Marknadsföring och försäljning online

Många av de kunder som jag pratar marknadsföring online med brukar be mig förklara skillnaden mellan WordOn och våra konkurrenter. För att göra det tydligt så brukar jag framförallt peka på tre stora skillnader.

Mål och strategi

Den första skillnaden är att WordOn till skillnad från konkurrenterna hjälper våra kunder att sätta tydliga och mätbara mål för sina investeringar online. Våra konkurrenter däremot säljer bara annonsutrymme till sina kunder utan att bidra med mål och strategi.

Eftersom vi hjälper våra kunder med hela processen från analysen, där vi tar fram mål och strategi, till utvärdering och optimering av dessa får vi mycket mer effekt för samma budget. Detta löpande arbete som vi genomför ger det vi kallar för WordOn effekten!

Transparens

Den andra andra stora skillnaden är att vi på WordOn alltid är totalt transparenta med hur vi gör, vilka affärsmodeller vi har och vilka kanaler som fungerar bäst vid varje enskilt tillfälle. För oss är det som våra konkurrenter inte ger sina kunder en självklarhet.

Utan transparens kan kunden inte utvärdera om det vi gör är bra eller dåligt i de olika kanalerna vilket är avgörande för ett bra resultat. Bristen på transparens hos konkurrenterna gör det omöjligt för kunderna att välja bort de dåliga kanalerna vilket även gör det omöjligt att optimera effekten av investeringarna.

Vår provision

Den tredje skillnaden är att vi på WordOn tar en betydligt lägre provision än konkurrenterna. Annonsörer som använder våra konkurrenter tvingas ofta betala mellan 50 – 70 % av sin budget i provision utan att de ens är medvetna om det.

WordOn:s standardprovision är 30 % av budgeten, men vid stora volymer går vi ända ner till 10 %. Och, då ingår det arbete vi gör löpande för att utvärdera och optimera mål och strategier. Något som våra konkurrenter inte alls vill hålla på med.

Slutsats

Sammantaget så innebär dessa tre skillnader att du som annonsör får mycket mer effekt för samma budget hos oss. I kombination med det vi kallar WordOn effekten så kan vår lägre provision ge dig 40-50 % mer effekt. Vilket alternativ skulle du välja?

Samtidigt som vi ger mer effekt till våra kunder, dvs annonsörerna så ger vi mer även till de som äger annonsutrymmet. Detta beror på att vår provision som vi tar direkt av annonsören är lägre vilket ger dig som publicist mer.

För oss på WordOn är det självklart att det är publicisterna som skall ha den stora delen av kakan eftersom det är de som äger annonsutrymmet. Vi på WordOn ser ju ”bara” till att våra publicister får annonsörer som är långsiktigt nöjda med sitt resultat och återkommer!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör