Fåmansbolagsreglerna är inget annat än ett uttryck för den svenska avundsjukan!

Fåmansbolagsreglerna, eller de så kallade 3:12 reglerna infördes för ungefär 20 år sedan. Redan då var de enligt min mening inget annat än ett uttryck för den svenska avundsjukan. Detta eftersom deras enda syfte var att motverka de fördelar man kunde få genom att starta aktiebolag istället för att vara anställd eller driva enskild näringsverksamhet.

Skälet till att jag påstår att det handlar om svensk avundsjuka mer än något annat är att 3:12 reglerna kom till trots att den totala beskattningen i aktiebolag faktiskt alltid varit ungefär likvärdig med beskattningen av enskild näringsverksamhet och anställning. Vinster i aktiebolag beskattas nämligen två gånger, dvs en gång i bolaget och en gång om ägarna får utdelning.

Visst är det så att det finns en viss skillnad, men att den i normalfallet skulle vara så stötande att det krävs särskilda regler har aldrig egentligen varit fallet. Det har dessutom oftast funnits andra tillämpliga skatteregler för att komma åt missbruk som det nu aktuella fallet med anställda på stora konsultbyråer som konstruerat nya upplägg.

I det ovan nämnda fallet borde det exempelvis vara uppenbart att köp av aktier till ett underpris utgör en skattepliktig inkomst av tjänst. Det behövs ingen ändring av 3:12 reglerna för att få till det resultatet. De motargument som använts när det gäller hur man värderar en aktie som är hårt knuten till en anställning gör bara att de som konstruerat upplägget gräver hålet de står i desto djupare. Praxis är väldigt tydlig när det gäller beskattning av förmåner som är just hårt knutna till anställning!

3:12 reglerna har sedan deras tillkomst blivit krångligare och krångligare allt eftersom de utökats och förändrats på grund av den politiska diskussionen. I stället för att förenkla eller ta bort dem helt så verkar alla oavsett politisk läggning vara eniga om att den svenska avundsjukan skall få fortsätta att råda. Egentligen helt i onödan!

Är det inte hög tid att en gång för alla skrota dessa regler som förutom att cementera den svenska avundsjukan faktiskt även krånglar till saker i onödan och dessutom dämpar tillväxten i landet. Var finns logiken i att missgynna vissa företagare på det sätt som 3:12 reglerna faktiskt gör redan idag? Våga ta bort 3:12 reglerna och gör det lättare för alla företagare att bygga sina företag! Det behövs nu mer än någonsin!

Och, det är faktiskt inte så att andra grupper per automatik får det sämre bara för att en grupp får det lite bättre. Precis lika lite som att en persons olycka gör någon annan person lycklig! Det bara är en uppfattningen som drivs på av de mest avundsjuka människorna i vårt samhälle!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

2 tankar kring ”Fåmansbolagsreglerna är inget annat än ett uttryck för den svenska avundsjukan!

  1. Erik

    Väl skrivet men jag hade gärna sett en liten kort faktaruta om vad 3:12-reglerna innebär. Själv är jag ganska dåligt insatt i det och det är säkert många andra som tittar in här med jämna mellanrum också.

    1. Stefan Inläggsförfattare

      Tack! Faktarutan skulle tyvärr bli lite för stor. Reglerna är rätt krångliga vilket gör att inte ens Skatteverket kan ge en kort översikt. Men, du kan läsa den här: http://bit.ly/zq4EbL

Kommentarer är stängda.