Out of sight out of mind!

Är ett uttryck som jag lärde mig när jag var utbytesstudent i Californien för över 20 år sedan. På den tiden tyckte jag att det var lite väl cyniskt, men det berodde mest på att det användes i ett socialt sammanhang som förklaring till varför man tappar kontakten med människor man en gång umgåtts med.

Uttrycket kan däremot med fördel användas när det gäller Internet. Fritt översatt så gäller här att; ”Syns du inte så finns du inte!”. För att du skall lyckas med din nya tjänst så måste du därför se till att besökarna hittar till dig. Utan att överdriva så kan man lugnt säga att Internet är väldigt stort! För att besökarna skall hitta just din sajt måste du helt enkelt marknadsföra dig. Och för att du inte skall bränna allt ditt riskkapital utan att få något tillbaka så måste du göra det på rätt sätt.

För att välja rätt sätt att marknadsföra sig i början av ett Internetprojekt så måste fokus ligga på att alltid få avkastning på de pengar som du använder. Onlinemarknadsföring skall därför mer ha en säljande effekt än en varumärkesbyggande effekt. Ju snabbare du kan räkna hem pengarna som du använder för att marknadsföra dig desto bättre. Detta låter självklart, men det är konstigt nog väldigt få som agerar efter denna princip. De flesta verkar fortfarande tro att varumärkesbyggande marknadsföring är den rätta vägen.

Enligt min mening är varumärkesbyggande marknadsföring extremt dyrt och det tar lång tid innan det ger intäkter som överstiger kostnaderna för marknadsföringen. Banners och stortavlor går därför bort helt! Let´s face it! Med en Click Trought Rate på 0,02 % så får du inte ens tillbaka pengarna. Varumärket bygger du i stället upp genom paketeringen av själva sajten och genom att ge besökarna bästa möjliga service.

Det absolut mest kostnadseffektiva sättet att få besökare till din sajt är i stället att arbeta med sökmotoroptimering. Detta kräver dock en del arbete. Dels måste du optimera sajten så att sökmotorerna (i realiteten Google) tar upp den i sina sökresultat för de sökord som du vill att besökarna skall hitta dig på, dels måste då försöka få så många länkar från andra sajter som möjligt. Ju fler relevanta söktermer som du kan integrera i din sajt och ju fler andra relevanta sajter som länkar till din sajt desto bättre.

För att lyckas ta fram de bästa söktermerna måste du göra en analys av hur du skall uppnå bästa möjliga resultat. Det första du behöver göra är att gå igenom möjliga söktermer och göra en beräkning av antalet sökningar på dessa. Därefter måste du försöka ta reda på hur stor konkurrensen är och hur svårt det därmed är att komma högt upp i sökresultatet. Målet är att uppnå bästa resultatet per investerad krona. Du kan läsa mer om hela processen på: www.pineberry.com/skills/seo.

Ett annat alternativ som också är ett relativt kostnadseffektivt sätt att få besökare på är att arbeta med så kallade affiliates. Affiliates är i princip försäljningspartners som skickar besökare från sina sajter till din mot att de får en del av de intäkter som besökarna genererar hos dig. Affiliatemarknadsföring är mest effektiv och lättast att räkna hem i de fall då din affärsmodell bygger på direkta och förutsägbara intäkter från besökarna som exempelvis fasta medlemsavgifter eller försäljningsintäkter från olika typer av produkter. I dessa fall är det lätt att bygga system för att spåra vilken affiliate som skickat besökaren och hur mycket besökaren genererat i intäkter. Sedan är det bara att sätta den procentuella provisionen på rätt nivå för att du skall uppnå lönsamhet.

En del företag (Tradedoubler, Affiliator mfl.) erbjuder färdiga affiliatenätverk som du kan marknadsföra din sajt igenom. I vissa fall kan detta dock bli väldigt dyrt eftersom företagen som förmedlar kontakten ofta både tar en fast avgift för att vara med i nätverket plus en avgift på toppen av den provision som du betalar till affiliaten. Du bör därför vara noga med att analysera vilka affiliates som ingår i nätverket så att de har rätt besökare på sina sajter. Ju bättre deras målgrupp överensstämmer med din desto bättre resultat kan du uppnå. Det absolut bästa är därför att bygga upp ett eget nätverk med affiliates även om det tar lite längre tid. Du kan då välja affiliates helt själv och även ge en bättre provision till dem som verkligen förtjänar det, dvs din försäljningspartner i stället för till en mellanhand.

För vissa tjänster går det att uppnå så kallade virala effekter där besökarna själva sprider information om att tjänsterna finns till andra potentiella besökare. I dessa fall kan det gå väldigt fort att få ett stort antal besökare. Skype, Joost och Gmail är exempel på sådana tjänster. För att förstärka den virala effekten vid lanseringen av dessa tjänster gjorde man dessutom användandet exklusivt i början. Därefter gavs de första användarna möjlighet att bjuda in sina vänner i ett begränsat antal innan en bredare lansering gjordes. Den virala effekten stärktes därmed för att användarna kände sig utvalda och speciella. Särskilt Skype har dessutom den fördelen att det är en kommunikativ tjänst som bygger på att dina vänner också använder Skype för att du skall ha riktigt stor nytta av tjänsten.

Sammanfattningsvis gäller således att du bör fokusera mer på säljande och direkt intäktsgenererande marknadsföring än på varumärkesbyggande dito. Det mest kostnadseffektiva är sökmotoroptimering och affiliatemarknadsföring. Har du rätt tjänst och lyckas paketera den så att du uppnår en viral effekt så är lyckan gjort. Men, banners, stortavlor och annan mer traditionell marknadsföring går helt bort!

Till sist kanske någon undrar varför jag inte tagit upp marknadsföring på TV, radio, DR och annan tryckt marknadsföring. Anledningen är att jag helt enkelt ser denna form av marknadsföring som relativt meningslös när det gäller tjänster online om du inte är ute efter rent varumärkesbyggande. Steget från offline till online är helt enkelt för långt. Det vill rätt mycket till att någon som ser din reklam på TV skall gå in på Internet och söka sig fram till din tjänst. Då är till och med banners och stortavlor med sin skrämmande låga Click Trough Rate på 0,02 % bättre.

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör