Facebook, Groupon och Zynga – sämsta sättet att bränna 220 miljarder!

Såhär i efterhand kan man lätt konstatera att Facebook, Groupon och Zynga inte var bästa sättet att bränna 220 miljarder kronor på i dessa tider. Tänk om 220 miljarder i stället investerats för att skapa nya företag?

Oftast kan man nog utgå ifrån att det stora antalet börsintroduktioner där även befintliga ägare säljer delar av sitt innehav sannolikt blir dåliga affärer för köparna. Det är ju trots allt så att om säljarna ansåg att det vore en bra investering att äga aktier i bolaget så borde de även behålla sina aktier.

I fallet med Facebook kan man ju även tycka att det faktum att antalet aktier som befintliga innehavare sålde ökade med 25 % när efterfrågan blev större än väntat borde ha triggat stora larm. Hoppet att tjäna snabba pengar prioriterades dock högre.

Att man inte tillät säljoptioner eller blankning förrän någon vecka efter introduktionen gjorde ju inte saken bättre. Det är rent krasst en form av kursmanipulation med det enda syftet att hålla kursen uppe. Ännu ett uppenbart skäl att inte köpa aktier.

Likväl står nu ett antal investerare och tycker synd om sig själva för att de kollektivt blivit lurade på 154 miljarder. För egen del tycker jag inte synd om dem alls. Det var i de flesta fall deras egen girighet som fick dem att köpa skräpet.

Ett stort problem är däremot att många fonder var ”tvungna” att köpa aktier i Facebook pga sina placeringsregler. Det hände i de fall då fonderna måste följa ett visst index i vilket Facebook ingår. Det ledde i sin tur till att köp gjordes av tekniska skäl med stora förluster för fondandelsägarna som följd.

Även sjunde AP-fonden köpte aktier i Facebook. I relation till sin totala fondförmögenhet så var köpet om 45 miljoner kronor relativt lite. Men, efter 30 % kursfall så är förlusten trots allt ca 13 miljoner vilket inte kan anses som en oansenlig summa pengar. Varför köptes aktierna överhuvudtaget?

Det anonyma kapitalet i form av fonder skapar tyvärr på detta sätt två saker: 1) spekulationsbubblor genom att de gör köp som inte kan motiveras av fundamentala faktorer och 2) stora förluster för sina andelsägare eftersom bubblor till slut alltid spricker.

Om man inte kan räkna hem investeringen på fundamentala faktorer, dvs att värdet mest består av förväntningar på framtida intäkter. Eller, om man inte ser hur bolaget skall kunna tjäna pengar i framtiden så bör man alltid avstå från att investera. Svårare är det inte!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör