Millstone Group det tredje steget i visionen!

Idag lanseras Mediebyrån Millstone Group. Millstone Group är dessutom moderbolag till Pineberry och WordOn. Vår strävan inom företagsgruppen är att vara bäst i Sverige på det vi gör. Vi är redan bäst på marknadsföring online och sökmotormarknadsföring. Nu vill vi även bli bäst på traditionella medier som TV, radio och print.

I november 2007 startade jag Pineberry tillsammans med min gode vän och kollega Michael Wahlgren. Det som initialt skulle ha blivit ett konceptutvecklingsbolag för Internet blev i stället ett av de ledande företaget inom sökmotormarknadsföring.

Idag är det nästan exakt 5 år sedan Pineberry startades och vi har över 20 fantastiska medarbetare, ca 270 kunder och har nått ett av Michaels hemliga mål, dvs att bli Gasellföretag. Det roliga är att tillväxten fortsätter så att vi redan nu uppnått kriterierna för att bli Gasell även 2013.

I november 2009 startade jag ytterligare ett bolag, WordOn, med ännu en vän och kollega, Jörgen Sandahl. Denna gång var målet tydligare, vi ville utmana de ”rådgivare” som fanns inom marknadsföring online. Vi skulle bli en digital mediebyrå. Det är vi idag. Och, nu i november är WordOn ett lönsamt bolag med 4 fantastiska medarbetare och över 90 kunder.

En utmaning som WordOn haft och som gjort att allt gått lite långsammare än vi hoppats är att mediebyråerna i Sverige har en form av oligopol. Majoriteten av de mediebyråer som är verksamma i Sverige ägs nämligen av tre stora mediebyrågrupper. Dessa har inte alls varit intresserade av samarbete med WordOn trots våra förfrågningar.

I stället har mediebyråerna som framför allt jobbar med traditionella medierna i många fall direkt motarbetat WordOn. Dels genom att påstå att de också kan marknadsföring online vilket i 8 fall av 10 inte är sant, dels genom att på grund av sin okunskap i vissa fall till och med sätta tak för sina kunders försäljning online som kommer via WordOn. Men, det har gått bra ändå 🙂

Som ett annat exempel kan jag nämna en person på en av Sveriges största mediebyråer som under ett möte med WordOn frågade varför hon skulle arbeta med WordOn när hon kan nå 70 % av Sveriges befolkning genom att annonsera på Aftonbladet.se och Expressen.se. Denna person anses vara en av de som är bäst på marknadsföring online i mediebyråvärlden.

Min poäng är att mediebyråerna i Sverige idag inte gör ett bra jobb för kunden eftersom de inte kan eller förstår marknadsföring online. Tyvärr är det fortfarande så att den stora delen av den marknadsföring som görs via mediebyråerna därför går i traditionella medier. Det som är tråkigt är att det sker på bekostnad av kundernas avkastning på de marknadsinvesteringar som görs.

Som ”tur” är så har de finansiella kriserna de senaste åren fått kunderna att vakna upp. Från att för 2-3 år sedan investera knappt 5 % av sin marknadsföringsbudget online börjar nu även helt offline-baserade företag investera 15, 20, 30 % online. Helt enkelt för att det ger bättre avkastning och direkt mätbart resultat. Det är därför som både Pineberry och WordOn fortsätter att växa så det knakar!

För att även konkurrensutsätta mediebyråerna när det gäller traditionella kanaler så startar jag nu i november Millstone Group. Millstone Group är en mediebyrå som kan hjälpa våra kunder att sätta strategin även för deras marknadsföring offline. Och vi kan göra det mycket bättre än våra konkurrenter därför att vi fokuserar på avkastningen precis som när det gäller marknadsföring online.

Det finns inget motsatsförhållande mellan marknadsföring offline och marknadsföring online. Tvärtom kompletterar alla kanaler varandra om man utnyttjar dem på rätt sätt. Däremot är det viktigt att inte köra offline bara för att det är det enda som mediebyrån kan, eller låta dem inbilla dig att ökad varumärkeskännedom bara kan uppnås offline.

Med Millstone Group tar vi, som den lilla bolagsgrupp vi trots allt är, det tredje och sista steget mot min slutliga vision. Med Millstone Group kan vi hjälpa dig oavsett om du vill marknadsföra sig offline eller online. Vår rekommendation är att du gör både och! Exakt hur mixen skall se ut bedömer vi från fall till fall!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör