Göra allt själv är alltid bäst, eller?

Har du ett gott självförtroende så är det väldigt lätt att gå i ”Gör det själv fällan”. Jag är själv ursprungligen en typisk: ”Jag kan bäst själv!” och ”Hur svårt kan det vara?” person. Med åren har jag däremot blivit lite klokare och insett att det faktiskt finns stora fördelar med att inte göra allt själv.

Argumenten mot att ta hjälp av externa personer är många. Det är allt från att det blir dyrt till att det säkert går att göra det minst lika bra själv. Som stöd finns även talesätt som: ”Själv är bäste dräng”. Tyvärr är det sällan som man tänker på nackdelarna eftersom dessa leder till tankar om svaghet eller okunskap hos en själv.

På Pineberry och WordOn har vi som princip att aldrig sälja något till en kund för sakens skull. Det är oerhört viktigt för oss att vi bara säljer våra tjänster till kunder som har ett faktiskt behov av dem. Om kunden är bättre än oss på att exempelvis sökmotoroptimera sin sajt eller köpa media online så skall inte kunden vara kund hos oss.

Av ovanstående skäl måste vi därför fokusera på att leverera sådant som kunden inte kan, har tid, eller får lönsamhet i att göra på egen hand. Dessutom måste vi även tillföra andra värden som exempelvis det faktum att vi har totalt 26 medarbetare som ständigt utvecklar sin egen kompetens. En kompetens som alla våra kunder får del av om de köper våra tjänster.

För att göra det ännu mer konkret. Du kan alltid göra delar av sin sökmotoroptimering internt. Hur man skall optimera sajten kan vem som helst läsa sig till. Men, har du ingen internt som kan eller är intresserad av sökmotoroptimering så måste du antingen rekrytera någon eller själv ta dig tiden att först lära dig om sökmotoroptimering och sedan faktiskt också göra jobbet. Samma sak med sökordsannonsering som ett snabbt och effektiv sätt att marknadsföra sig på.

Frågor du måste ställa dig är: 1) Har du tid?, 2) Om inte, vad måste du välja bort att göra för att få tid?, 3) På vilket sätt påverkar ditt val övriga delar av din verksamhet?, 4) Om du skall rekrytera, vem skall du rekrytera?, 5) Om du inte kan sökmotoroptimering själv, hur skall du då kunna bedöma olika kandidater?, 6) Hur står sig kostnaden för att anställa en person internt i relation till kostnaden för att ta extern hjälp?

Nu talar jag såklart lite i egen sak, men jag kan ändå helt ärligt säga att det enbart är i några få enstaka fall som det är värt att göra sökmotoroptimeringen själv eller att rekrytera någon för det. Riktigt stora spelbolag online kan tjäna pengar på det och kanske göra ett bättre jobb internt. För medelstora och mindre företag är det i princip aldrig värt det.

Det kommer med andra ord så gott som alltid att kosta dig mer att göra det själv eller att rekrytera någon än att ta extern hjälp. Dessutom kan det i princip aldrig bli riktigt lika bra. Skälet är att det inte går att ersätta kompetensen hos exempelvis 22 medarbetare på Pineberry som ständigt arbetar med sökmotoroptimering för hundratals kunder med 1 medarbetare som har en kund, dvs ditt företag!

Samma resonemang är lätt att använda på de tjänster som WordOn tillhandahåller. Det är mycket lättare för WordOns medarbetare som har en mängd data att jämföra med att få bättre priser vid exempelvis medieköp online än vad du själv kan få. Detta gäller i åtminstone 8 fall av 10. Dessutom slipper du ta din egen tid för att hantera och administrera alla de kanaler som du vill synas i.

Det är lätt att tro att det blir dyrare att använda WordOn eftersom vi också måste få betalt för det vi gör. Men, det tar du lätt igen på bättre priser vid medieköp och mindre administration. På toppen får du återigen WordOns erfarenhet av att jobba med hundratals kunder vilket ger dig ökade intäkter jämfört med att göra allt själv.

När du arbetar direkt med säljbolag som ringer och rekommenderar dig att synas i olika kanaler så skall du vara medveten om att dessa säljbolag tar mellan 40-70 % av din budget varefter de som äger kanalerna får resten. Då är det bättre att låta WordOn hjälpa dig att sätta mål för din avkastning och sedan förhandla med säljbolag och kanalerna.

Slutligen är det alltid värt att testa. I alla fall om du har en extern leverantör som precis som Pineberry och WordOn inte binder in dig i långa avtal. Våra avtal löper tillsvidare med 1 månads uppsägningstid, vi kräver inte exklusivitet och vi är helt öppna med vad vi gör och varför. Skulle vi mot förmodan inte kunna leverera ett bättre resultat kan du alltid välja att återgå till att göra det själv!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör