31 % av dina annonser online syns inte för besökarna!

ComScore har i en undersökning kommit fram till att 31 % av de annonser som köps online inte syns för besökarna på de sajter som annonserna visas på. Enligt ComScore så spelar det ingen roll hur mycket eller lite man som annonsör betalat i CPM (per 1 000 visningar). Hög CPM är med andra ord ingen garanti för att dina annonser syns!

Undersökningen som ComScore gjort baseras på 2 miljarder visningar på 12 av de större sajterna i USA. Det annonsformat som fick bäst så kallad In-View procent var Leaderboard 728×90 med 74 % faktisk synlighet för besökarna medan Medium Rectangle 300×250 och Wide Skyscraper 160×600 låg på bara 69 %.

Med andra ord kan man tyvärr inte vara säker på att ens så kallade premiumsajter ger full valuta för pengarna. Det finns idag inga sajter som självmant redovisar skillnaden på om bannern faktiskt syns eller inte. Antalet visningar baseras i stället enbart på om sidan som annonsen ligger på visats för besökaren eller inte.

Problemet med att basera antalet visningar som man fått på att sidan som annonsen ligger på visats är att många sidor måste scrollas för att allt innehåll skall synas. Därför är det stor risk att annonsörer som bara utvärderar resultatet efter antalet visningar får betala för visningar som aldrig gjorts.

Som sämst låg In-View procenten på 55 %, dvs 45 % av de köpta annonserna syntes aldrig för besökarna. I reella pengar så innebär det att det finns risk för att du som annonsör aldrig får några faktiska visningar för upp till 45 % av din marknadsföringsbudget. Dessa 45 % av budgeten hade med andra ord kunnat spenderas mer effektivt på annat!

ComScore har inte kommit fram till någon slutsats om det är någon skillnad mellan stora eller små sajter. Men, eftersom undersökningen gjorts på stora sajter och stora sajter ofta behöver scrollas näst intill oändligt för att besökarna skall kunna läsa allt innehåll så kan man nog anta att problemet med osynliga annonser är större på just stora sajter.

Om antagandet är korrekt så innebär det i princip att de riktigt stora premiumsajterna är de sajter där din annonsers relativa osynlighet sannolikt är störst. Dvs, du betalar mer för att visa dina annonser på de stora sajterna, men sannolikt syns dina annonser relativt sett i betydligt lägre omfattning.

För att du som annonsör skall kunna vara säker på att dina annonser faktiskt syns kan vi på WordOn nu erbjuda dig att mäta In-View. Det innebär att vi även mäter i vilken utsträckning dina annonser faktiskt syns. Resultatet blir att du får veta både hur många visningar som sajten rapporterar och hur många visningar du faktiskt fått. Kontakta oss på WordOn för mer information!

Du kan ta del av hela undersökningen som gjordes hos ComScore!

Av Stefan Mahlstein, Entreprenör

1 tanke kring ”31 % av dina annonser online syns inte för besökarna!

Kommentarer är stängda.