Riksbanken har fel i sina prognoser och räntehöjningar!

Riksbanken höjde räntan idag igen. Denna gång höjdes räntan från 1,5 % till 1,75 %. Argumenten är att den svenska ekonomin går som tåget. Riksbanken väljer dessutom att bortse från den höjande effekt ökade bolånekostnader får på inflationen.

Enligt Riksbanken är även: ”Tillväxten i omvärlden som helhet är fortsatt hög, trots naturkatastrofen i Japan och den politiska oron i Nordafrika och Mellanöstern. Utvecklingen i Asien är särskilt stark, men även i Europa och USA fortsätter återhämtningen”.

Två ledamöter, Karolina Ekholm och Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet och ville ha fortsatt oförändrad ränta och en långsammare stigande räntebana. Detta för att snabbare minska arbetslösheten till en hållbar långsiktigt hållbar nivå.

Min uppfattning är att Riksbanken fortfarande drar för stora växlar på den rekyl i ekonomin som vi sett efter finanskrisen 2008/2009. Hela världen har under perioden gått från stillastående till 30 kilometer i timmen av egen kraft för att sedan drivas upp i 50-60 kilometer i timmen med hjälp av statsstöd.

På kort sikt har detta lett till att lilla Sverige fått ett fantastiskt uppsving och nu framstår som bäst i klassen. Att Sverige fått en såpass bra och snabb återhämtning jämfört med andra länder beror enligt min mening på att vi är en liten ekonomi som dessutom inte haft de större problem som andra länder haft.

Det mesta tyder dock på att statsstödet nu börjar kosta mer och mer för de länder som drabbas värst vilket i sin tur börjar leda till höjda skatter och neddragningar i välfärden. Se bara på Obamas senaste förslag om detta. USA hackar rätt ordentligt ekonomiskt just nu!

Europa är på väg åt samma håll med krisländer som Grekland, Portugal med flera i spetsen. Höjda skatter och neddragningar i välfärden är redan ett faktum även inom Europa. Tror vi att Sverige kommer att gå opåverkat av detta? Knappast!

Min prognos är att vi under 2011 kommer att se tydliga tecken på att Sverige påverkas negativt ordentligt av omvärlden framöver precis på samma sätt som vi hittills påverkats positivt. 2011 och 2012 kommer inte alls att bli så bra som Riksbankens och andras prognoser gör gällande.

Därför anser jag att räntan inte bör höjas i den takt som Riksbanken har för avsikt att höja räntan. Jag skulle dessutom kunna slå vad om att Riksbanken inom 6 månader kommer att överge den nuvarande prognostiserade räntebanan och inte höja räntan alls så mycket som de tänkt.

Vi får väl se vem som har rätt Riksbanken eller Stefan Mahlstein 🙂

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

3 tankar kring ”Riksbanken har fel i sina prognoser och räntehöjningar!

 1. Christian

  kaxigt 😉

  Men är det inte riksbankens primära jobb att hålla inflationen i Schack oavsett vart ekonomin är på väg (2+/-1%)

  Och med stora volymer stålar som sprutat ut i sedan krisen och stigande råvarupriser finns det ju ett ganska stort tryck uppåt på priser. Visserligen har vår valuta förstärkt och tagit udden av stigande råvarupriser. För er som inte följer sådan här data så har fn:s jämförelseindex för mat stigit 38% på 12 månader.

  Du kan få rätt avseende tillväxten i svensk ekonomi, men ändå fel då det finns ett ganska stort pristryck därute.

  Personligen tror jag själv på rätt högt tryck i svensk ekonomi trots starkare valuta. Det beror på efterfrågan på investeringsvaror(precis de som vi är duktiga på) och stark produktivitetsutveckling i svensk industri. Sett med dessa ögon framstår räntehöjningarna som mer normala(pga efterfrågan och stigande råvarupriser)

  1. Stefan Inläggsförfattare

   Det är ett mål som Riksbanken själva satt utifrån ekonomiska teorier om att det är bästa sättet att sköta Sveriges ekonomi.

   Och skulle de bara tänka på det och även inkludera kostnadsökningarna som sker pga bolåneräntornas uppgång så borde de inte höja räntan. Underliggande inflation är dessutom relativt låg om man ser till den inhemska inflationen.

   Men, jag kan ha fel 🙂

Kommentarer är stängda.