Gevalia förklarar sin ståndpunkt

Anders Carne och Gevalia får i alla fall en eloge idag för att de svarat på den kritik de fått. Fick mail från dem med ett förtydligande om hur de ser på saken (se nedan):

”Hej Stefan,

Jag är ledsen över att du uppfattat det som att Gevalia skjuter över ansvaret för bättre arbets- och miljöförhållanden inom kaffeodlingen på er konsumenter. Det var självfallet inte meningen. Det jag ville ha sagt i intervjun – men som uppenbarligen inte kom fram – var att det krävs insatser längs hela kedjan och av alla för att skapa bestående förändringar när det gäller kaffeproduktion. Det är för övrigt också därför som vi välkomnar externa granskningar av den typen som Swedwatch regelbundet genomför eftersom vi vet att uppmärksamheten leder till ett ökat engagemang för frågan.

För Gevalias del (Kraft Foods) började det strategiska arbetet mot hållbart kaffe i början av 1990-talet. 2003 fördjupades arbetet ytterligare genom att vi började samarbetet med Rainforest Alliance (RA). RA är en oberoende miljövårdsorganisation som arbetar för att bevara biologisk mångfald och skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare.

Varje år görs revisioner av lokala miljöorganisationer i Syd- och Centralamerika för att kontrollera om odlarna uppfyller RAs krav. Via den fristående konsumentorganisationen Consumer International kan du läsa mer om RAs arbete. På www.gevalia.se kan du läsa om våra dubbelcertifierade kaffesorter som finns ute på marknaden.

Jag hoppas att dessa rader kan svara på dina funderingar.”

För egen del är jag fortfarande av den åsikten att det inte går att inkludera ”hela kedjan” som en ursäkt för att inte agera hårdare. Detta eftersom den största påtryckningen bara kan komma från de som köper kaffet från odlarna. Konsumenterna kan bland annat aldrig bli lika insatta som köparna av kaffet om vilka villkor som råder.

Verkar dock som att den bild av Gevalia som extremt cyniska som man fått av att läsa DN:s artikel snarare är en följd av journalistiskt klippande än Gevalias egentliga åsikter. Det är dock viktigt att arbetet fortsätter i än snabbare takt eftersom det verkar gå alldeles för långsamt.

Jag fortsätter därför att förorda köp av rättvisemärkt kaffe mot det ”konventionellt odlade” oavsett producent. Finns inget annat sätt för oss konsumenter att påverka och påverka kan vi ju faktiskt. Sedan vore det bra att se fler och snabbare förändringar internt inom kaffebranschen också. Det kan inte vara så svårt!

Öka ersättningen till de kaffeodlare som säkerställer bra villkor för de som arbetar på odlingarna och som inte använder onödigt giftiga bekämpningsmedel. Det borde gå att få snabbt genomslag hos alla odlare om deras ersättning och vinst kan höjas på detta sätt. Höj sedan priset mot konsumenterna om det krävs för få lönsamhet med ökade ersättningar till de som odlar på rätt sätt. Kaffe är trots allt ingen livsnödvändighet.

Samma sak gäller för övrigt även andra branscher. Man kan inte som konsument köpa extremt billiga saker utan att även vara medveten om att detta sannolikt innebär extremt låga löner och dåliga villkor för de som tillverkar dem.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör