E-handelns tillväxtpotential – uppdaterad med potential fysiska butiker

I en post från januari i år skrev jag om e-handelns tillväxtdynamik och dess utmaningar. Nämnde då även att en del e-handlare börjat starta fysiska butiker och att jag såg detta som ett tecken på avmattning i tillväxt för just e-handeln inom vissa segment.

För att tydligare visa även på den potentiella tillväxt som e-handlare som startar fysiska butiker kan uppnå har jag uppdaterat min förra bild även med denna del nedan.

Som framgår av bilden så är öppnandet av fysiska butiker ett sätt att bibehålla en kraftig tillväxtkurva inom det segment man som e-handlare verkar även om just e-handelsdelen tappat fart. Ökningen kommer då från traditionell och fysisk handel och sker i takt med att fler butiker öppnas.

Ser ovanstående som en helt naturlig utveckling samtidigt som det är ytterligare en bekräftelse av att e-handel i sig inte är något nytt magiskt fenomen utan snarare ett sätt att effektivisera handeln på för de som redan bedriver handel.

För de som vill starta handel har e-handeln gjort att inträdesbarriärerna sänkts dramatiskt eftersom det inte längre krävs fysiska butiker eller investeringar i lager. Med andra ord så har den totala konkurrensen inom handeln ökat och kommer att fortsätta att öka framöver med minskade marginaler som en naturlig följd.

Det är med bakgrund av denna ståndpunkt som jag tidigare ifrågasatt exempelvis Zalandos höga värdering vilket marknaden den senaste tiden justerat ner en del. Frågan är om justeringen som gjorts är tillräcklig? Jag tror tyvärr inte det!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör