Eniro vs Google

Eniro brukar sälja in sig med att Eniro är den lokala sökmotorn och att annonsörer därmed kan få nya kunder och ökad försäljning genom att annonsera på Eniro.se. Jag tänkte därför göra en liten jämförelse för att se hur bra Eniro är jämfört med Google i detta avseende.

Det är såklart omöjligt att ta reda på exakt hur många nya kunder eller mer försäljning Eniro faktiskt ger till sina annonsörer. Men, för att ha något att utgå ifrån så kommer jag att använda Eniros eget sätt att rapportera resultatet till sina kunder.

Eniros fokus i sina rapporter ligger på 1) totalt antal exponeringar, 2) antal visningar på kundens varumärke och 3) hur många besökare/klick kunden fått. Eniro redovisar även hur många samtal som förmedlats via 118118 som argument för att visa att annonseringen gett effekt.

Det sista argumentet är sannolikt helt irrelevant eftersom man knappast behöver gå via 118118 för att få tag i annonsören om man sett informationen på Eniro.se. Jag har därför valt att bortse från detta argument i jämförelsen.

Kund X som jag använder som exempel har enligt Eniros rapport fått ca 12 000 exponeringar från sökningar hos dem på de ord som valts. Med exponeringar avses att Kund X varit med på den lista med 25 kunder som Eniro har på 1:a sidan för det aktuella sökordet.

För att förenkla jämförelsen så väljer jag att fokusera på det antal sökningar som gjorts på Kund X:s varumärke och det totala antalet klick Kund X fått från dessa. Antalet exponeringar på övriga sökord skulle annars per automatik ge Google en enormt stor fördel jämfört med det begränsade antal ord som man köper på Eniro.

Ser man till det totala antalet sökningar som gjorts på Kund X:s varumärke uppgår de enligt rapporten till 1 446 stycken under 12 månader hos Eniro. Eniro jämställer här sökningar med antalet visningar. Hur många besökare/klick till sin webbsajt som Kund X fått på grund av sökningarna får man uppskatta eftersom de inte särredovisas.

Om vi är riktigt snälla och gör antagandet att alla sökningar/visningar lett till besök till webbsajten så skulle Kund X ha fått totalt 1 446 besök till sin webbsajt från Eniro. Som jämförelse fick just Kund X under samma period hos Google närmare 149 000 besök på sitt varumärke vilket motsvarar drygt 100 ggr fler besök än hos Eniro.

Det intressanta med jämförelsen är att Eniro tydligt framstår som den marginella kanal som Eniro faktiskt är. Visst det är ett stort bolag, men i exemplet ovan står de för knappt en hundradel av den potentiella trafiken. Det tarvar enligt min mening en viss ödmjukhet i försäljningen och prissättningen av annonserna.

För egen del skulle jag i princip aldrig köpa annonsering på Eniro.se. Det finns helt enkelt ingen som helst anledning. Dessutom är det alldeles för dyrt i relation till vad man får ut av det oavsett hur man räknar.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör