Thomas Bodströms “tidsspillan” är en dubbelblåsning av staten

Hur tänkte du nu Thomas Bodström? När man begär ersättning från domstolsverket för tidsspillan så är detta för att få ersättning för att man som offentlig försvarare spiller värdefull arbetstid som man inte kan ta betalt för på annat sätt. För att citera domstolsverkets föreskrifter om beräkning av tidsspillan: ”Tidsspillan avser tid då produktivt arbete med något uppdrag inte kan utföras, trots att den ersättningsberättigades arbetstid tas i anspråk.”

Eftersom du genom att inte sätta ner ditt arvode från Riksdagen när du arbetar som advokat de facto redan debiterar svenska staten för din tid borde rimligtvis ingen tidsspillan kunna uppstå i ditt fall. Men, du kanske tänkte rätt där i ett svagt ögonblick, dvs att du faktiskt borde satt ner ditt arvode från Riksdagen eftersom du inte alls varit där?

Tyvärr blev det en dubbelblåsning så fort du struntade i att faktiskt sätta ner ditt riksdagsarvode. Du tar därmed inte bara betalt av Riksdagen för arbete du inte utför som riksdagsledamot utan du tar även betalt av Domstolsverket för tid som du inte spiller som advokat. Måste vara rena rama julafton att kunna få dubbelt upp i ersättning för tid som inte används till någon av dina uppdragsgivares nytta.

Och nu skall du ta fler uppdrag – kanske siktar på nytt rekord – tredubbelt betalt för tid som inte används till någon nytta. Skämt åsido så känns det som ännu ett exempel på hur det helt saknas ansvarstagande i den politiska världen. Skäms du inte ens när du försöker försvara ditt skamlösa beteende?

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör