Bonusar är bra!

I dessa dagar är det väl knappast någon som vågar påstå att bonusar är något bra. Men, faktum är att bonusar är fantastiskt bra styrmedel om de används på rätt sätt. Dessutom ger bonusar och andra liknande incitament alla som är med och utvecklar ett företag möjlighet att få del av kakan. För mig som entreprenör är framförallt det senare oerhört viktigt.

Precis som jag varit inne på i tidigare blogginlägg så är teamet som driver företaget den viktigaste ingrediensen för att skapa framgång. Därför är det också viktigt att kunna belöna de som ingår i teamet. Att ge dem en del av det resultat som de är med och skapar är då helt naturligt av många skäl. Det främsta skälet är att teamet då får samma incitament som företaget och ägarna.

Med andra ord innebär det att om de aktiviteter som teamet utför leder till att företaget går bra så får även teamet en bra avkastning på sitt arbete. Leder aktiviteterna inte till framgång så blir avkastningen i gengäld sämre för alla. Mer rättvist än så kan det knappast bli!

Därför är det oerhört tråkigt att följa dagens debatt där mer eller mindre alla vänder sig emot bonusar och andra incitament. I sin iver att vara politiskt korrekta skjuter alla i debatten på helt fel mål. Det är faktiskt inte bonusarna och incitamenten som är problemet utan snarare helt andra saker.

I vissa fall handlar det i stället om svaga eller mer eller mindre obefintliga ägarintressen vilket riskerar att utnyttjas av giriga personer som ser till att hjälpa varandra till orimligt höga ersättningar. I andra fall handlar det om bristande förståelse för hur bonusar och andra incitament bör användas vilket kan leda till att ersättningar betalas ut trots att önskat resultat inte alls uppnåtts.

Det handlar således inte om att verktygen är fel utan att de helt enkelt i väldigt många fall används på fel sätt. Bara för att man inte kan slå i en spik med ett måttband så innebär inte det att det är något fel på just det måttbandet man använder eller att måttband i allmänhet bör avskaffas. Så, varför avskaffas nu alla bonusar bara för att det finns några som använt dem på fel sätt?

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör