Striden om det mobila operativsystemet trappas upp!

France Telecom-Orange har bjudit in Deutsche Telekom, Telefonica och Vodafone till ett möte för att diskutera hur de skall kunna mota Apple och Google i grinden och skapa ett eget operativsystem för mobilen.

Tidigare har främst de olika hårdvarutillverkarna haft sina egna operativsystem för mobilerna, men efter Googles inträde med Android och Apples framgångar med sitt eget operativsystem verkar nu även andra vakna till. Hårdvarutillverkarna däremot verkar delvis ha resignerat inför Android. Enda undantaget är Nokia som stenhårt håller fast vid Symbian.

Det är intressant att se hur några ger upp medan andra kämpar vidare samtidigt som konkurrensen riskerar att öka från helt nya håll. Vad är det som driver en så aktiv förändring inom mobiltelefonin? Vad är det som de olika aktörerna slåss om egentligen? Jo, det är den reella makten över mobilanvändarna och möjligheten att tjäna pengar på mobiltelefoni.

Att det blir allt svårare att tjäna pengar på själva samtalen har varit klart sedan länge. Frågan är om inte möjligheten att ta betalt för trafiken till slut går samma väg. Anledningen är att konkurrensen är stenhård och de flesta mobilanvändare är illojala. När tjänster som samtal och datatrafik är såpass homogena som de är blir priset istället en mer eller mindre helt avgörande faktor för valet av operatör. Då behövs andra tjänster som man kan sälja och för att kunna sälja dessa måste man veta vad mobilanvändarna vill ha.

Både Apple och Google har insett det enorma värdet av att äga operativsystemet i din och min mobil. Gör de det så har de nämligen kontroll över mer eller mindre allt vi gör. På så vis lär de känna oss på ett väldigt intimt sätt. När de väl vet vad vi gör, söker efter, känner för typ av andra mobilanvändare och till och med vet var vi befinner oss så är möjligheterna att skapa nya tjänster och tjäna pengar oändlig. Tjänster som ”hitta din iPhone” är typexempel på hur man kan smyga in detta.

För telekomoperatörer som ser sina marginaler sjunka på samtal och datatrafik är det därför ett mycket reellt och faktiskt hot att andra starka aktörer på marknaden, som Google, nu verkar ta över operativsystemet. De måste till skillnad från hårdvarutillverkarna som kan ta bra betalt för sina smart phones hitta sätt att kompensera för intäktsbortfallet. Då är kontrollen över användarna och möjligheten att erbjuda dem mer avancerade tjänster helt livsnödvändigt.

Räkna med att det blir en hel del förändringar framöver inom mobiltelefoni när det gäller operativsystem till mobilerna. Det är en kamp på liv och död för telekomoperatörerna!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör