet med fortsatt nedåtgående trend.

Däremot finns risken att vi nu istället i panik skapar en explosion på bostadsmarknaden genom att Riksbanken fortsätter att höja räntan med hänvisning till att en bostadsbubbla måste stävjas. Får de som vill ha minskade ränteavdrag sin vilja igenom ökar risken ytterligare.

Vill man stävja en framtida eventuell bostadsbubbla bör man i stället som vissa föreslagit ställa högre krav på marginaler och amortering vid tagande av just nya bostadslån. Dessutom kan man om man vill försöka hålla nere räntenivåerna snarare än att höja dem.

Slutligen borde Riksbanken se till att bankerna som lånar ut pengarna slutar sno åt sig extra marginal på befintliga bolån med hänvisning till diffusa extrakostnader för upplåning. Om detta vore sant hur kan det då komma sig att inkomsterna från räntenettot hos samma banker är högre än någonsin?

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Irland vill plocka russinen ur kakan!

Det är väl knappast någon som märkt att Irland drabbats hårt av den senaste finanskrisen. Frågan är om de nu är beredda att även vara med och hjälpa sig själva, eller om de tänker förlita sig helt på de andra medlemmarna inom EU och därmed fortsätta plocka russinen ur kakan.

Sedan Irland gick med i EU 1973 så har landet dragit stor nytta av sitt medlemskap. Landet har gått från att framförallt vara ett jordbrukssamhälle till att bli en modern och tekniskt välutvecklad nation.

Utveckling har drivits på med omfattande stöd från EU både direkt och indirekt. Förutom det direkta stödet har Irland tack vare medlemskapet i EU fått ökade direktinvesteringar av företag och investerare.

Irland har framgångsrikt kombinerat EU:s stöd och direktinvesteringarna med relativt låga löner och låga skatter både för medborgarna i landet och de företag som velat etablera sig där. Just skatterna har redan tidigare varit uppe för diskussion som ett sätt för Irland att otillbörligen tillskansa sig förmåner på andra EU medlemmars bekostnad.

Som följd av ovanstående och låga räntor har Irland hur som helst gått från klarhet till klarhet åtminstone vad det gäller tillväxt. Den finansiella sektorn och fastighets/byggsektorn har drivit varandra till en i det närmaste tidigare oskådad tillväxtboom.

När finanskrisen slog till var dock det roliga slut och Irland står nu med en nota på kring 500 miljarder eller mer. Det har gått så långt att de nu ber de övriga inom EU om direkt hjälp. Men, själva vill de inte ens höja skatterna vilket borde vara ett naturligt första steg.

Bolagsskatten på Irland är tredje lägst i hela EU och jämför man med övriga medlemmar skulle de sannolikt kunna höja den till 18-20 % mot nuvarande 12,5 %. En del oroar sig för att de bolag som etablerat sig i Irland skulle flytta om bolagsskatten höjdes.

Som jag ser det så är det dock tveksamt om de större bolagen ens anser att det är värt det. Löneläget är fortfarande gynnsamt och det är förenat med en hel del kostnader och risk att flytta ut bara för att spara 6-7 % i bolagsskatt.

Sedan anser jag att det är ett principiellt viktigt ställningstagande från EU:s andra medlemmar att de ställer krav på Irland för att de skall hjälpa till. Låter de Irland behålla låga skatter så blir de enligt min mening riktigt lurade på russinen och de långsiktiga konsekvenserna blir än värre.

Irland måste precis som de andra PIIGS länderna inse att det inte går att få hjälp om man inte är beredd att hjälpa sig själv. Dessa länder har fått enorma förmåner i och med deras medlemskap i EU. Tyvärr har de inte förvaltat dessa förmåner särskilt bra.

Krisen i PIIGS länderna är som jag ser det resultatet av politiskt kortsiktighet. I stället för att tänka långsiktigt och investera förmånerna som EU medlemskapet inneburit har dessa länder satt sig bekvämt tillrätta med öppna munnar och konsumerat hela kakan.

Lika lite som vi kan tillåta företag att klara sig med den typen av agerande och komma undan med det så har vi råd att låta dessa länder göra det. Risken finns dock att det kortsiktiga tänket fortsätter på ännu högre politisk nivå och då blir nästa smäll på hela Europas bekostnad.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

Hantverkarindex – ett nytt sätt att räkna länders tillväxtpotential?

Efter att ha renoverat köket hemma så slog det mig att man kanske skulle kunna använda sig av ett hantverkarindex för att bedöma i vilken utsträckning ett land har potential till högre tillväxt än ett annat land. Anledningen till att detta slog mig är att jag haft hantverkare från tre olika länder hemma och deras inställning till arbetstider och arbetstempo var helt olika beroende på vilket land de kom ifrån.

Om mitt tidigare antagande att man 1) blir mindre benägen att arbeta hårt ju bättre man redan har det ekonomiskt och att 2) de som har störst potential till förbättring av sin ekonomiska situation genom hårt arbete också kommer att driva en högre tillväxt stämmer så borde det fungera.

Självklart finns det en mängd andra faktorer som påverkar ett lands tillväxt så jag har inga anspråk på att detta är en vetenskapligt korrekt iakttagelse. Men, den främsta drivkraften för tillväxt i ett land måste ju ändå vara den inställning som de som bor i landet har.

Hur som helst så fick jag möjligheten att ”first hand” se polska, lettiska och svenska hantverkare ”in action”under min köksrenovering.

De polska hantverkarna tyckte det var irriterande att de inte kunde börja före 8.30 på morgonen och dessutom var tvungna att sluta kl 18 på kvällen. De tyckte att det var lite väl korta arbetsdagar. Dessutom arbetade de även på lördagarna. Den enda heliga dagen var söndagen då de vilade.

De lettiska hantverkarna skulle leverera bänkskivan i granit, leveranstid från mallning skulle vara 2 veckor enligt leverantören. Det första som hände var att de ringde på en lördag för att fråga om de kunde komma och malla på söndagen. Sedan tog det bara 5 dagar så ringde de igen och bad att få komma och montera allt följande söndag (inga vilodagar på söndagarna här inte).

Slutligen monterades köket av svenska hantverkare som redan från början meddelade att de inte kommer att komma före 9.30 på morgonen och framförallt inte vara kvar längre än till 16. Dessutom arbetade de inte alls på onsdagarna för då hade de privata fritidsprojekt som de ägnade sig åt.

Monteringen av köket, som om exempelvis de polska hantverkarna hade gjort det skulle ha tagit 1 vecka, tog därför 2 veckor. Med detta sagt så är jag ändå väldigt nöjd med resultatet som levererades och eftersom jag inte hade bråttom gjorde det inget att det tog längre tid.

Skulle man göra någon form av tillväxtindex utifrån ovanstående så borde Lettland ha högst tillväxt, tätt följt av Polen medan Sverige skulle ligga en bra bit efter.

Jag har faktiskt inte kollat siffrorna utan det får ni göra själva, men jag misstänker att ovanstående rangordning vad gäller den relativa tillväxten de senaste 10 åren kan stämma rätt bra med verkligheten. Undantaget de senaste åren som påverkats av den omfattande finanskris som vi haft och som borde ha påverkat väldigt dramatiskt.

Någon som har några siffror att jämföra med?

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör