Affiliatemarknadsföringens stora fördel är också dess största utmaning

När det gäller affiliatemarknadsföring så är den största fördelen att resultatet kan mätas in i dess minsta detalj. Annonsören får reda på hur många som sett annonsen, hur många som klickat på den och även hur många nya , leads, kunder eller order som annonsören fått. Detta gör att marknadsföring och försäljning via så kallade affiliates som baserar sig helt på resultatet har vuxit stort genom åren.

Den stora fördelen med affiliatemarknadsföring medför också stor utmaning som man måste adressera på ett bra sätt och det är vem som skall ta risken för affiliatesamarbetet. Ur ett rent annonsörsperspektiv så är CPA modellen, dvs att betala per lead, kund eller order den modell som har lägst risk och ur ett rent affiliateperspektiv är det CPM modellen, dvs att få betalt baserat på antalet tusen exponeringar som annonsören får.

Det är därför lätt att se hur låsningar kan uppstå mellan annonsörer och affiliates. Annonsörerna vill vara säkra på att de exponeringar de får leder till ökad trafik, fler leads och kunder samt ökad försäljning medan affiliates vill försäkra sig om att de får betalt för de exponeringar som de ger annonsören. I många fall målar både annonsörer och publicister in sig i varsitt hörn och vägrar acceptera någon annan modell än den som är bäst ur deras eget perspektiv.

Men, är det riktigt rätt att bara låta den ena av två parterna ta hela risken i ett affiliatesamarbete? I en normal marknadsförings- eller säljsituation där en extern distributör eller säljare skall marknadsföra eller sälja in en ”annonsörs” produkt eller tjänst så är det naturligt att låta säljaren ta hela ansvaret för resultatet. Problemet är att resultatet av ett affiliatesamarbete inte bara hänger på hur bra affiliaten är. Resultatet av den trafik som affiliaten kan generera hänger till stor del på hur bra annonsörens annonser är och hur bra annonsören sedan är på att ta emot trafiken på sin sajt.

Det finns med andra ord ett antal viktiga parametrar på båda sidor att ta hänsyn till innan man kan avgöra om det blir ett bra affiliatesamarbete eller inte. På affiliatesidan så måste målgruppen, dvs besökarna på sajten vara rätt för det som annonsören marknadsför. Dessutom måste kvalitén på trafiken vara bra, dvs det får inte bara vara besökare som klickar på annonsörerna utan att det leder till något värde för annonsören. Detta är självklart affiliatens ansvar och risk eftersom affiliaten har bäst kännedom om sina besökare.

På annonsörssidan är det som jag nämnt viktigt att annonsörens annonser är utformade på rätt sätt och att sajten som dessa leder vidare till är tillräckligt säljande och enkel för att besökarna skall kunna konverteras till leads, kunder eller intäkter i form av order. Brister på annonsörens sida kan förstöra värdet av vilket affiliatesamarbete som helst oavsett hur bra målgrupp eller trafik affiliaten har.

Det är därför viktigt att affiliaten har bra kunskap om de besökare som han eller hon har på sin sajt eller i sitt nyhetsbrev. Vilka är de, varifrån kommer de och vilka intressen har de m. m. Ju mer detaljerad kunskapen är desto bättre. Annonsören måste å sin sida se till att anpassa sitt budskap och sin sajt till den aktuella målgruppen samt se till att de flöden som finns på den mottagande sajten är enkla.

Kanske kommer vi att se fler fall där man gör en kombinerad CPM/CPA modell framöver? Om annonsören håller hög kvalité på annonserna och sin sajt medan affiliaten levererar väldefinierade målgrupper som ger kvalitativt sett bra trafik så borde det gå att dela på risken på detta sätt i de flesta fall.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

1 tanke kring ”Affiliatemarknadsföringens stora fördel är också dess största utmaning

  1. Pingback: Twitter Trackbacks for Affiliatemarknadsföringens stora fördel är också dess största utmaning | Entreprenör blogg om Internet och [mahlstein.se] on Topsy.com

Kommentarer är stängda.