Marknadsföring online – Vilka kanaler skall du använda? (Del 3)

När väl budgeten och målen för din marknadsföring online är satta så är det dags att bestämma hur denna skall investeras. I detta steg handlar det primärt om att bryta ner budgeten och målen på olika kanaler.

Vilka kanaler du väljer beror såklart på vilken målgrupp du vill nå. För att göra det hela lite enklare har jag valt att titta på kanaltyper snarare än enskilda kanaler. Detta för att jag även skall kunna göra någon form av prioritering kanaltyperna emellan.

De typer av kanaler som framförallt är intressanta när det gäller marknadsföring online är: sökmotorer, sajter och emailutskick samt sociala medier. Jag skall dels försöka förklara skillnaden nedan och sedan beskriva hur jag anser att man bör tänka kring dessa.

Sökmotorer

Om vi börjar med sökmotorerna så är det såklart framförallt Google som är intressant. Det finns primärt två sätt att arbeta med Google. Det ena är de så kallade sponsrade länkarna (Adwords) och det andra är det naturliga sökresultatet (Sökmotoroptimering).

I båda fallen kan du jobba utifrån både ökad varumärkeskännedom och ökad försäljning. Det vanligaste är att man har en stor fokus på just mätbart ökad försäljning. Men, det finns såklart även en stor möjlighet att skapa ökad varumärkeskännedom.

Adwords är det som är enklast och snabbast att arbeta med. Det ena du behöver göra är att sätta upp ett Adwordskonto, registrera ett kreditkort, skapa annonser och välja sökord du vill att dessa skall synas på.

Annonsering via Adwords betalas per klick (CPC). Lite förenklat gäller att ju mer du betalar och ju bättre Quality Score (relevans på din annons, landningssida i relation till sökord m. m.) du har jämfört med konkurrenterna desto högre position får du i sökresultatet. Det enda du behöver tänka på är att du inte betalar mer än det är värt för dig.

När det gäller sökmotoroptimering, dvs att få bra positioner i det naturliga sökresultatet (det som inte är Adwords) måste du räkna med att det tar längre tid. Först måste du se till att ha bra innehåll på sajten som strukturerats på rätt sätt. Därefter måste du få bra länkar till sajten.

Sökmotoroptimering är med andra ord ett långsiktigt arbete som tar tid. Men, i gengäld så får du oftast betydligt mer klick från det naturliga sökresultatet än Adwords för det enskilda ordet när du väl lyckas. Långsiktigt kostar det dessutom mindre än Adwords eftersom du inte betalar per klick.

Enligt min mening är det absoluta första prioritet att arbeta med sökmotorerna. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att hitta din målgrupp vid just det tillfälle då denna söker efter just dina produkter eller tjänster!

Sajter och emailutskick

Det finns en stor mängd sajter som du kan nå via din dator, mobil eller surfplatta. De flesta av dessa erbjuder dig möjlighet att synas mot betalning. Om du väl arbetar med sökmotorerna så bör du även arbeta med att synas på olika sajter.

För de sajter som du kan synas på helt resultatbaserat, dvs mot CPL, CPA eller CPO finns det ingen anledning att begränsa hur mycket du syns så länge du når lönsamhet (se exemplet i Del 2). Annonserna du har på dessa sajter kan ligga hur länge som helt och generera hur mycket försäljning som helst.

Jag har stött på fall där mediebyråer av någon anledning velat sätta en budget, dvs ett tak för denna typ av marknadsföring (som egentligen är ren försäljning). Men, det beror på att dessa mediebyråer inte alls förstår vad det handlar om. Vem vill begränsa framgångsrik försäljning???

För att nå större volymer av potentiella kunder måste du i dessa fall ta hänsyn till det värde du får av ökad varumärkeskännedom. Som jag nämnt tidigare i Del 2 så kommer många större sajter inte att låta dig synas mot ren provision. Målet här är fortfarande försäljning, men att även få så mycket visningar eller klick för din investering som möjligt.

En annan fördel med att investera en del av din marknadsföringsbudget online på ökad varumärkeskännedom är att det faktiskt även driver försäljningen. Ju mer känt ditt varumärke blir desto lättare är det för dig att få synas mot ren provision och få bra försäljning även på dessa sajter.

Samma resonemang som används ovan för att synas på olika sajter kan du tillämpa på olika typer av emailutskick (nyhetsbrev, marknadsbrev etc). Det är däremot väldigt viktigt att du väljer rätt leverantör så att du inte får någon som ägnar sig åt spam.

Social medier

Sociala medier är ett väldigt bra sätt att synas och kommunicera med befintliga kunder på ställen där de spenderar en stor del av sin tid. Det kan även vara bra sätt att få nya kunder på, men det är inte alltid helt lätt.

Bland de sociala medier som framförallt nämns idag är Facebook, Instagram, Pinterest mfl. När nya typer av media poppar upp är det väldigt lätt att de blir hypade som ”the next big thing”. Lite som lösningen på alla dina problem!

Att annonsera på exempelvis Facebook är ungefär lika enkelt som att arbeta med Adwords. Men, du har inte alls samma effekt. Å andra sidan är det relativt sett i regel billigare och segmenteringen på målgrupp är väldigt bra. Man betalar per klick och får räkna på lönsamheten på samma sätt.

Eftersom marknadsföring i sociala medier enligt min mening måste behandlas separat för varje enskild fall så kommer jag inte att gå in på mer detalj här.

I samtliga typer av kanaler är det som sagt viktigt att du sätter enskilda budgetar och mål. Visar det sig att en typ av kanal eller en viss sajt eller liknande inte levererar enligt dina mål så måste du göra justeringar. I värsta fall så tar du bort kanalen helt!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör