The Good Guy Concept starkare än någonsin tack vare Internet!

En av de största styrkorna med Internet är mediets effekt som en extremt kostnadseffektiv och global distributionskanal. Detta gäller inte bara avseende företagens möjligheter att distribuera marknadsföring av produkter och tillhandahållandet av tjänster utan även information i allmänhet.

Det man kanske inte alltid tänker på som företagare är att Internets distributionskraft även ger en enorm makt till kunder och användare. Det är inte för inte som det dyker upp en mängd initiativ där kunders recensioner av företag samlas in, eller företag som till och med bjuder in sina kunder att kommentera deras produkter och tjänster. Visst har detta funnits även tidigare, men aldrig förr har kunder och användare kunnat sprida sina åsikter så snabbt som nu.

Ett lysande exempel är demonstrationsvideon på YouTube av hur man dyrkar upp Assa Abloys lås på några sekunder. Tyvärr kom det sedermera fram att Assa Abloy redan kände till problemet och att de mörkat detta under lång tid. Ett gigantiskt misstag i en värld där information sprids blixtsnabbt. Assa Abloy blev snabbt en ”Bad Boy” som hellre låter sina kunder ta risken att få inbrott än erkänner sina misstag och snabbt åtgärdar dessa.

Tyvärr är det fortfarande en mängd företag som inte förstår makten som kunder och användare har tack vare Internet. Dessa riskerar att som Assa Abloy få stå med skammen när skandalerna upptäcks och snabbt sprids. Vad som enligt min mening dock är ännu värre är att det fortfarande finns företag som inte förstått vilken enorm fördel kundernas makt kan ge dem som är fullständigt transparenta i sin affärsmodell och i sitt sätt att sköta sina affärer.

Det har sedan länge funnits politiskt korrekta uttryck för kundvänlighet som: ”Kunden har alltid rätt” och ”Ge alltid kunden det kunden vill ha”. De flesta har ganska lättvindigt kunnat häva ur sig dessa klyschor, men långt ifrån alla har sedan levt upp till detta. I vissa fall av det självklara skälet att kunden helt enkelt inte alltid har rätt eller alltid kan få det som han eller hon vill ha. I många fall har det dock tyvärr berott på att det för företagaren varit tomma ord och att risken för att någon skulle upptäcka att man inte alltid har kundfokus varit väldigt låg. Dessutom har möjligheten för kunderna att sprida negativ kritik allmänt sett varit väldigt begränsad.

Tack vara Internet kan man nu inte längre vara säker på att diverse försäljningstricks och mystiska affärsmodeller i syfte att tjäna extra pengar på kunder och användare inte upptäcks. Dessutom är risken för att negativ kritik snabbt sprids till i princip hela marknaden. Därmed finns det en stor potential i att driva sitt företag utifrån vad jag skulle vilja kalla ”The Good Guy Concept”. Som jag ser det kan de som väljer att göra affärer enligt ”The Good Guy Concept” få enorma konkurrensfördelar genom att på så vis utnyttja kundernas makt att sprida information snabbt till andra.

”The Good Guy Concept” kräver dessutom inte samma noggranna planerande och uppfinnande av komplexa affärsmodeller och är därför både enklare och mindre av en ansträngning att ägna sig åt. Dessutom marknadsför ”The Good Guy Concept” sig som sagt lite av sig själv genom de kundrekommendationer som följer av att företaget drivs enligt konceptet.

Vad är då viktigt om man skall driva sitt företag enligt ”The Good Guy Concept”? Enkelhet och transparens vad gäller affärsmodellerna samt en uppriktig fokus på att uppfylla kundernas verkliga behov är enligt min mening hörnsstenarna. För den som vill så kommer jag att bjuda in till en diskussion om ”The Good Guy Concept” på: www.thegoodguyconcept.com. Vem vet – tillsammans kanske vi kan skapa någon form av ”Code of Conduct” 🙂

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

1 tanke kring ”The Good Guy Concept starkare än någonsin tack vare Internet!

  1. Pingback: Konsumentmakt upphöjt i 100 | Stefan Mahlstein

Kommentarer är stängda.