Bolagsverket har blivit snabbare, men inte mycket smidigare

Jag är normalt sett inte en person som gnäller på saker och ting, men det är ett fåtal saker som gör mig rätt upprörd. Det ena är människor som är inkompetenta och det andra är människor som är vad man skulle kunna kalla paragrafryttare. I båda fallen handlar min upprördhet om att dessa människor helt i onödan kostar både tid och pengar för de som stöter på dem.

Jag genomförde nyligen en nyemission i ett av mina bolag. Beloppet uppgick till drygt 1 miljon kronor. Investeraren bor i utlandet och har sin förmögenhet i en annan valuta än svenska kronor. Därför var vi väl medvetna om risken att den av honom insatta emissionslikviden vid växlingen till svenska kronor skulle skilja lite grann från angiven emissionslikvid. Det gjorde den också, med hela 2 kronor.

Hur som helst så fick jag mitt bankintyg underskrivet av två banktjänstemän på emissionsbeloppet minus de 2 kronor som inte blivit insatta. Skickade detta intyg i original tillsammans med kopia av bolagsstämmoprotokollet på vilket även teckning av aktierna skett. Det senare var underskrivet av mig själv och den andra ägaren i bolaget. Mitt ägande i det aktuella bolaget ligger i ett holdingbolag som jag äger.

Efter ett par veckor så får vi ett brev från Bolagsverket där de konstaterar att det finns ett par brister som måste åtgärdas för att de skall kunna registrera nyemissionen. Den första bristen är att beloppet på bankintyget inte stämmer överens med emissionsbeloppet som angivits. Det fattas ju hela 2 kronor av ett belopp som överstiger 1 miljon. Kunde de inte bortsett från detta?

Det andra felet de hittat är att jag glömt att skriva ”genom Stefan Mahlstein” efter namnet på mitt holdingbolag som jag representerade på bolagsstämman. Med tanke på att jag är den enda ägaren och styrelseledamoten i holdingbolaget samt även skrev under protokollet så kanske de hade kunnat kolla detta i sina register och listat ut att det var jag som företrädde holdingbolaget.

Av naturliga skäl ringde jag upp Bolagsverket och undrade om de möjligen kunde bortse från dessa enorma brister och registera nyemissionen ändå. Inte för att jag har så bråttom, men det kändes som lite onödigt meck att betala in ytterligare 2 kronor, be om ett nytt bankintyg och att be investeraren i utlandet skriva under en ny teckningslista i ett nytt bolagsstämmoprotokoll för att lägga till: ”genom Stefan Mahlstein”.

Det blev kalla handen. Handläggaren höll i och för sig med om att det kanske var en lite väl rigid inställning, men jag måste se till att fixa ändringarna. Trodde faktiskt inte heller att det var sant, men så är det. Nu är det bara att börja om processen och engagera mig själv, en investerare i utlandet och två banktjänstemän i en helt onödig process. Till detta kan läggas kostnaden för att Bolagsverket redan skickat ut brev och måste göra det igen när väl registeringen blivit gjord.

Med tanke på de felaktigheter som Bolagsverket själv hade i sitt brev till oss så borde jag ha skickat ett brev tillbaka. Det kan ju inte vara rimligt att jag skall behöva behandla ett ärende som innehåller allvarliga felaktigheter, eller?

”Tyvärr kan vi inte svara på era invändningar. Dels för att ni stavat holdingbolagets namn fel och dels för att ni inte angett med hur mycket beloppet i bankintyget skiljer från emissionsbeslutet.”

Fast det är klart – det skulle ju bara skapa en massa onödigt arbete och kosta pengar! Tur att jag tänkte på det 🙂

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör