Gevalia skyller barnarbete på konsumenterna!

Swedwatch är en organisation som granskar svenska företag i låglöneländer med målet att bidra till en hållbar global utveckling. I dagarna har de släppt en rapport om de svenska kafferosterierna Zoégas och Gevalia.

Enligt rapporten har Zoégas och Gevalia (det senare ägt av Kraft Foods) inte har gjort något nämnvärt för att förbättra situationen för de som arbetar på kaffeodlingarna i Brasilien trots att de fick kritik för hur de hanterade detta redan 2005. I en intervju i Dagens Nyheter idag så slår bolagen ifrån sig och säger att de visst bidragit till att förbättringar skett.

Det som tvingar mig att skriva om detta är att Anders Carne, presschef för Kraft Foods i Sverige, i intervjun säger att det ”konventionellt” odlade kaffet kommer att finnas kvar eftersom det i slutändan är konsumenterna som väljer. Med ”konventionellt” odlat kaffe åsyftar han kaffe som odlas utan garantier att hänsyn tas till miljön eller etiska och sociala villkor i övrigt.

Detta synsätt är så fel på så många sätt. Dels är det i sig oroande att begreppet ”konventionellt” används för kaffeodling som innebär att barnarbetare och en mängd giftiga kemikalier används. Det visar att majoriteten av kaffeodlarna fortfarande struntar i miljön och villkoren för de som arbetar hos dem. Och allt detta med kafferosteriernas (läs Zoégas och Gevalias) godkännande.

Dessutom är det tydligt att Anders Carne ser konsumenternas val av ”konventionellt” odlat kaffe som ett rättfärdigande av att Gevalia med gott samvete kan fortsätta att köpa kaffe av odlare som inte tar miljöhänsyn, använder barnarbetare eller har villkor för sina anställda som inte är etiskt försvarbara.

Hur tänker han då? Eftersom konsumenterna köper vårt ”konventionellt” odlade kaffe så tycker konsumenterna att det är ok att det är odlat med hjälp av giftiga kemikalier och att det används barn för att skörda kaffet? Jag har faktiskt rätt svårt att tro att det är just så konsumenterna tänker.

För det första så är jag övertygad om att de flesta konsumenter inte ens är medvetna om problemet och Gevalia kan därför inte använda deras okunskap som någon form av ”carte blanche”. För det andra har Gevalia några kaffesorter som är certifierande, dvs märkta för att konsumenterna skall se att de kommer från odlingar där hänsyn till miljö och etiska villkor garanteras. Detta ger självklart en positiv syn på allt kaffe från Gevalia.

Det jag skulle vilja veta är hur mycket av Gevalias kaffe som kommer från certifierade odlingar jämfört med ”konventionella” odlingar? Är det så att Gevalia genom att ha ett fåtal certifierade kaffesorter medvetet vilseleder konsumenterna att tro att Gevalia tar sitt ansvar? Anders Carnes uttalande i DN idag talar för det. I annat fall hade han inte skyllt Gevalias brister i detta avseende på konsumenterna.

Att skylla sitt eget dåliga beteende på att andra inte bryr sig kan aldrig vara acceptabelt. Det finns en mängd historiska argument som tydligt visat hur fel detta synsätt är. Antingen är Gevalia ett företag som tar miljö och etik på allvar, eller också är Gevalia inte det. Man kan inte ha kakan och äta den!

Att som Anders Carne skylla Gevalias försäljning av ”konventionellt” odlat kaffe på att konsumenterna trots allt efterfrågar det är i mina ögon lika dumt som att hävda att det är rätt att sälja narkotika eftersom det finns en efterfrågan bland narkomaner. Enligt min mening är det bara ett svepskäl som visar att Gevalia är ett girigt företag som inte lever upp till ”The Good Guy Concept”.

För mig är det uppenbart! Det enda sättet att förhindra att Gevalia fortsätter att ignorera miljöbrott och barnarbete på de odlingar de köper sitt kaffe ifrån är att bojkotta dem till dess att de slutar helt. Anders Carne uppmanar ju dessutom själv indirekt till just detta genom att hävda att de bara gör det konsumenterna vill när de köper sitt kaffe från ”konventionella” odlingar!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör