Vad krävs för att bygga företag?

Det är en fråga som ofta ställts till mig och säkert ofta ställs till alla andra som ger sig på företagsbyggande. Tyvärr finns det inget enkelt svar på den frågan, det bero helt enkelt på vad det är för företag som skall byggas. En bra grund när man skall bygga företag är dock:

1) en idé som man brinner för

2) att vara optimist med gott självförtroende

3) att man är en driven jäkel som i princip aldrig ger upp

4) att man är självkritisk och har självinsikt och sist men inte minst

5) att man har ett bra team!

Att man brinner för sin idé och är intresserad av det man skall göra är av avgörande betydelse. Saknar man passionen, eller är ointresserad av området så blir det helt enkelt inte lika bra. Ett starkt intresse är den bästa grunden för att säkerställa att man blir bra på det man gör.

Sedan krävs naturligtvis ett gott självförtroende och att man verkligen tror på att det man gör kommer att fungera. När man väl gjort sin research och konstaterat att det finns en marknad och att konkurrensen går att klara av så finns det bara ett läge och det är full fart framåt. Minsta tvekan kan stjälpa hela projektet. Här skall man dock passa sig för att blanda ihop saker och ting. Att man tror på idén och kör full fart framåt innebär inte att man inte skall anpassa sig om det behövs. Ofta går inte vägen till framgång rakt utan den är krokig. Förmågan att revidera sin egen uppfattning när verkligheten förändras eller visar sig vara något annorlunda än man först trodde är väldigt viktig.

Driv, driv, och åter driv. Det kommer att kosta både tid och engagemang att bygga ett företag, det finns inget som man kan göra framgångsrikt med vänsterhanden. “All in” är en term som används i pokerbranschen och det innebär att alla resurser måste fokuseras på byggandet till dess att verksamheten är lönsam och står för sig själv. Först då kan man börja slappna av lite grann, men bara lite! The devil is in the details!

Om du inte är kritisk mot dig själv och dina idéer kommer du aldrig att lyckads sålla fram guldkornen. Samma sak gäller självinsikt, du måste helt enkelt veta vad du är bra och dålig på. Det du är bra på skall du också ägna dig åt, det du är dålig på skall du se till att få hjälp med. Bygger du ett team så är det väldigt viktigt att du kompletterar med personer som har det du inte själv har. För egen del jobbar jag helst med personer som är mycket bättre än jag själv inom deras respektive områden.

Ett bra team är allt! Utan de som gör jobbet finns inget företag. Lätt att säga, men inte lika lätt att förstå. Välj ut ditt team med omsorg även om det tar lite tid. Särskilt viktigt när teamet är litet eftersom varje enskild person får enormt stor betydelse för om projektet skall lyckas eller inte. Det är tillsammans med och många gånger tack vare teamet som du lyckas! Tror du att du gör allt bäst själv har du redan förlorat!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör