Category Archives: Marknadsföring online

Millstone Group det tredje steget i visionen!

Idag lanseras Mediebyrån Millstone Group. Millstone Group är dessutom moderbolag till Pineberry och WordOn. Vår strävan inom företagsgruppen är att vara bäst i Sverige på det vi gör. Vi är redan bäst på marknadsföring online och sökmotormarknadsföring. Nu vill vi även bli bäst på traditionella medier som TV, radio och print. I november 2007 startade jag Pineberry tillsammans med […]

Marknadsföring online – Vad vill du uppnå? (Del 2)

Som jag skrev i Del 1 så handlar frågan om vad du vill uppnå med din marknadsföring online egentligen om i vilken utsträckning du bör fokusera på ökad varumärkeskännedom respektive ökad försäljning. Det som är lättast att räkna hem är såklart om du fokuserar på ökad försäljning. Då väljer du kanaler där du kommer undan med […]

Marknadsföring online – De fyra stegen! (Del 1)

Jag får av naturliga skäl ofta frågan om hur man skall göra när man vill marknadsföra sig online, dvs på Internet eller i andra digitala kanaler. Jag tänkte därför ge min syn på hur du bör tänka när du skall börja med marknadsföring online. Vad vill du uppnå med din marknadsföring online? (Steg 1) Enligt […]

Eniro ”ger upp”, men marknaden applåderar!

Igår meddelade Eniro att de ingår ett strategiskt samarbete med Google vilket innebär att Eniro kommer att bli återförsäljare av Google Adwords. Samarbetet är bra för Google, men är det så fantastiskt för Eniro som marknaden verkar tro? Att synas på Google är som många redan vet idag oerhört viktigt om man vill öka sin […]