Anders Borg – här är vägen framåt!

Jag har tidigare konstaterat att vi i väst sannolikt kommer att få en lång och svår tid framöver med låg tillväxt. Detta eftersom Asien och Latinamerika nu tar över ledarskapet av den globala ekonomin.

Den naturliga frågan är då om det inte finns något vi kan göra för att få det bättre i alla fall? Självklart finns det saker som vi kan göra för att driva tillväxten även i väst. Särskilt i Sverige där vi faktiskt har starkare statsfinanser än på mycket länge!

De saker som framförallt kommer att driva nedgången även i Sverige är den lägre efterfrågan på våra exportvaror och lägre inhemsk konsumtion. Detta kommer i sin tur att skapa högre arbetslöshet vilket riskerar att ge en snabbt nedåtgående spiral.

Lösningen är därför kanske inte som man kan tro att spara sig ur krisen. Tvärtom bör Sverige göra investeringar som kan driva upp tillväxten i den inhemska ekonomin, dvs det vi direkt kan påverka.

När det gäller exporten är det svårare eftersom denna framförallt påverkas av ekonomin i de länder vi exporterar till. Det är med andra ord inte lika lätt för ett litet land som Sverige att påverka den delen.

För att driva tillväxt på den inhemska svenska marknaden krävs som sagt en del investeringar. Jag skriver medvetet investeringar till skillnad från stöd eftersom investeringar definitionsmässigt har målet att ge avkastning tillbaka.

Infrastruktur är en investering för framtiden som vi alltid kommer att ha nytta av. Ju bättre järnvägar och vägar vi har desto lättare blir det att transportera människor och varor genom landet. Detta skapar arbetstillfällen, tillväxt och skatteintäkter!

Sjukvård är en annan viktig investering eftersom en bra sjukvård där de som är sjuka snabbt får hjälp ger pengar tillbaka genom att de snabbare kan återgång i arbete. Dessutom skapas arbetstillfällen, tillväxt och skatteintäkter!

Utbildning är ett måste av flera skäl. Framförallt kommer många att behöva omskolas eftersom tillverkningen fortsatt kommer att flyttas ut. Dessutom är utbildning en grund för att skapa nya företag och idéer. Ger på sikt arbetstillfällen, tillväxt och skatteintäkter!

Investeringar i entreprenörskap är slutligen en oerhört viktig investering. I ett läge där vi inte kan förlita oss på att få arbete hos de stora bolagen behövs mycket fler småföretag. Detta skapar redan idag arbetstillfällen genom anställning, driver tillväxt och skatteintäkter!

Dessutom ger investeringar i entreprenörskap de som vill möjlighet att försörja sig själva genom egen verksamhet. Detta är särskilt viktigt för de som av olika skäl inte har det så lätt att komma in på arbetsmarknaden idag.

Varför inte upprätta en ren investeringsfond för småföretag. Investeringar bör göras i företag med upp till 20 anställda som har en tydlig vilja att expandera.

Fonden skulle kunna ledas av erfarna entreprenörer som avgör vilka investeringar som bör göras för bästa möjliga avkastning. Dessutom skulle ett nätverk med engagerade entreprenörer kunna kopplas till fonden för att stötta de verksamheter fonden investerar i.

Självklart finns det en del andra saker som man kan investera i, men enligt min mening är dessa fyra investeringar de absolut viktigaste om vi snabbt vill skapa tillväxt. Vänta inte, utan kör igång redan nu. Ni har ju redan börjat med investeringar i infrastruktur!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör